fbpx

Leijgraaf Switch

Waarom de mogelijkheid voor een verlengd oriëntatie en keuzeproces?

Inleiding: waarom de mogelijkheid voor een verlengd oriëntatie en keuzeproces?

Deze site is bedoeld voor alle studenten in het eerste leerjaar die twijfelen bij de gemaakte studiekeuze. Het kan zijn dat je, vanwege de  corona maatregelen, je minder goed hebt kunnen oriënteren op het mbo en een geschikte beroepsopleiding. Waardoor je een minder bewuste keuze hebt gemaakt waardoor je nu twijfelt over je studiekeuze, andere keuzes overweegt en eventueel wil switchten naar een andere opleiding.

Daar helpen we je graag bij! Misschien weet je al in welke richting jij een opleiding zoekt of heb je nog helemaal geen idee. Hoe dan ook: als je onderstaande stappen doorloopt, ben jij straks een stuk zekerder van je keuze!

Ook ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden nodigen wij van harte uit om een kijkje te nemen op deze site met boordevol informatie.

Kortom; Met deze website kunnen (eerstejaars) leerlingen/studenten, die twijfelen over de gemaakte keuze voor een opleiding;

 • kennismaken met veel verschillende opleidingen en beroepen en de te onderscheiden beroepstaken
 • ontdekken wat ze willen, wat ze kunnen en welke beroepen daar goed bij passen
 • een realistisch beroepsbeeld en een reëel zelfbeeld krijgen

Informatie om te starten en het stappenplan

Samen met je coach of individueel kun je dit programma doorlopen.

Met het programma op de site maak je  (hernieuwd) kennis met de verschillende interessegebieden en opleidingen van De Leijgraaf, er staan verschillende ‘stappen’ die je ondersteunen bij en stimuleren tot een keuze.

Je  kan je met de site verder oriënteren op en verdiepen in een opleiding waar je meer interesse voor hebt. Hiervoor kan je  bijvoorbeeld ook een kennismakingsgesprek, een meeloopdag op school of in de (stage)BPV etc. plannen. Hierbij doe je nieuwe ervaringen op met wat studeren bij dit interessegebied/deze opleiding in houdt. Je coach begeleidt je hierbij en helpt je om te reflecteren op je ervaringen. Indien je nog niet op De Leijgraaf zit kan dit met behulp van onze dienst Route X, die hierin extra begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. We hopen dat je zo  een bewuste keuze kan maken voor een beter passende opleiding bij De Leijgraaf.

Bij het maken van de juiste keuze ontwikkel je de 5 loopbaancompetenties;

 • Kwaliteitenreflectie Wie ben ik? Kennismaken
 • Motievenreflectie Wat wil ik, wat motiveert mij?
 • Werkexploratie Welke opleiding past bij mij?
 • Loopbaansturing Wat wil ik worden, wat voor soort werk wil ik doen?
 • Netwerken Wie kan mij verder helpen?

De 8 stappen van het programma zijn:

De 8 stappen van het programma zijn:

 1. Inleiding: waarom de mogelijkheid voor een verlengd oriëntatie en keuzeproces?
 2. Informatie om te starten en het stappenplan Leijgraaf Switch
 3. Informatie mbo opleidingen bij De Leijgraaf
 4. Studiekeuzecheck/mbo vaardigheden
 5. Reflectiegesprek coach
 6. Aanmelden voor een andere vervolgopleiding
 7. Wat is verder mogelijk;  Keuzemenu extra begeleiding en ondersteuning via STS
 8. Heb je nog vragen?

Als je wilt doorstromen bij De Leijgraaf naar een andere opleiding, dan vinden wij het belangrijk dat je een juiste opleidingskeuze maakt. Daar helpen we je graag bij! Misschien weet je al in welke richting jij een opleiding zoekt of heb je nog helemaal geen idee. Hoe dan ook als je onderstaande stappen doorloopt, ben jij straks een stuk zekerder van je keuze!

