Disclaimer

Op deze site staan links naar externe websites. ROC de Leijgraaf is niet verantwoordelijk
of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina's van ROC de Leijgraaf en op het Leijgraaf-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ROC de Leijgraaf.

Op andere sites linken naar pagina's van de Leijgraaf-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van ROC de Leijgraaf niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat ROC de Leijgraaf toestemming verleende als dat niet het geval is.

Deel deze pagina:

Kalender

 • 15

  Oct

  Herfstvakantie

 • 16

  Nov

  Open Dag 16 november

  https://www.leijgraaf.nl/opendag

 • 24

  Dec

  Kerstvakantie

 • 27

  Jan

  Open Dag 27 januari

› Kalender

0/0

Nieuws

› Meer nieuws

Wil je hulp bij je studiekeuze?

Laat je gegevens achter en ontvang meer informatie
over onze opleidingen naar jouw keuze.