Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

De Leijgraaf staat voor een hechte samenwerking met het bedrijfsleven in de regio. De combinatie van werken en leren (de bbl-opleidingen) is op maat van de meer praktisch ingestelde leerlingen. Zo kunnen zij passend onderwijs volgen met de nadruk op het praktijkleren. Voor werkgevers biedt het praktijkleren een voordeel: ze beschikken over praktijkervaren professionals met een mbo-diploma op zak.

De noodzaak van voldoende leerwerkplekken

Een economisch gezonde regio is in het belang van iedereen in de regio. De aanwezigheid van voldoende leerwerkplekken is daarin noodzakelijk. Naast opleidingsfondsen op brancheniveau blijft de overheid het bedrijfsleven stimuleren om leerwerkplekken aan te blijven bieden. Vanaf 1 januari 2014 vindt dit voor de bbl-opleidingen plaats via de Subsidieregeling Praktijkleren (voorheen de WVA). De bol-stages vallen niet meer in de regeling.

Om in aanmerking te komen voor de regeling zijn de volgende voorwaarden voor u als werkgever van belang:

 • De subsidie moet u zelf digitaal aanvragen via www.agentschapnl.nl. Het formulier is momenteel nog niet beschikbaar. 
 • Indiening dient plaats te vinden vóór 15 september na afloop van het betreffende schooljaar; u ontvangt de beschikking van Agentschap NL vóór 31 december. Uitbetaling geschiedt voor het einde van het jaar. 
 • Uw bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn. 
 • Er dient een praktijkleerovereenkomst te zijn tussen deelnemer, onderwijsinstelling, bedrijf en kenniscentrum. Daarin ligt vast:
  1. Afspraken over begeleiding.
  2. Dat deel van de kwalificatie dat de deelnemer moet halen en de beoordeling daarvan.

Verder dient u te beschikken over:

  1. Aanwezigheidsregistratie van de deelnemer.
  2. Administratie van werkzaamheden van de deelnemer die leiden tot het behalen van het praktijkdeel van de werkgever.
 • U hoeft bij aanvraag geen documenten mee te sturen: er wordt steekproefsgewijs gecontroleerd, ook bij de onderwijsinstelling. 
 • Om te voldoen aan de wettelijke vereisten dient de opleiding geregistreerd te zijn in het creboregister en moet de opleiding erkend kwalificerend zijn en diplomagericht.

Meer informatie

 • De uitvoering van de nieuwe subsidieregeling verloopt via Agentschap NL. Hier vindt u meer informatie daarover. Op de website van Agentschap NL vindt u tevens een aankondiging van de informatiebijeenkomsten die georganiseerd gaan worden. Meer informatie daarover vindt u hier.
 • Wilt u weten wat de wijziging voor u betekent en wat De Leijgraaf daarin voor u kan betekenen, neem dan contact op met een van de accountmanagers van de afdelingen. Meer informatie vindt u hier
 • De Staatscourant publiceerde 5 november een artikel over de overgangsregeling. U kunt het bericht hier lezen
Deel deze pagina:

Kalender

 • 04

  feb

  Open Dag 4 februari

 • 12

  feb

  Voorjaarsvakantie

 • 21

  mrt

  Inschrijfavond 21 maart

 • 30

  mrt

  Goede Vrijdag

› Kalender

0/0

Nieuws

› Meer nieuws