Informatie over de MBO opleidingen bij De Leijgraaf

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kent verschillende niveaus. Alle niveaus leggen de nadruk op het in de praktijk brengen van wat je hebt geleerd. Je klaarstomen voor een passend beroep dus. Maar er zijn wel degelijk verschillen tussen de diverse niveaus.

Kenmerken mbo   

 • Veel doen in en met de praktijk
 • Stages met veel begeleiding vanuit school en bedrijf
 • Voldoende uitleg en begeleiding bij studeren
 • Herhaling van theorie
 • Je wordt begeleid om steeds zelfstandiger te worden

De 4 niveaus binnen het mbo

Niveau 1; entreeopleiding

Mbo-opleidingen op het eerste niveau noem je entreeopleidingen of niveau 1 opleidingen. Deze opleidingen duren een jaar. Er is veel structuur en persoonlijke aandacht voor de studenten. Tijdens een entreeopleiding leer je om in een bedrijf of instelling te werken.  Ben je na de entreeopleiding nog niet uitgeleerd? Je kan dan doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2, een basisberoepsopleiding.

Niveau 2; basisberoepsopleiding

Heb jij bij De Leijgraaf je Entree opleiding met succes afgerond, dan kan je een mbo-opleiding op niveau 2 doen. Opleidingen op niveau 2 heten basisberoepsopleidingen en duren 1 tot 2 jaar. Na een basisberoepsopleiding kun je alle kanten uit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opleidingen binnen de vakgebieden;

Zorg& WelzijnTransport & LogistiekBeveiligingICT, HorecaHandel & Ondernemerschap of een Technische opleiding. Heb je na het behalen van je niveau 2 opleiding de smaak te pakken en wil je verder leren, dan kan je doorstromen naar een vakopleiding, dus een mbo-opleiding op niveau 3.

Niveau 3; vakopleiding

Een opleiding op niveau 3 in het mbo heet een vakopleiding. Vakopleidingen duren drie jaar. Heb je een mbo niveau 2 diploma? Dan kan je meteen beginnen met een mbo-opleiding op dit derde niveau. Je kan dan bijvoorbeeld allround medewerker IT systems and devices, commercieel medewerker,  of begeleider in de gehandicaptenzorg worden. Ook voor banen als coördinator beveiliging of in de horeca heb je een vakopleiding nodig. Lijkt werken met kinderen je geweldig? Dan kan je de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang doen.

Niveau 4; middenkaderopleiding

Er zijn twee soorten mbo-opleidingen op niveau 4 middenkaderopleidingen en specialistenopleidingen. Een middenkaderopleiding is een ‘gewone’ mbo-opleiding die op zichzelf staat. Je kan ermee beginnen als je je mbo niveau 3 diploma behaald hebt. Sommige middenkaderopleidingen duren 3 jaar, andere 4 jaar.

Bij een middenkaderopleiding leer je voor beroepen als technisch specialist personenauto’sbiologisch medisch analist, verpleegkundige, of software developer. Lijkt werken voor een advocaat of notaris jou heel leuk? Dan is een middenkaderopleiding tot juridisch administratief dienstverlener echt iets voor jou. Of is medewerker op een accountantskantoor jouw ideale baan? Kortom mogelijkheden genoeg! Check al deze mogelijkheden van De Leijgraaf op de website.

Kopopleidingen; een verbreding of een verdieping 

Een kopopleiding van De Leijgraaf biedt jou de mogelijkheid om je te verbreden of te verdiepen binnen een vakgebied waarvan je reeds een mbo diploma in je bezit hebt.

De kopopleidingen van De Leijgraaf zijn;

Kies je bol of bbl?

We geven onze opleidingen in bol- en bbl-vorm. Kies je voor een bol-opleiding? Dan krijg je meer theorie en ben je vaak op school. Kies je voor een bbl-opleiding? Dan combineer je werken en leren. Je bent dan veel minder op school.

