Economie & administratie

Moderne bedrijfsadministratie (MBA)

Een diploma MBA is een diploma met een krachtige marktpositie!

Omschrijving

MBA-ers vervullen in de administratieve sector functies die een grote mate van zelfstandigheid kennen en vaak de administratieve spil zijn in een bedrijf. Denk aan bedrijven in de gezondheidssector, ICT of accountantskantoren, van MKB tot multinationals. Een diploma met een krachtige marktpositie.

Doel(en)

Met de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie heeft u vele doorgroeimogelijkheden in een leidinggevende positie in de financieel adminstratieve sector.

Doelgroep

De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie is geschikt voor administrateurs, bedrijfseconomisch medewerkers en voor mensen die toe zijn aan een leidinggevende functie op financieel en administratief gebied.

Inhoud

De opleiding MBA kent een 4 tal modules:

 • Module bedrijfsadministratie (14 x 1,5 uur)
  Het toepassen van de permenance en boekingen maken met betrekking tot diverse kostensoorten
  Het toepassen van de kostenplaatsmethode en kostenbudgettering
  Het maken van boekingen in een industriële als wel dienstverlenende onderneming
  Het toepassen van het ERP-systeem
 • Module Kostencalculatie (14 x 1,5 uur)
  Het kennen van diverse kostensoorten en de toepassing door middel van berekeningen
  Het toepassen van kostenverbijzonderingsmethoden
  Het toepassen van kostenbudgettering en kostenbewaking inkomsten – en loonbelasting
  Het maken van diverse kostencalculaties
 • Module Financiering (14 x 1,5 uur)
  Het bepalen van de vermogensbehoefte van een onderneming
  Het kennen van diverse vormen van Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen en hiervoor berekeningen maken
  Het beoordelen van een jaarrekening
  Het kennen van de wettelijke regelingen met betrekking tot de jaarverslaglegging
  Het samenstellen van financiële overzichten ten behoeve van interne en externe verslaglegging
  Het beoordelen van ondernemingsprestaties met betrekking tot bedrijfseconomische en statische instrumenten
 • Module Belastingwetgeving (14 x 1,5 uur)
  Het kennen van de belangrijkste bepalingen met betrekking tot de Loonbelasting voor werkgevers en werknemers
  Het kennen van de belangrijkste bepalingen met betrekking tot de Inkomstenbelasting voor mensen die winst uit onderneming en overige werkzaamheden verwerven
  Het kennen van de belangrijkste bepalingen met betrekking tot de Omzetbelasting voor MKB en ondernemers
  Het kennen van een aantal bepalingen met betrekking tot Algemene wet inzake rijksbelastingen

Gewenste vooropleiding

Om de opleiding MBA goed te kunnen volgen raden we u aan eerst de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) te volgen of een gelijkwaardige opleiding zoals MBO niveau 4 op boekhoudkundig gebied. Het niveau van de opleiding is niveau 5.

Studiebelasting/lestijden

Naast 28 lesavonden is er een huiswerkbelasting van 6 tot 10 uur per week. De lestijden zijn van 18:45 – 22:00 uur op onze leslocatie Muntelaar 10 te Veghel.

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 500,- per module. Totaal 4 modules € 2000,- exclusief boekengeld. Indicatie boekengeld € 215,-.

Diploma/certificaat

Voor ieder onderdeel (Bedrijfsadministratie: duur examen 2 uur, Kostencalculatie: duur examen 2 uur, Financiering: duur examen 2 uur, Belastingwetgeving: duur examen 1,5 uur) doet u afzonderlijk een online examen dat wordt afgenomen door de Associatie voor Examinering in diverse plaatsen in Nederland. U dient voor alle 4 de onderdelen een voldoende te behalen om de certificaten te verkrijgen. Wanneer u de 4 certificaten heeft behaald ontvangt u het diploma MBA. U dient zelf te zorgen voor aanmelding en tijdige betaling van het examengeld. www.associatie.nl. 

Vervolgopleiding

Bestuurlijke informatievoorziening (BIV), Financiële Managementrapportage (FMR), Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL), SPD Bedrijfsadministratie (SPD).

Vragen

Heeft u nog vragen over deze training? Dan kunt u contact opnemen door te bellen naar 088 017 7180 of door een mail te sturen naar bedrijfsopleidingen@leijgraaf.nl. Wij helpen u graag verder!

Aanmelden

Heeft u interesse in een training van De Leijgraaf? Meld u dan aan via het formulier hieronder.

Filter

0
088-0170000