fbpx

3 september 2021

Inzet doorstroomcoach goede zet bij terugdringen voortijdig schoolverlaten

De regio Noordoost-Brabant wil zoveel mogelijk jongeren een goede start op de arbeidsmarkt bieden. Dat begint bij het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. De inzet van doorstroomcoaches blijkt hiervoor een geslaagd instrument te zijn: bijna alle gecoachte jongeren zijn tot nu toe succesvol doorgestroomd naar een mbo-opleiding. Wij delen een artikel van Noordoost Brabant Werkt.

Gelukkigere studenten
Peer van Summeren, voorzitter College van Bestuur De Leijgraaf: “Wie van het vo naar het mbo gaat, krijgt te maken met een heel nieuwe wereld: meer zelfregulering, een andere manier van leren, voor sommigen extra reistijd. Het gros van de leerlingen kunnen we hier prima in begeleiden. Daarnaast is er een groep die meer zoekende is en er zelf niet goed uitkomt. Voor hen is het fijn dat er iemand is als een doorstroomcoach die hen helpt om op een plek te komen die ze zelf mogelijk niet hadden gevonden. De overgang tussen vo en mbo is in onze regio al best goed geregeld. De doorstroomcoach biedt echter al vanaf het vo ondersteuning – en die aanvulling is succesvol. Door deze leerlingen intensief te begeleiden naar de opleiding en school die bij hen past, behouden we talent voor onze regio en zien we gelukkigere studenten.” 

In vertrouwen loslaten
Imke van den Berk, zorgcoördinator De Leijgraaf Veghel: “Elke docent herkent het: die leerling waar je grote zorgen om hebt en die eigenlijk wat meer begeleiding nodig heeft om goed de overstap te kunnen maken. Met de doorstroomcoaches is dit vangnet er. Zij kijken mee in de thuissituatie, betrekken ouders bij het onderwijs en leggen actief de koppeling tussen vo en mbo. Ze zorgen ervoor dat de leerling de juiste keuze maakt voor een opleiding en dat hij of zij vervolgens goed landt. Dat maakt het echt fijner om zo’n kwetsbare leerling vanuit het vo los te laten en erop te vertrouwen dat de zorgen ook op het mbo goed in beeld zijn. Dit zou je eigenlijk iedere leerling waar het ook maar een beetje nodig voor is, gunnen.” 

Samenwerking loont
Marloes van de Camp is tevreden over de pilot: “Het eerste jaar was een heuse zoektocht naar hoe we doorstroomcoaching het beste in konden richten. Hoe werken we als scholen samen met elkaar? Hoe bepaal je of een jongere in aanmerking komt voor doorstroomcoaching? Is andere hulp misschien beter? Doorstroomcoaching is immers slechts een van de instrumenten om jongeren aan boord te houden van het onderwijs. Inmiddels durf ik wel te zeggen dat deze preventieve, persoonlijke aanpak een succes is: tot nu zijn de gecoachte jongeren allemaal nog steeds in beeld. Er zijn afgelopen jaar zijn twee doorstroomcoaches aan de slag gegaan. Zij hebben in dat eerste pilotjaar 71 jongeren begeleid, waarvan er 70 succesvol gestart zijn op het mbo. Met onze aanpak van voortijdig schoolverlaten zijn we ver vooruit op andere regio’s. Dat is echt het resultaat van een goede samenwerking tussen de betrokken scholen. Daar mogen we in deze regio best heel trots op zijn.”  


Dit is een artikel van Noordoost Brabant Werkt. Klik hier voor het gehele artikel.

Filter

0
088-0170000