20 augustus 2020

Start schooljaar 2020 – 2021

Leren en werken op locatie van De Leijgraaf. Waar houd je rekening mee? (28 augustus)

Thuisquarantaine ○ onderwijs op locatie ○ gezondheidsmaatregelen (20 augustus)

De start van het schooljaar is weer in zicht en om ons onderwijs op een veilige en verantwoorde wijze aan te kunnen bieden vragen we iedereen op De Leijgraaf rekening te houden met de onderstaande maatregelen in verband met het COVID-19 virus (corona).

Thuisquarantaine na terugkomst vakantieland code oranje of rood

Ben je op vakantie geweest in een land of gebied met code oranje of rood, dan vragen we je tien dagen in thuisquarantaine te blijven. Dit geldt ook als je geen klachten hebt die lijken op corona of als uit een test blijkt dat je geen corona hebt. Neem in dit geval ook direct contact op met je coach.

Onderwijs op locatie

De locaties zijn ingericht om veilig en verantwoord onderwijs te kunnen volgen. De lokalen zijn op 1,5 meter ingericht. Ook houden we in de roosters rekening met de anderhalve meter, dit wil zeggen dat er minder studenten in de klas zitten en de starttijden van de les met een kwartier verspringen. Ook zetten we de ramen en deuren zo veel als mogelijk open.

Op sommige plekken is het helaas niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te houden, denk bijvoorbeeld aan de gang en praktijkruimtes. Voor ieders gezondheid verzoeken we iedereen om in deze gevallen een mondkapje te dragen.

Gezondheidsmaatregelen

Ook vragen we iedereen rekening te houden met de nog steeds geldende gezondheidsmaatregelen:

  • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Volg de instructies in de gebouwen op en spreek elkaar aan indien nodig.

Heb je als student een vraag over bijvoorbeeld jouw lessen of het online onderwijs? Stel deze dan bij je coach, hij of zij helpt je dan verder.

Start schooljaar 2020 – 2021 (maandag 29 juni)

Het nieuwe schooljaar start met een aangepast rooster. Dit betekent dat studenten voor een deel les hebben op school, en een deel de lessen online volgen. De lessen op school worden gegeven tussen 8.00 uur en 18.00 uur, het rooster is uiterlijk één week voor de start van het schooljaar op mijn.leijgraaf.nl terug te vinden (inlogcode vereist).

De eerste lesweek ziet er per leerweg en leerjaar anders uit:

  • Eerstejaars bol-studenten alle niveaus: In de eerste lesweek (start maandag 24 augustus) hebben de eerstejaars studenten een introductieprogramma op school. Hierover ontvangen zij meer informatie vanuit de opleiding.
  • Tweedejaars bol-studenten niveau 2: In de eerste lesweek (start maandag 24 augustus) volgen de tweedejaars studenten niveau 2 een aangepast programma op school. Hierover ontvangen zij meer informatie vanuit de opleiding.
  • Tweede-, derde- en vierdejaars bol-studenten niveau 3 en 4: deze groep studenten heeft de eerste lesweek (24 augustus tot en met 28 augustus), als zij geen verplichte bpv-activiteiten hebben, geen (online) les.
  • Bbl-studenten alle niveaus en leerjaren: Voor deze groep studenten start het onderwijs vanaf maandag 24 augustus of vanaf maandag 31 augustus volgens het rooster. De startdatum wordt nog via de opleiding gecommuniceerd.

Studenten vinden op mijn.leijgraaf.nl altijd de laatste informatie. Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe en zien onze studenten graag in het nieuwe schooljaar op onze locaties.

Hoe ziet de laatste periode van schooljaar 2019-2020 er uit? (11 mei)

De Leijgraaf heeft een besluit genomen over het onderwijs tot aan de zomervakantie. In dit bericht lees je wat dit voor onze studenten betekent.

Examens

We doen er alles aan om onze diplomakandidaten dit jaar te diplomeren. Het is daarom belangrijk dat we hun examens door laten gaan. Diplomakandidaten hebben hierover informatie ontvangen via hun coach.

Examens voor niet-diplomakandidaten gaan zoals gepland door. Hierover ontvangt hij of zij informatie via de coach.

Onderwijs op afstand

Dit schooljaar blijven we daar waar mogelijk tot en met vrijdag 3 juli onderwijs op afstand aanbieden. Voor enkele studenten is het echter belangrijk dat zij lessen op locatie kunnen volgen. We bekijken per opleiding wat hierin mogelijk en wenselijk is. De student ontvangt hierover meer informatie via de opleiding of coach. 

Andere onderwijsactiviteiten op locatie

Andere onderwijsactiviteiten zoals bijvoorbeeld kennismakingsgesprekken of begeleidingsgesprekken worden beperkt op locatie georganiseerd. Per opleiding of student bekijken we wat hierin mogelijk is en ontvangt de student via de coach meer informatie.

In al onze besluiten staat dat de veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers voorop. We volgen bij de lessen die op locatie worden aangeboden altijd de richtlijnen van het RIVM.

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over het komend schooljaar. De Leijgraaf onderzoekt hoe de start van het schooljaar 2020-2021 er uit gaat zien. We informeren jullie hier zo snel mogelijk over. 

Filter

0
088-0170000