fbpx

2 maart 2021

De Leijgraaf en Het Koning Willem I College hebben intentie tot fusie en zetten onderzoek voort

Afgelopen periode hebben De Leijgraaf en het Koning Willem I College onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een intensieve, duurzame samenwerking en de vorm die daarbij het meest effectief is. Gisteren hebben de Raden van Toezicht onafhankelijk van elkaar besloten om het onderzoek voort te zetten, met de intentie om tot een fusie van beide instellingen te komen.

Op basis van een zorgvuldige afweging is het voornemen om eerst een bestuurlijke fusie aan te gaan en vervolgens door te ontwikkelen tot een institutionele fusie.

Beroepsonderwijs in de regio blijven voortzetten

“Zowel de uitkomsten van de onderzoeken, als de uitspraken die zijn gedaan tijdens diverse gesprekken die we met medewerkers, studenten en externe relaties hebben gehad, bevestigen de noodzaak om het onderzoek voort te zetten,” zegt Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College. “Studentenaantallen nemen de komende tijd naar verwachting verder af. Door samen te gaan kunnen we het beroepsonderwijs in de regio blijven voortzetten. Dit is van belang voor studenten én het bedrijfsleven in de regio Noordoost Brabant. We kiezen hierbij voor een fusie omdat we in de volle breedte een duurzame en intensieve samenwerking willen aangaan”.

Aanvulling en uitdaging

Uit het onderzoek van de afgelopen periode blijkt dat De Leijgraaf en het Koning Willem I College een gedeelde visie hebben op onderwijs en op de wijze waarop het onderwijs invulling krijgt.

“Het onderwijsaanbod vult elkaar aan en een fusie biedt veel innovatiemogelijkheden. Ook zien we een meerwaarde voor de regio in de samenwerking tussen scholen en werkveld,” zegt Peer van Summeren, voorzitter van het College van Bestuur van De Leijgraaf. “De migratie van onder andere de IT-systemen en de afstemming van procedures en werkwijzen vormen een uitdaging. Daarnaast zal een effectieve samenwerking tussen twee organisatieculturen aandacht vragen”.

Vervolgprocedure

In mei volgt een definitief onderzoeksrapport, een Fusie Effect Rapportage (FER). In de FER worden – volgens de wettelijke eisen – de effecten van een fusie beschreven.

Aan het eind van de formele procedure die volgt, neemt de minister een besluit. Na een positief besluit van de minister kunnen het Koning Willem I College en De Leijgraaf starten met de bestuurlijke fusie. Naar verwachting zal dit per 1 januari 2022 ingaan. 

De toekomst samen inkleuren

Beide organisaties blijven, ook in deze turbulente tijden, invulling geven aan kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs. Het Koning Willem I College en De Leijgraaf werkten afgelopen jaren al samen op verschillende dossiers. De komende periode breiden zij dit verder uit. 

“We zijn positief over deze ontwikkeling en kijken er naar uit om samen verder te gaan,” besluit Peer van Summeren.

Meest gestelde vragen

Afgelopen maanden hebben De Leijgraaf en het Koning Willem I College onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een intensieve en duurzame samenwerking. Op basis van dit onderzoek is door beide scholen besloten om het onderzoek voort te zetten met de bedoeling om te fuseren.  

Wat is een fusie?

Een fusie houdt in dat de twee instellingen samengaan. Het Koning Willen I College en De Leijgraaf hebben het voornemen om eerst bestuurlijk te fuseren en daarna de twee instellingen volledig samen te laten gaan in één mbo-school. We verwachten dat per 1 januari 2022 de bestuurlijke fusie een feit is. 

Waarom fuseren?

De Leijgraaf en het Koning Willem I College kiezen ervoor om het onderzoek naar een fusie voort te zetten omdat wij van mening zijn dat dit goed is voor het beroepsonderwijs in de regio Noordoost Brabant. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst wanneer de verwachting is dat de studentenaantallen krimpen en we willen in de hele regio Noordoost Brabant goed MBO-onderwijs behouden.

Wat voor voordelen zijn er te behalen uit een fusie?

Bij een fusie gaan twee instellingen samen. Hierdoor kunnen de twee instellingen van elkaar leren, bijvoorbeeld over hoe het onderwijs georganiseerd is of van systemen die momenteel gebruikt worden. Ook is het hierdoor mogelijk om samen opleidingen aan te bieden en om sommige processen slimmer te organiseren, dit scheelt tijd en dus ook geld. Geld dat vervolgens weer gebruikt kan worden om het onderwijs te verbeteren.

Wat houdt deze fusie in voor jouw school en opleiding?

Het doel van deze fusie is dat jij en toekomstige studenten goed beroepsonderwijs in de regio kunnen blijven volgen. Nu én in de toekomst. Onderwijs dat goed is afgestemd op de arbeidsmarkt van de regio Noordoost Brabant. Deze fusie helpt hierbij. Het is nog te vroeg om te zeggen wat dit precies voor jouw opleiding gaat betekenen.

Kan ik mijn lessen op mijn eigen school blijven volgen?
Voorlopig blijft het onderwijs op De Leijgraaf en het Koning Willem I College zoals je het gewend bent. Je volgt jouw lessen op jouw huidige school en krijgt les van jouw huidige leraren. In de toekomst kan er wellicht wat gaan veranderen. Mocht dit het geval zijn, dan informeren we je hier natuurlijk op tijd over.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?
In de komende periode gaan we jou goed informeren op momenten die belangrijk zijn. Ook betrekken we de studentenraad bij de stappen die we zetten. Wil je op de hoogte blijven? Check dan de nieuwsberichten op startpunt.leijgraaf.nl en www.leijgraaf.nl.

Filter

0
088-0170000