fbpx

4 maart 2021

Inburgeraars in gesprek met minister Koolmees

Op woensdag 3 maart 2021 bracht demissionair minister Koolmees een digitaal werkbezoek aan deelnemers van de pilot ‘Van taalniveau A2 naar B1’. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering die op 1 januari 2022. Dan is inburgering voortaan een taak van gemeenten. In Noordoost Brabant loopt een pilot met onderwijsinstelling De Leijgraaf en de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Oss en Uden. Het doel is om het taalniveau van vergunninghouders te verhogen. Zo hebben zij meer kans op werk en wennen zij makkelijker aan de Nederlandse samenleving.

Minister Koolmees van VWS: ‘Mooi om te zien hoe gemeenten de regie pakken. Samen met werkgevers vinden zij wegen om inburgeraars echt te helpen naar een zelfstandige plek in de samenleving.’

Hoe werkt de pilot ‘Van A2 naar B1’?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt de uitkomsten van deze pilot voor de nieuwe wetgeving. Gemeenten in Noordoost Brabant gebruiken het om hun dienstverlening te verbeteren. In november 2019 zijn 33 deelnemers gestart met de pilot; één groep in Oss en één groep in Cuijk. Zij hebben het inburgeringsexamen op taalniveau A2 al eerder gehaald. Alle deelnemers hebben een eigen leerroute, in samenspraak met de docent van De Leijgraaf en de werkgever. Zij krijgen individuele coaching bij hun leerroute. In mei 2021 volgt het examen voor taalniveau B1.

Digitaal bezoek

De minister bezoekt een aantal pilots om van deelnemers te horen hoe zij het programma ervaren. Hoofdthema van het gesprek is samenwerking: het verhogen van het taalniveau van deelnemers is succesvol als alle partijen rond de deelnemer samenwerken. In dit geval de gemeente, taalschool en werkgever. In Oss sprak hij met twee deelnemers en een werkgever:

Tammam Altamer: Tammam woont sinds 2015 in Nederland en is afkomstig uit Syrië.

Hij heeft zijn inburgering afgesloten in februari 2019. Tammam werkt ongeveer 4 jaar bij Kemkens als leerling- monteur, nu als magazijnmedewerker. Hij is in februari 2020 ingestroomd in de B1 pilot en doet in mei examen.

Natsenet Alazar Araya: Natsenet woont sinds 2016 in Nederland en is afkomstig uit Eritrea.

Zij heeft haar inburgering afgerond in december 2018. Met de B1 pilot is zij in december 2019 gestart; haar examens zijn in mei 2021. Natsenet heeft twee kinderen; ze werkt niet, maar zou dit wel graag willen.

Robert Strik: Robert is logistiek coördinator van de Kemkens groep (werkgever): Robert voert samen met de werkbegeleider de functioneringsgesprekken van Tammam en maakt deel uit van het wekelijks overleg van het team waarin Tammam werkt.

Filter

0
088-0170000