21 juli 2021

Updates coronavirus

Onderaan deze pagina staan onze antwoorden op de veel gestelde vragen.

Start nieuwe schooljaar: denk je hier even aan? (21 juli 2021)

Na de zomervakantie start je met je opleiding op De Leijgraaf. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten. Natuurlijk hopen we samen een goede start te maken. Daarom informeren we je over enkele belangrijke zaken.

Zelftesten voor nieuwe studenten
Het coronavirus is nog steeds aan de orde van de dag. Om onze studenten, docenten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, is het belangrijk om zelftesten af te nemen. We vragen je dan ook een zelftest te doen voordat je na de zomervakantie op school komt.

Let op: heb je klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting, moet je in quarantaine vanwege contact met iemand die besmettelijk was of heb je een melding ontvangen via de coronamelder-app? Gebruik dan geen zelftest, maar laat je testen op een GGD-locatie.

Preventief testen: samen sterk voor het onderwijs
Een zelftest is een preventief middel. Het betekent dat een eventuele besmetting eerder duidelijk wordt, wat de kans op verspreiding verkleint. Zo doen we er samen ons best voor dat het onderwijs door kan blijven gaan.

Ook als je gevaccineerd bent, blijft zelftesten belangrijk. De vaccinatie zorgt ervoor dat je minder klachten hebt bij een besmetting met het virus, maar je kunt het nog steeds overdragen op anderen.

Daarbij blijven ook in het onderwijs de basisregels van kracht:

 • Blijf thuis bij klachten. Vanaf maandag 30 augustus gebruik telefoonnummer voor ziekmeldingen: 088 017 0000;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Was regelmatig je handen;
 • Draag een mondkapje op plaatsen waar de 1,5 meter afstand houden niet lukt.

Op vakantie naar het buitenland?
Ben je op vakantie naar het buitenland geweest? Bekijk dan of je na terugkomst in quarantaine moet op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

Startpunt
Op Startpunt vind je altijd de meest recente informatie, jouw rooster en informatie vanuit jouw opleiding. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw coach.

Mocht het zijn dat er in de komende periode nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren wij jou hierover via Startpunt en Leijgraaf.nl. Houd deze pagina’s dus goed in de gaten!

Mondkapjesplicht komt vanaf maandag 28 juni te vervallen (25 juni 2021)

Op vrijdag 25 juni zijn alle studenten en medewerkers van De Leijgraaf geïnformeerd over het feit dat de mondkapjesplicht per maandag 28 juni komt te vervallen. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: er geldt nog steeds een mondkapjesplicht in praktijklokalen en liften, daar waar de 1,5 meter afstand lastig gehouden kan worden.

Daarnaast vragen we iedereen die één van onze schoolgebouwen betreedt rekening te houden met de geldende regels:

 • Houd je aan de basisregels: was vaak je handen, houd 1,5 meter afstand van anderen en blijf thuis en laat je testen bij klachten.
 • Volg in de schoolgebouwen de looproutes, deze zorgen ervoor dat we elkaar niet onnodig passeren

Voor studenten, medewerkers of bezoekers die het prettig vinden om een mondkapje te blijven dragen, blijft dit natuurlijk toegestaan.

Tenminste één dag per week les op locatie (24 februari 2021)

Tijdens de persconferentie van 23 februari werd duidelijk dat mbo-studenten vanaf maandag 1 maart tenminste weer één dag per week naar school mogen. We zijn blij onze studenten vanaf volgende week weer te mogen begroeten. We vragen hen hiervoor het rooster goed in de gaten.

Hoe houden we het veilig?

We doen er alles aan om onze studenten en docenten veilig te laten leren en werken. Dit wil zeggen dat we in de roosters rekening houden met de anderhalve meter, er minder studenten in de klas zitten en de starttijden verspringen. We vragen iedereen om zich te houden aan de geldende gezondheidsmaatregelen, een mondkapje te dragen totdat hij of zij op de plek zit en de instructies in onze schoolgebouwen op te volgen.

