fbpx
Elektro-, proces-, metaaltechniek & mechatronica

Methodisch storingzoeken en vastleggen

Wilt u kennis opdoen van methodisch storing zoeken en leren vastleggen hoe je storingsverliezen kan analyseren en reduceren? Dan is deze training iets voor u!

Omschrijving

Tijdens de training methodisch storing zoeken leert u hoe u storingen verhelpt er rapporteert. Vanaf dag 1 wordt er aan diverse practicumopstellingen experimenteel geoefend in storing zoeken. U leert een analytische werk- en denkmethode kennen waarmee je hardnekkige storingen kunt opsporen en wegnemen. U kent het verschil tussen de oorzaak en het gevolg van storingen en u kunt duidelijk onderscheid maken tussen storingen analyseren en reduceren en storingen verhelpen (symptoonbestrijding).

Het opsporen en oplossen van storingen loopt als een rode draad door de training. Theorie en praktijk worden nauw met elkaar verbonden. De theorie wordt direct getoetst middels het uitvoeren van opdrachten aan practica. Kern van de training is 80% praktijk en 20% theorie. Vooral veel oefenen en meteen aan de slag. De training wordt afgesloten met een praktijkopdracht.

Doel(en)

Na afloop van de training kunt u:

 • Volgens een gestructureerde zoekmethode een storing opsporen en wgnemen
 • Een storing op de juiste manier rapporteren
 • Onderscheid maken tussen storingen analyseren en storingen verhelpen
 • Onderscheid maken in onderhoudsmethoden
 • Onderscheid maken in inspectiemethoden en technieken

Doelgroep

Service- en onderhoudsmonteurs, operators, operators-monteurs, praktijkopleiders.

Inhoud

 • Storingen, storingen voorkomen, wat is een storing
 • Onderhoudsmethoden, correctief onderhoud, storing Afhankelijk Onderhoud (SAO), preventief onderhoud, gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO), toestandsafhakelijk onderhoud (TAO)
 • Verschil in reparatietijd (machinestilstand) tussen SAO en TAO
 • Verschillende inspectiemethoden, visuele inspectie, magnetisch onderzoek, inspectie op warmte, inspectie op geur, inspectie op geluid (trillingen)
 • Conditiebewaking
 • Referentiemeting, trendanalyse
 • Veranderingsstappen, wanneer welke storingsmethoden toepassen
 • Modificaties en verbeteringsmogelijkheden
 • De vijf dimensies: wat, waar, wanneer, wie en hoeveel
 • De ‘IS-Niet’-vraag
 • Casus storingzoeken, de goede storingzoeker, systematisch storingzoeken
 • Het systeem opdelen, test verdachte component
 • Probleem opgelost, herstel het systeem
 • Rapporteer storing

Gewenste vooropleiding

Een technische vooropleiding op minimaal mbo niveau 2 of vergelijkbaar met een voorkennis op het gebied van Electro en pneumatiek is gewenst.

Studiebelasting

De training bestaat uit 4 dagdelen van elk 3 uur. De lestijden zijn van 18:00 – 21:00 uur op de dinsdag of de donderdagen (periode: oktober, november, maart en april). Leslocatie: Muntelaar 10 te Veghel.

Kosten

De kosten van deze cursus zijn € 500,- per persoon.

Diploma/certificaat

De deelnemer ontvangt na het doorlopen van de training een verklaring als bewijs van deelname.

Vragen

Heeft u nog vragen over deze training? Dan kunt u contact opnemen door te bellen naar 088 017 7180 of door een mail te sturen naar bedrijfsopleidingen@leijgraaf.nl. Wij helpen u graag verder!

Aanmelden

Heeft u interesse in een training van De Leijgraaf? Meld u dan aan via het formulier hieronder.

Filter

0
088-0170000