fbpx

22 april 2020

Coronavirus – veel gestelde vragen

Bij De Leijgraaf houden we de ontwikkelingen rond het coronavirus goed in de gaten. We hebben hierover direct contact met de nodige instanties. De informatie op deze pagina houden we doorlopend up-to-date. Zie je ergens nieuws over de ontwikkelingen op De Leijgraaf, maar het staat niet op deze pagina, dan kun je er vanuit gaan dat het niet waar is. We vragen studenten van De Leijgraaf mijn.leijgraaf.nl goed in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen.

Algemeen

Zijn De Leijgraaf-locaties geopend? 

Alle locaties van De Leijgraaf zijn tot en met 1 juni gesloten voor het reguliere onderwijs, het lesprogramma wordt zoveel mogelijk online aangeboden. De locaties zijn alleen geopend voor examinering van diplomakandidaten.

Waar kan ik als student terecht met vragen of meldingen over het coronavirus in relatie tot onderwijsactiviteiten?  

Als je vragen hebt over je onderwijsactiviteiten in relatie tot het Coronavirus, dan kun je deze stellen aan je coach. 

Wat als de situatie verandert? 

We informeren jou daarover op mijn.leijgraaf.nl of via de website leijgraaf.nl. We geven dan aan of we extra maatregelen gaan nemen. Medewerkers van De Leijgraaf hebben regelmatig contact met de GGD voor advies en actuele informatie.  

Waar vind je informatie over het coronavirus? 

  • De Rijksoverheid heeft voor scholen de pagina geopend: ‘veel gestelde vragen over coronavirus en het onderwijs’
  • Wil je meer weten over de situatie in jouw regio? Neem dan contact op met de GGD. De juiste (regionale) contactgegevens staan op de www.ggd.nl 
  • De meest recente algemene informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.  

Vragen over het coronavirus? 

Neem contact op via het publieksnummer van de RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Online onderwijs

Hoe volg ik online lessen?

We bieden online lessen aan via Microsoft Teams. Je docent geeft hierover verdere uitleg en instructie. Heb je hier vragen over, of kom je er niet uit? Neem dan contact op met je coach.

Zijn online lessen verplicht?

Ja. Het volgen van online lessen is verplicht. Tenzij je ziek bent natuurlijk, dan meld je je ziek bij STIP via telefoonnummer 088 017 8901.

Examinering

Ik heb een examen, wat nu?

Het afnemen van de examens van onze diplomakandidaten heeft in de komende periode de hoogste prioriteit. Zoals eerder gecommuniceerd worden deze online, in de beroepspraktijk dan wel vanaf woensdag 6 mei op schoollocatie afgenomen.

Voor voorbereidingen en examens op de schoollocatie geldt dat de RIVM richtlijnen in acht genomen worden en werken we op iedere schoollocatie volgens een vast protocol. Wij rekenen er op dat de aanwezige studenten zich hieraan houden en de aanwijzingen opvolgen.

Ik heb een inburgeringexamen, wat nu?   

Er zijn tot nader bericht geen inburgeringsexamens. Alle examenplaatsen van DUO zijn voorlopig gesloten. De betrokken kandidaten hoeven niet opnieuw te betalen voor het nieuwe examen en DUO regelt een nieuw inburgeringsexamen voor de kandidaat. Zie voor actueel nieuws www.inburgeren.nl

Ik heb een staatsexamen Nt2, wat nu?

Vanwege het coronavirus gelden er nieuwe maatregelen voor de afname van de Staatsexamens Nt2.

Zie voor actueel nieuws met betrekking staatsexamen Nt2 > https://www.cvte.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus

Stages

Ik loop stage. Gaat dat gewoon door? 

Stages gaan gewoon door zolang je welkom blijft bij je stagebedrijf, houd je hierbij wel aan de richtlijnen van het RIVM. Als je stagebedrijf aangeeft dat je uit voorzorg niet meer welkom bent, dan respecteren we dat. Neem dan hierover contact op met je bpv-begeleider. Ben je van mening dat stagelopen bij jouw stagebedrijf te risicovol is, neem dan contact op met je stagebegeleider.