Mogelijke studievertraging door corona-maatregelen (17 december 2020)

In onderstaande brief kunt u lezen waarom studenten door de coronamaatregelen studievertraging kunnen oplopen.

Beste student,

Beste ouder, verzorger,

De maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn voor iedereen al tijden voelbaar. Ook op het onderwijs is de invloed groot. De ‘anderhalve meter maatregel’ die ook voor het mbo onderwijs geldt, is zeer bepalend voor de manier waarop we ons onderwijs afgelopen  maanden hebben kunnen organiseren. Onze studenten konden hierdoor maar een gedeelte van hun lessen fysiek op de schoollocatie volgen, overige delen van het onderwijsprogramma werden online uitgevoerd. Door de deze week aangekondigde maatregelen, zijn we tot 18 januari nog verder beperkt in de mogelijkheden.

Op het gebied van stages ondervinden onze studenten ook hinder. Een aantal studenten heeft geen stageplek of leerbaan kunnen vinden. Dit terwijl het volgen van een stage een belangrijk onderdeel is binnen het onderwijsprogramma van het mbo. De overheid erkent dit belang. Zo heeft het ministerie ons onlangs meer ruimte gegeven om zelf delen van de stage in de vorm van beroepspraktijk te organiseren. Een oplossingsrichting waarmee we het leerproces van een goede stage alleen maar kunnen benaderen, als het in deze situatie al te organiseren is.

Dit brengt ons op een punt waar we binnen De Leijgraaf veel waarde aan hechten: de kwaliteit van onderwijs. Het onderwijs dat studenten binnen De Leijgraaf volgen, moet leiden tot een diploma van hoge kwaliteit. Hier staan en gaan wij nog steeds voor. Ondanks de hindernissen doen we er alles aan om samen met onze studenten dit niveau vast te houden.

Concreet betekent dit dat we de komende tijd voorrang geven aan studenten die dit schooljaar kunnen afstuderen. We kunnen op dit moment echter niet garanderen dat er voor een aantal van deze groep studenten geen studievertraging zal ontstaan. Bijvoorbeeld als een student geen stage kan lopen en dit niet opgevangen kan worden door vervangende beroepspraktijk of als er onvoldoende praktijklessen gevolgd kunnen worden. Dit heeft invloed op de waarde van het diploma. Als we de waarde niet kunnen garanderen, kunnen we het diploma helaas niet uitreiken.

Met elkaar gaan we ons uiterste best doen om al onze studenten op tijd en met het juiste niveau te diplomeren. Daarbij willen we ook transparant en duidelijk zijn over de hindernissen die sommige studenten zullen tegenkomen, hoe vervelend we dit ook vinden. Wij kijken uit naar het moment dat we ons onderwijs weer met minder beperkingen mogen aanbieden. Voor nu wens ik jullie namens alle medewerkers van De Leijgraaf fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,

Peer van Summeren

Voorzitter College van Bestuur

Schoollocaties gesloten tot en met 17 januari (15 december 2020)

In verband met de snelle stijging van het aantal besmettingen heeft het kabinet voor de periode van 16 december tot en met 17 januari extra maatregelen aangekondigd voor het onderwijs. Dit houdt in dat onze schoollocaties tot die tijd gesloten zijn en het onderwijs online aangeboden wordt. Hierop zijn twee uitzonderingen:

 1. Examens en praktijklessen ter voorbereiding op examens
  Op locatie geplande examens gaan door. Ook praktijklessen ter voorbereiding op een examen gaan door. Studenten kunnen hiervoor hun rooster in de gaten houden.
 2. Studenten voor wie thuisonderwijs niet mogelijk is
  Studenten die thuis om welke reden dan ook geen online onderwijs kunnen volgen, kunnen dit aangeven bij hun coach. De coach bespreekt de mogelijkheden met de student.

Deze week gaan de online lessen en geplande examens door. Alle lessen op de schoollocaties vervallen. Zijn er nog vragen, dan kan contact opgenomen worden met de coach.

