Opvoeding & onderwijs

Begeleiden van kinderen in de tussenschoolse opvang

Wat is eigenlijk precies de doelstelling van de tussenschoolse opvang en wat betekent dat voor mijn taken en bevoegdheden als overblijfkracht?

Omschrijving

Wat is eigenlijk precies de doelstelling van de tussenschoolse opvang en wat betekent dat voor mijn taken en bevoegdheden als overblijfkracht? Hoe kan ik het beste met een kind communiceren en hoe moet dat dan bij kinderen met moeilijk gedrag? Allemaal vragen waarmee u als overblijfkracht te maken kunt krijgen. Tijdens drie bijeenkomsten wordt hier dieper op ingegaan aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden. Daarbij maken we de stap van kennen naar kunnen door zelf te oefenen.

Inhoud

In de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de functie van het overblijven, de doelen van de tussen schoolse opvang en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de overblijfkracht in de tussenschoolse opvang. Aan de hand van praktijksituaties kijken we naar de communicatie met collega’s, ouders en leerkrachten. In het tweede dagdeel wordt ingegaan op het communiceren afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. Ook hier wordt gebruik gemaakt van eigen praktijksituaties. In de laatste bijeenkomst gaan we in op de roos van Leary, pedagogische stijlen, omgaan met lastig gedrag, ADHD. Pesten op school en regels en grenzen van de overblijfkracht bij kinderen. Aan de hand van door de cursisten ingebrachte praktijksituaties worden met behulp van rollenspellen de kennis, vaardigheden en houding geoefend die nodig zijn om kinderen in de tussenschoolse opvang te begeleiden.

Doel

Na afloop kunt u;

 •  De doelstelling van het begeleiden van kinderen in de tussenschoolse opvang benoemen
 •  Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de overblijfkracht in de tussenschoolse opvang
  benoemen
 •  Kinderen begeleiden rekening houdend met kwaliteitseisen als gezondheid en veiligheid, het beleid van
  de school ten aanzien van de  tussenschoolse opvang en de ontwikkelingsfase van het kind
 •  Communiceren met kinderen afgestemd op de ontwikkelingsfase
 •  Kinderen begeleiden met moeilijk gedrag: o.a. teruggetrokken gedrag,  onverschillig gedrag, liegen,
  angst en agressief gedrag

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor overblijfkrachten.

Diploma/Certificaat

U ontvangt na afloop van de module een verklaring van deelname van ROC de Leijgraaf.

Bijzonderheden

De inhoud van de cursus kan op maat worden bijgesteld.

Studiebelasting/Lestijden

De cursus wordt in 3 dagdelen gegeven. De lestijden en leslocatie worden nader bepaald.

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn € 250,- per persoon, of € 2.000 per groep (in-company).

Aanmelden

Heeft u interesse in een training van De Leijgraaf? Meld u dan aan via het formulier hieronder.

Filter

0
088-0170000