fbpx

15 september 2020

Koning maakt kennis met personeelsbeleid vliegbasis Volkel

Koning Willem-Alexander heeft afgelopen woensdag samen met staatssecretaris Visser een werkbezoek gebracht aan een HR-proeftuin van het ministerie van Defensie in Volkel. Het werkbezoek stond in het teken van de ervaringen met regionale werving en selectie en de samenwerking met andere organisaties bij de instroom en doorstroom van medewerkers.

De arbeidsmarkt en Defensie-operaties veranderen en vragen om flexibele oplossingen dichter bij de praktijk van het personeel. Door een nieuw personeelsmodel hoopt de krijgsmacht personeel te behouden en nieuw personeel flexibel aan zich te kunnen binden. Op vier locaties zijn HR-proeftuinen gestart waarbij nieuwe vormen van onder andere werving, selectie, aanstelling en loopbaanontwikkeling in de praktijk worden getest. De proeftuinen zijn bewust decentraal ingericht: dichterbij de operatie, bij het personeel en bij de regionale partners. Op basis van de ervaringen uit de proeftuinen wordt het nieuwe personeelssysteem ontwikkeld.

In gesprek
De Koning en staatssecretaris Visser spraken met commandanten en recruiters over de HR-proeftuinen, het selecteren van de juiste kandidaten en over de samenwerking met partners uit het onderwijs zoals De Leijgraaf, met het bedrijfsleven en met andere overheden. Medewerkers van de Defensie gezondheidsorganisatie, één van de onderdelen waar een proeftuin is gestart, hebben toelichting gegeven op de toelatingskeuringen en keuringsprotocollen. Vervolgens vertelden de andere organisatieonderdelen waar een proeftuin is ingericht over het opleiden van nieuwe medewerkers en over maatwerk om het beste uit medewerkers naar boven te kunnen halen. Aansluitend gingen de Koning en staatssecretaris Visser in gesprek met medewerkers van verschillende onderdelen van Defensie over persoonlijke groei, ambitie en de begeleiding bij loopbaanontwikkeling.

Werkbezoeken
Het bezoek met staatssecretaris Visser is het twintigste in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

bron: Kliknieuws regio Uden

De Leijgraaf
Het team bedrijfsopleidingen van De Leijgraaf is actief betrokken bij het opleiden van beveiligers op de vliegbasis. In een leslokaal op Vliegbasis Volkel volgen luchtmachtmilitairen les om hun diploma beveiliger te behalen, dit is een bijzonder succesvol traject. Daarnaast innoveren Defensie en De Leijgraaf samen in de proeftuin om nieuwe geïnteresseerde studenten aan te trekken voor een baan bij defensie en mee te doen aan dit mooie traject.

Filter

0
088-0170000