Ondanks alle beperkingen wensen we iedereen een fijne vakantie toe. We zien onze studenten en medewerkers graag gezond terug in het nieuwe jaar.

Neem je eigen mondkapje mee (23 november 2020)

Binnen De Leijgraaf is het al enige tijd verplicht om een mondkapje te dragen in de gangen, trappenhuizen en ruimtes waar praktijklessen worden gegeven. Vanaf 1 december is het landelijk verplicht om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen.

Vanaf dat moment vragen we iedere student, medewerker en bezoeker een eigen mondkapje mee te nemen en te dragen. Vanaf 1 december zijn er geen wegwerpmondkapjes meer bij de hoofdingangen van onze locaties beschikbaar. Wanneer iemand het dragen van een mondkapje weigert, kunnen wij deze persoon de toegang tot ons schoolgebouw (tijdelijk) ontzeggen.

We informeren onze studenten via een mail en een nieuwsbericht op Startpunt.

Corona beslisboom – Thuisblijven of naar school/werk? (12 oktober)

Wil je weten wanneer je wel of niet naar school kan komen? Bekijk dan onze corona beslisboom. In dit stroomschema kun je zien wat je bijvoorbeeld moet doen als je zelf of iemand uit jouw directe omgeving milde en/of ernstige klachten heeft.

PDF: Corona beslisboom – Thuiswerken of naar school/werk?

Mondkapjes per maandag 5 oktober verplicht (2 oktober)

Vanaf maandag 5 oktober is het voor onze studenten, medewerkers en bezoekers verplicht om een mondkapje te dragen. Dit geldt voor al onze locaties.

Het dragen van een mondkapje of een gelaatscherm is verplicht in de gangen, trappenhuizen, aula en ruimtes waar praktijklessen worden gegeven. Op deze plekken is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Studenten mogen het kapje afzetten als zij in het lokaal op hun plek zitten, op 1,5 meter afstand van anderen.

Leren en werken op locatie van De Leijgraaf. Waar houd je rekening mee? (28 augustus 2020)

Thuisquarantaine ○ onderwijs op locatie ○ gezondheidsmaatregelen (20 augustus 2020)

De start van het schooljaar is weer in zicht en om ons onderwijs op een veilige en verantwoorde wijze aan te kunnen bieden vragen we iedereen op De Leijgraaf rekening te houden met de onderstaande maatregelen in verband met het COVID-19 virus (corona).

Thuisquarantaine na
terugkomst vakantieland code oranje of rood

Ben je op vakantie geweest in een land of gebied met code
oranje of rood, dan vragen we je tien dagen in thuisquarantaine te blijven. Dit
geldt ook als je geen klachten hebt die lijken op corona of als uit een test
blijkt dat je geen corona hebt. Neem in dit geval ook direct contact op met je
coach.

Onderwijs op locatie

De locaties zijn ingericht om veilig en verantwoord onderwijs te kunnen volgen. De lokalen zijn op 1,5 meter ingericht. Ook houden we in de roosters rekening met de anderhalve meter, dit wil zeggen dat er minder studenten in de klas zitten en de starttijden van de les met een kwartier verspringen. Ook zetten we de ramen en deuren zo veel als mogelijk open.

Op sommige plekken is het helaas niet altijd mogelijk om
anderhalve meter afstand te houden, denk bijvoorbeeld aan de gang en
praktijkruimtes. Voor ieders gezondheid verzoeken we iedereen om in deze
gevallen een mondkapje te dragen.

Gezondheidsmaatregelen

Ook vragen we iedereen rekening te houden met de nog steeds
geldende gezondheidsmaatregelen:

 • Was vaak je handen met water en zeep, daarna
  handen goed drogen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te
  snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Volg de instructies in de gebouwen op en spreek
  elkaar aan indien nodig.

Heb je als student een vraag over bijvoorbeeld jouw lessen
of het online onderwijs? Stel deze dan bij je coach, hij of zij helpt je dan
verder.

Filter

0
088-0170000