fbpx

14 december 2020

Bouwmensen en De Leijgraaf verlengen samenwerking

Maandagmiddag 14 december ondertekenden Peter Postma namens Bouwmensen en Peer van Summeren, Jolanda van Kessel en Hans de Jong namens De Leijgraaf een samenwerkingsovereenkomst waarmee ze de bestaande intensieve samenwerking met een periode van vier schooljaren verlengen.

Partners in opleiden

De Leijgraaf en Bouwmensen zien elkaar als strategische partners voor het opleiden van techniekstudenten in de regio Noordoost-Brabant. “Met het verlengen van deze samenwerking, waarborgen we kwalitatief goed techniekonderwijs in de regio Noordoost-Brabant. We zien het als onze opdracht om binnen de regio op te leiden voor het bedrijfsleven in de regio” aldus de bestuurder van De Leijgraaf Peer van Summeren.

De samenwerking vindt zijn uitwerking binnen de gebouwde omgeving, waar binnen verschillende niveaus de opleidingen metselaar, timmerman en smart building aangeboden worden. Studenten binnen de opleidingen metselaar en timmerman starten hun opleiding in een bol-variant, maar stromen later op basis van individueel maatwerk uit in een bbl-opleiding. “Door op te leiden in deze constructie, zien we dat onze studenten vaak gaan werken bij werkgevers in de regio” aldus Peter Postma, algemeen directeur Bouwmensen.

Bouwmensen

Bouwmensen is een opleidingsbedrijf met bouwopleidingen, bijscholingscursussen voor vaklieden, advies en trainingen voor (bouw)-bedrijven en inzet van flexwerkers in de bouw. Bouwmensen vertegenwoordigt een groot aantal erkende leerbedrijven in de regio van De Leijgraaf.

De Leijgraaf

De Leijgraaf is een regionaal opleidingscentrum in de regio Noordoost-Brabant. Met locaties in Meierijstad, Oss en het Land van Cuijk bieden zij onderwijs in de breedste zin van het woord. Van middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren tot volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en inburgeringscursussen.

Filter

0
088-0170000