Praktijkdiploma boekhouden (PDB)

Elk bedrijf heeft behoefte aan goede financieel onderlegde, administratieve mensen.

Omschrijving

Elk bedrijf heeft behoefte aan goede financieel onderlegde, administratieve mensen. Praktijkdiploma boekhouden vormt in vele gevallen de basis voor een loopbaan in de financiële administratie en is een van de bekendste diploma’s op financieel administratief gebied.

Doel(en)

Met de opleiding Praktijkdiploma boekhouden voert u in kleine en middelgrote bedrijven geheel zelfstandig de boekhouding. Ook in grote bedrijven of op financiële afdelingen verricht u werkzaamheden als financieel medewerker en ondersteunt hierbij de controller.

Doelgroep

Praktijkdiploma boekhouden is bestemd voor mensen die werken of willen gaan werken op een financiële afdeling van een bedrijf en zich verder willen ontwikkelen binnen het financiële vakgebied. Als uw kennis van boekhouden en calculatie beperkt is, adviseren wij u om eerst de opleidingen Basiskennis boekhouden of Basiskennis calculatie te volgen.

Inhoud

De opleiding bestaat uit een 3 tal modules. Te weten;

  • Module Bedrijfsadministratie (28 x 1,5 uur)
    U maakt kennis met de essentiële journaalposten zoals die veelvuldig in de financiële  administratie voorkomen. Daarbij wordt rekening gehouden met mutaties in de boekhouding van zowel BTW – als niet BTW plichtige organisaties. Na het volgen van deze module bent u in staat boekingen te verrichten met betrekking tot vaste en vlottende activa, kunt u mutaties in loonkosten administratief verwerken en bent u in staat de gevolgen van financiële mutaties voor de winst – en verliesrekening te verklaren. Na de verwerking van transistorische posten bent u in staat uw functie als administrateur naar behoren te verrichten.
  • Module Kostencalculatie (14 x 1,5 uur)
    In deze module maakt u kennis met een aantal kengetallen uit de bedrijfseconomie die een relatie hebben met kostprijsberekening. U gaat aan de slag met het berekenen van verkooprijzen, afschrijvingen en de boekwaarde van duurzame productiemiddelen. Uiteindelijk wil de onderneming ook weten of er efficiënt is gewerkt en of dit ook de beoogde resultaten heeft opgeleverd. Het uitvoeren van resultaatberekeningen zijn dan ook belangrijke items in deze module.
  • Module Financiering (14x 1,5 uur)
    Niet alleen de kostprijscalculaties uit het bedrijfseconomische spectrum zijn van belang voor de onderneming. In uw functie krijgt u wellicht te maken met berekeningen rondom aandelen en obligaties. In deze module wordt tevens aandacht besteed aan de berekening, betekenis en vergelijking van kengetallen, zoals omzetsnelheid, omzetduur, rentabiliteit en een aantal liquiditeitsratio’s die van belang zijn om een oordeel te kunnen vellen over de gezondheid van de onderneming.

Gewenste vooropleiding

Voor de opleiding Praktijkdiploma boekhouden raden wij u aan, indien u weinig kennis van boekhouden heeft, om eerst Basiskennis boekhouden en Basiskennis calculatie te volgen. Het niveau van de opleiding is MBO4.

Studiebelasting/Lestijden

Naast 28 lesavonden is er een huiswerkbelasting van 5 tot 8 uur per week. De lestijden zijn van 18:45 – 22:00 uur op onze leslocatie Muntelaar 10 te Veghel.

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn € 350,- per module van 14 bijeenkomsten en € 700,- per module van 28 bijeenkomsten. 3 Modules € 1.400,- exclusief boekengeld. Indicatie boekengeld € 190,-.

Diploma/Certificaat

Voor ieder onderdeel doet u afzonderlijk een online examen dat wordt afgenomen door Associatie voor Examinering in diverse plaatsen in Nederland. U dient voor alle drie de onderdelen een voldoende te behalen om de certificaten te verkrijgen. Wanneer u de 3 certificaten heeft behaald ontvangt u het diploma Praktijkdiploma Boekhouden. U dient zelf te zorgen voor aanmelding en tijdige betaling van het examengeld. www.associatie.nl.

Vervolgopleiding

Moderne bedrijfsadministratie (MBA), Praktijkdiploma Middenmanagement (PMM), Praktijkdiploma bestuurlijke informatievoorziening (PBI) en Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL).

Vragen

Heeft u nog vragen over deze training? Dan kunt u contact opnemen door te bellen naar 088 017 7180 of door een mail te sturen naar bedrijfsopleidingen@leijgraaf.nl. Wij helpen u graag verder!

Aanmelden

Heeft u interesse in een training van De Leijgraaf? Meld u dan aan via het formulier hieronder.

Filter

0
088-0170000