BOL (beroepsopleidende leerweg)

Volg je een bol-opleiding, dan breng je de meeste tijd door op school (meestal vijf dagen per week). Daarnaast loop je stages (bij een erkend leerbedrijf) en voer je praktijkopdrachten uit. Je krijgt dus veel theorie en tijd voor zelfstudie. Omdat je vaak op school bent, heb je ook meer contact met klasgenoten.

BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

Een bbl-opleiding is een combinatie van werken en leren. Ideaal als je niet de hele dag op school wilt zijn. Je werkt op een leerwerkplek bij een erkend leerbedrijf of instelling (meestal drie of vier dagen per week). Eén dag per week kom je naar school voor theorielessen. De leerwerkplek zoek je zelf, maar als je hulp nodig hebt, staan we vanzelfsprekend voor je klaar.

Studiekeuzecheck/MBO vaardigheden

Heb je nog moeite met het maken van een keuze dan kunnen de medewerkers van Student Services jou hierbij ondersteunen. Ook als je extra begeleiding nodig hebt op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden (organiseren en plannen) ook dan kun je terecht bij Student  Services.

Hoe maak je een juiste studiekeuze?

Er wordt weleens gezegd: kiezen kun je leren. Een juiste studiekeuze maak je door veel onderzoek te doen. Onderzoek naar jezelf: waar ben je goed in? Wat vind je interessant? Wat vind je leuk om te doen? Wat vind je belangrijk? En op welke manier leer jij het best?

Vervolgens onderzoek je welke studies aansluiten bij jouw wensen en eisen. Je onderzoekt niet alleen de mogelijke opleidingen, maar je kijkt ook naar het bijbehorende werkveld. Je onderzoekt de sector, de organisaties en bedrijven en functies waarin afgestudeerden van de opleidingen terecht komen.

Stap voor stap een studiekeuze maken; de fases van het keuzeproces

Als je een studie kiest, doorloop je de volgende fases:

 • Fase 1: besef ‘ik moet kiezen’
 • Fase 2: accepteren van keuzeonzekerheid
 • Fase 3: verkennen en informatie verzamelen
 • Fase 4: kritisch kijken en vergelijken op basis van je kwaliteiten
 • Fase 5: het nemen van een beslissing
 • Fase 6: stappen zetten om die beslissing uit te voeren

Waarom is het zo lastig om een juiste studiekeuze te maken?

Voor het maken van een juiste studiekeuze is veel zelfkennis nodig. Misschien vind je het nog lastig om te bedenken wat jouw kwaliteiten en valkuilen zijn? Ook is er veel tijd en energie nodig om alle mogelijke studies te onderzoeken.

Wil je meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die De Leijgraaf biedt op dit gebied? Neem dan contact op met Conny van de Wetering, conny.wetering@leijgraaf.nl

Studievaardigheden op het mbo?

Veel studenten vragen zich af of het doorstromen naar een hoger niveau binnen het mbo moeilijk is. Dit hangt af van de persoon. Wanneer je genoeg motivatie hebt om door te studeren, dan is de kans natuurlijk groter dat je een vervolgopleiding op het mbo met succes afrondt. Bespreek je ambities met je coach.

Wil je meer weten over extra begeleiding op het gebied van studievaardigheden neem dan contact op met carine.wijers@leijgraaf.nl

Reflectiegesprek coach

Het maken van een goede keuze voor een passende opleiding, ook na alle ervaringen die je hebt opgedaan, is best moeilijk. Daarom is het belangrijk dat je hierover spreekt met je coach. Als je meer inzicht hebt in wat jij wil, wat je kan, waar jij je prettig bij voelt en welke opleiding daar goed bij past is het maken van een keuze eenvoudiger.

In een reflectiegesprek worden onderwerpen besproken als;

 • Wat zijn je sterkte punten?
 • Waar liggen je talenten?
 • Wat is je passie?
 • Wat wil je bereiken?
 • Wat moet/wil je hiervoor doen?
 • Wie kan je hierbij helpen?

Onderstaande hulpvragen kunnen je hierbij helpen?

