fbpx

17 december 2020

Mogelijke studievertraging door corona-maatregelen

In onderstaande brief kunt u lezen waarom studenten door de coronamaatregelen studievertraging kunnen oplopen.

Beste student,

Beste ouder, verzorger,

De maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn voor iedereen al tijden voelbaar. Ook op het onderwijs is de invloed groot. De ‘anderhalve meter maatregel’ die ook voor het mbo onderwijs geldt, is zeer bepalend voor de manier waarop we ons onderwijs afgelopen  maanden hebben kunnen organiseren. Onze studenten konden hierdoor maar een gedeelte van hun lessen fysiek op de schoollocatie volgen, overige delen van het onderwijsprogramma werden online uitgevoerd. Door de deze week aangekondigde maatregelen, zijn we tot 18 januari nog verder beperkt in de mogelijkheden (Lees hier meer over de actuele situatie).

Op het gebied van stages ondervinden onze studenten ook hinder. Een aantal studenten heeft geen stageplek of leerbaan kunnen vinden. Dit terwijl het volgen van een stage een belangrijk onderdeel is binnen het onderwijsprogramma van het mbo. De overheid erkent dit belang. Zo heeft het ministerie ons onlangs meer ruimte gegeven om zelf delen van de stage in de vorm van beroepspraktijk te organiseren. Een oplossingsrichting waarmee we het leerproces van een goede stage alleen maar kunnen benaderen, als het in deze situatie al te organiseren is.

Dit brengt ons op een punt waar we binnen De Leijgraaf veel waarde aan hechten: de kwaliteit van onderwijs. Het onderwijs dat studenten binnen De Leijgraaf volgen, moet leiden tot een diploma van hoge kwaliteit. Hier staan en gaan wij nog steeds voor. Ondanks de hindernissen doen we er alles aan om samen met onze studenten dit niveau vast te houden.

Concreet betekent dit dat we de komende tijd voorrang geven aan studenten die dit schooljaar kunnen afstuderen. We kunnen op dit moment echter niet garanderen dat er voor een aantal van deze groep studenten geen studievertraging zal ontstaan. Bijvoorbeeld als een student geen stage kan lopen en dit niet opgevangen kan worden door vervangende beroepspraktijk of als er onvoldoende praktijklessen gevolgd kunnen worden. Dit heeft invloed op de waarde van het diploma. Als we de waarde niet kunnen garanderen, kunnen we het diploma helaas niet uitreiken.

Met elkaar gaan we ons uiterste best doen om al onze studenten op tijd en met het juiste niveau te diplomeren. Daarbij willen we ook transparant en duidelijk zijn over de hindernissen die sommige studenten zullen tegenkomen, hoe vervelend we dit ook vinden. Wij kijken uit naar het moment dat we ons onderwijs weer met minder beperkingen mogen aanbieden. Voor nu wens ik jullie namens alle medewerkers van De Leijgraaf fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,

Peer van Summeren

Voorzitter College van Bestuur

Filter

0
088-0170000