fbpx
Elektro-, proces-, metaaltechniek & mechatronica

Voeding, industriële processen

U wilt basiskennis opdoen in analyse van kritische punten waarop goed gelet moet worden (Hazard Analysis Critical Control Points’ ofwel HACCP). Dan is deze opleiding iets voor u.

Omschrijving

Tijdens de opleiding HACCP leert u om een productieproces na te lopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico’s worden beheerst.

HACCP is van toepassing op elk bedrijf dat zich bezig houdt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen. Levensmiddelen zijn alle eet – en drinkwaren maar ook grondstoffen en hulpstoffen zoals conserveermiddelen die worden toegevoegd of gebruikt in een levensmiddel.

Theorie en praktijk worden nauw met elkaar verbonden. De theorie wordt direct getoetst middels het uitvoeren van opdrachten. Kern van de opleiding is 70% praktijk en 30% theorie. Vooral veel oefenen en meteen aan de slag. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Doel(en)

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer kennis van

 • biologische [omzettings-]processen
 • achtergronden van de geclassificeerde kritische punten (CCP’s)
 • principes en omstandigheden waaronder micro-organismen zich vermenigvuldigen
 • principes en voorwaarden bij opslag van goederen en producten
 • principes van afvalstroombeheersing
 • principes van persoonlijke hygiëne
 • principes van reinigen en desinfecteren
 • vormen van bederf en besmetting waaraan grondstoffen, halffabricaten en producten kunnen worden blootgesteld
 • de wettelijke regels in de Warenwet en Europese regelgeving ten aanzien van voedselveiligheid
 • het HACCP principe
 • specifieke bedrijfsdocumentatie rondom voedselveiligheidssystemen

Na afloop van de opleiding kan de deelnemer

 • besmetting en bederf voorkomen
 • beheersmaatregelen van de CCP’s controleren
 • regels van persoonlijke hygiëne hanteren
 • een microbiologisch monster nemen
 • het FIFO-systeem hanteren.
 • het productieproces bijstellen m.b.t. voedselveiligheid
 • procesafwijkingen herkennen die invloed hebben op voedselveiligheid
 • standaardprocedures en parameters in relatie tot voedselveiligheid vinden in
  bedrijfsdocumentatie

Algemene kenmerken

 • Deelnemers die instromen hebben minimaal een afgerond vmbo diploma
 • De scholing is gekoppeld aan de praktijk.
 • Deelnemer loopt stage waarbij hij/zij de voedselveiligheid onderdelen leert.
 • Modules in de vorm van klassikale bijeenkomsten gecombineerd met e-learn bijeenkomsten
 • Tijdens het bestuderen van de theorie kan gebruik gemaakt worden van de online docent.
 • De onderwerpen die extra aandacht behoeven worden klassikaal behandeld om bij de deelnemer het bewustwording en verantwoordelijkheid van voedselveiligheid te benadrukken.
 • Doorlooptijd 8 weken
 • praktijkopdrachten aan de werkplek
 • Studiebelasting 3-5 uur per week
 • Betrokkenheid deelnemer en praktijkbegeleider vanaf de eerste dag. Op de eerste lesdag (kick-off) wordt de begeleiding, beroepspraktijkvorming (stage) en examinering uitgelegd en krijg de deelnemer en zijn praktijkbegeleider een introductie in de digitale leeromgeving WLP-connect
 • Tussentijdse fine-tuning van de praktijkopdrachten aan de werkplek

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die werken in de voedingsmiddelenindustrie en nog geen ervaring hebben met HACCP.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 6 modulen die in een vaste volgorde worden aangeboden;

 • 2 klassikale bijeenkomsten, (module 1, 2)
 • 2 online bijeenkomsten, (module 3, 4)
 • 1 klassikaal bijeenkomst (module 5)
 • 1 examen. (module 6)

Module 1: Inleiding in de levensmiddelenindustrie
Toelichting werkboek en examinering (2 uur plenaire bijeenkomst met
praktijkopleider), inleiding in de levensmiddelenindustrie,
productkennis en warenkennis, opdrachten/cases

Duur: 2 dagdelen

Module 2: Microbiologie en voedselveiligheid
Microbiologie en hygiëne, Voedselveiligheid en HACCP, verdieping praktijkopdracht, opdrachten/cases

Duur: 2 dagdelen

Module 3: Houdbaarheidstechnieken 1, afvullen en verpakken
Verhitten, koelen en invriezen, Reinigen en desinfectie, afvullen en verpakken,
opdrachten/cases

Duur: e-coaching klassikaal in Microsoft Teams (2 uur)

Module 4: Opslagvoorwaarden en productie technologie
Opslagvoorwaarden, Technologieën in de levensmiddelenindustrie, grondstoffen, monstername, opdrachten/cases

Duur: e-coaching klassikaal in Microsoft Teams (2 uur)

Module 5: Houdbaarheidstechnieken 2 en kwaliteitsmetingen
Bederfprocessen, conserveringsmethoden, houdbaarheidsonderzoek, kwaliteitsmetingen, portfoliocheck en toelichting examenopdracht, opdrachten/cases

Duur: 2 dagdelen

Module 6: Examinering
Eindgesprek voedselveiligheidssysteem, microbiologie, veiligheid

Duur: e-individueel in Microsoft Teams (max 1 uur)

Diploma/certificaat

De deelnemer ontvangt aan het einde de opleiding een MBO certificaat crebo K0651

Bijzonderheden

3 klassikale bijeenkomsten van van 6 uur, 2 online bijeenkomsten en 1 examen
Openinschrijving of klassikaal, minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers

LeslocatiesIncompany of op locatie van De Leijgraaf Muntelaar 10 Veghel
Duur3 dagen van 6 uur, 2 online bijeenkomsten klassikaal van 2 uur en 1 examen van 1 uur
LestijdenIn overleg. Periode okt/nov/mrt/apr
Kosten€1250,- per persoon

Aanmelden

Heeft u interesse in een training van De Leijgraaf? Meld u dan aan via het formulier hieronder.

Filter

0
088-0170000