 • Wat verwacht je van een opleiding, wat vind jij belangrijk? (motievenreflectie)
 • Wat kan een opleiding van jou verwachten? (kwaliteitenreflectie)
 • Welke vaardigheden heb je?
 • Welke heb je nodig voor de opleiding en het beroep  van je interesse? (kwaliteitenreflectie)
 • Wat is de opbouw van de opleiding? Hoe wordt er gewerkt? (werkexploratie)
 • Waar loop je stage en wat houdt de stage in? (werkexploratie)
 • Hoe kan jij je goed voorbereiden? (loopbaansturing)
 • Wie/wat  kan jou hierbij helpen? (netwerken)
 • Wat kun je leren/ontdekken tijdens de volgende stap; kun je een keer meelopen? (loopbaansturing)
 • etc.

Ook kan je bij deze stap gebruik maken van het boekje met de loopbaanvragen in het boekje Hand-out MBO-event en de reflectietoolbox.

Keuzemenu extra begeleiding en ondersteuning bij De Leijgraaf via STS

Het kan ook zijn dat je extra ondersteuning nodig hebt in het keuze en switchproces. Je kan dan gebruik maken van Route X. We hebben hiervoor een regulier traject.  In dit programma ga je, in een periode van 6 weken samen met de coach van Route X, op zoek gaat naar je kwaliteiten, vaardigheden en interesses. Dit vindt plaats in een groep van gemiddeld 8 tot 15 andere studenten. Na deze 6 weken ga je student een verdiepende stage volgen op een plek die past bij je interesses en vaardigheden.

Verder kan je  kiezen voor een Route-X (deeltijd) maatwerktraject, waarbij je je  huidige opleiding blijft volgen. Samen met een coach van Route-X en een team van trainers ontdekt je welke opleiding bij je past. In een individueel gesprek onderzoeken we de persoonlijke wensen en behoeften van jou en komen we tot individuele doelen. We bespreken hoe we deze doelen gaan behalen en komen tot een gezamenlijk actieplan.

Studenten die moeite hebben met het vinden van een stageplek kunnen via STS gebruik maken van jobcoaching. STS kan ondersteuning bieden met het zoeken naar een plek, het maken van een CV, sollicitatiebrief en het oefenen van een sollicitatiegesprek. Ook is het mogelijk gedurende de stage extra steun te krijgen van een jobcoach.

Aanmelden voor een nieuwe/andere opleiding

Wat fijn dat je opnieuw voor een opleiding bij De Leijgraaf kiest! Het invullen van het aanmeldformulier kost je maar een paar minuten.

Direct aanmelden

Het invullen van het aanmeldformulier kost je maar een paar minuten. Klik op de knop ‘Aanmelden’. Er opent dan een nieuw venster, waar je jouw gegevens kunt invullen. Elke stap begint op een nieuw scherm. Alles wat je invult, blijft bewaard zolang je het venster open hebt staan. Tussendoor kun je je gegevens dus gewoon wijzigen.

Dit heb je nodig:

 • Je Burgerservicenummer (BSN). Dit staat op je paspoort of op je identiteitskaart.
 • De contactgegevens van je ouders/verzorgers (als je jonger bent dan 18 jaar).

Na je aanmelding ontvang je direct een bevestiging per mail. Daarin vind je alle informatie over de stappen die je moet zetten om je aanmelding compleet te maken.

Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met de studentenadministratie via 088 – 017 89 03 of planningeninstroom@leijgraaf.nl.

De volledige aanmeldprocedure vind je hier.

Wat kost een mbo opleiding?

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken,  maar ook wettelijke kosten zoals lesgeld.

Voor de meest recente informatie verwijzen we je graag naar de site van rijksoverheid. Ook de mbo raad geeft veel informatie over dit onderwerp.

DUO studiefinanciering

Als je studeert, kan je een tegemoetkoming in de studiekosten van de overheid krijgen.

Informatie over studiekosten op het mbo vind je op de site van DUO.

Ook zijn er regelmatig gratis webinars te volgen waarin je veel uitgelegd wordt.

In welke opleiding heb jij interesse?

Filter

0
088-0170000