Ik loop stage bij een zorg- of welzijnsinstelling. Gaat dat gewoon door?

De stages van studenten Zorg & Welzijn lopen door. Wanneer werkzaamheden bij het stagebedrijf niet volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen worden uitgevoerd, geldt er voor deze studenten een uitzondering. Heb je vragen of twijfels? Neem dan contact op met je stagebegeleider.

Kan ik als student Zorg & Welzijn ook als vrijwilliger bij een zorginstelling aan de slag?

Studenten Zorg & Welzijn kunnen, ook wanneer hun stage of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger bijvoorbeeld in een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids-)relatie dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en de student, zoals met betrekking tot aansprakelijkheid. Neem hiervoor altijd contact op met je coach. 

Ik loop stage bij een zorg- of welzijnsinstelling én heb een bijbaan bij een andere zorg- of welzijnsinstelling. Wat nu?

Loop je als student Zorg & Welzijn stage en heb je daarnaast nog een bijbaan bij een andere zorginstelling? Stem dan af met je stagebedrijf of je deze bijbaan in verband met risicobeheersing er naast mag blijven doen. Als het stagebedrijf aangeeft dat dit niet mogelijk is, dan gaan de werkzaamheden bij het stagebedrijf voor. Kies je voor de zorginstelling van je bijbaan, dan zul je je stage moeten staken en deze uren op een later moment moeten inhalen. Neem in dat geval contact op met je stagebegeleider van school.

Wanneer kan ik weer naar stage nadat ik ziek ben thuisgebleven? 

We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM, kijk op RIVM.nl.

Wat als je stage loopt in het buitenland?  

Als je nog in het buitenland stage loopt, dan nemen we persoonlijk contact met je op. 

Wat als je binnenkort op buitenlandstage gaat?  

Alle buitenlandse stages zijn tot en met oktober 2020 opgeschort. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met jouw stagebegeleider en/of coach.  

Evenementen, excursies en (buitenlandse) reizen

Gaan geplande evenementen op De Leijgraaf door?

Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Heb je vragen over een specifiek evenement of een excursie, neem dan contact op met je coach.

Gaan alle eerder geplande reizen naar het buitenland door? 

Studiereizen en buitenlandreizen gaan niet meer door. Andere landen nemen maatregelen en we willen niet het risico nemen dat je niet meer terug naar huis kunt. Dit besluit geldt voor onbepaalde tijd en zowel voor individuele stages als voor studiereizen.

Gaan diplomeringen door?

Nee. Ook hier volgen we de richtlijnen van de RIVM en vinden er dus tot nader bericht geen diplomeringen plaats. Mocht het zijn dat er een diplomering gepland stond, neem dan contact op met jouw leidinggevende en ga samen naar een oplossing opzoek. 

Aanmelden voor een mbo-opleiding en doorstroom naar het hbo

Tot wanneer kan ik me aanmelden voor een opleiding van De Leijgraaf?

Studenten zijn bij De Leijgraaf altijd welkom. De datum tot wanneer je als aankomend student recht hebt op toelating op de opleiding van je keuze (toelatingsrecht) is door alle ontwikkelingen rondom het coronavirus verlengd van 1 april tot 1 mei. Dit betekent dat je tot die datum direct geplaatst wordt op de opleiding van je keuze mits je wettelijk toelaatbaar bent en de opleiding nog niet vol zit.

Tot wanneer kan ik me aanmelden voor een hbo-opleiding?

Doe je dit jaar mbo4-examen en wil je naar het hbo? De aanmelddeadline is verschoven van 1 mei naar 1 juni. Ook kun je soms doorstromen als je nog geen diploma hebt.

Als je door het coronavirus één of enkele kleine vakken niet kunt halen voor 1 september of als je op dat moment nog in de afronding van je stage zit, neemt de hogeschool je toch aan. Je kunt na de zomer dus gewoon aan je hbo-opleiding beginnen. Je moet wel zorgen dat je je mbo-diploma voor 1 januari 2021 haalt. Lukt dat niet, dan moet je de hbo-opleiding verlaten.

Filter

0
088-0170000