25 september 2021

Updates coronavirus

Op deze pagina vind je de meest recente informatie en updates met betrekking tot het coronavirus.

Versoepelde maatregelen in het onderwijs (25 september 2021)

Per 25 september gelden in het onderwijs versoepelde coronamaatregelen. Wij zetten in dit bericht voor je op een rij wat er verandert én welke regels blijven gelden.

 • De groepsgrootte van 75 studenten per ruimte vervalt;
 • De verplichte looproutes in de gebouwen van De Leijgraaf vervallen;
 • De basisregels blijven gelden. Dat betekent regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in je elleboog en geen handen schudden;
 • Ook het advies om preventief zelftesten te gebruiken blijft. Hiertoe vinden onze studenten op alle locaties gratis zelftesten en kunnen deze tevens gratis besteld worden via ww.zelftestonderwijs.nl.

Klachten?
Heb je klachten? Dan is een zelftest niet voldoende. Blijf thuis en laat je testen bij een GGD-locatie. Ben je positief getest op het coronavirus, meld dit dan altijd bij je mentor. Samen bespreek je de vervolgstappen.

Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Coronamaatregelen bij start van studiejaar 2021 – 2022 (17 augustus 2021)

Na de persconferentie van vrijdag 13 augustus jl. is gebleken dat de anderhalve meter afstand maatregel bij de start van het studiejaar 2021 – 2022 komt te vervallen. Hiermee komt een einde aan een lange periode waarin slechts zeer beperkt onderwijs fysiek heeft kunnen plaatsvinden. In dit bericht lees je wat dit voor De Leijgraaf betekent en welke aanvullende maatregelen genomen worden om dit veilig te kunnen doen.

Vervallen anderhalve meter afstand
De anderhalve meter afstand was in het mbo de grootste beperkende maatregel vanwege het effect hiervan op de capaciteit in gebouwen en lokalen. Dit heeft ertoe geleid dat veel onderwijs op De Leijgraaf niet fysiek kon plaatsvinden. Ondanks dat ons online en hybride onderwijs in een korte tijd sterk is ontwikkeld, zijn fysieke ontmoetingen voor veel onderwijsvormen van groot belang voor zowel student als docent.

Ten behoeve van de start van het nieuwe schooljaar en de voorbereidingen hiervan heeft het kabinet besloten dat de anderhalve meter maatregel bij aanvang van het nieuwe schooljaar wordt opgeheven. Dit houdt in dat er binnen de schoolgebouwen geen afstand hoeft te worden gehouden. Dit geldt zowel voor studenten als personeel. Om dit verantwoord te kunnen doen, worden er aanvullende maatregelen getroffen, deze worden hieronder toegelicht:

 • Zelftestbeleid: we adviseren studenten en medewerkers twee keer per week een zelftest te gebruiken.
 • Groepsgrootte: per ruimte zijn er maximaal 75 studenten (exclusief docenten of begeleiders) aanwezig. De maximale groepsgrootte geldt niet in de gangen en andere doorstroomruimtes.
 • Mondkapjes: bij de start van het nieuwe studiejaar is het verplicht om mondkapjes binnen de onderwijsgebouwen te dragen in algemene ruimtes zoals gangen en de aula. Op een vaste zitplaats en tijdens lessen kan het mondkapje af.
 • Looproutes: in de gebouwen van De Leijgraaf zijn de looproutes zo ingericht dat contacten tussen studenten beperkt blijven.
 • Ventilatie: vanuit de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werk- en studieomgeving blijft De Leijgraaf zorgen voor een goede ventilatie in de verschillende schoolgebouwen. We verzoeken alle medewerkers en studenten om deuren en ramen zo veel als mogelijk open te zetten.

Basis hygiëne- en gezondheidsrichtlijnen
Daarnaast blijven de bekende hygiëne- en gezondheidsrichtlijnen van kracht. Dit betekent dat er in De Leijgraaf voldoende desinfecteermiddelen aanwezig zijn en oppervlakten regelmatig worden schoongemaakt. We vragen studenten en medewerkers:

 • Handen regelmatig en goed te wassen;
 • Te hoesten of niezen in de elleboog;
 • Thuis te blijven bij klachten en zich te laten testen bij de GGD, ook wanneer iemand (volledig) gevaccineerd is;
 • Quarantaineregels na te leven.

Deze besluiten maken het mogelijk om sinds lange tijd weer meer fysiek onderwijs in de schoolgebouwen te organiseren. Hiermee laten we een lastige periode achter ons, waar studenten en docenten de fysieke interactie met elkaar soms lang hebben moeten missen. We kijken er dan ook naar uit dat de verschillende locaties van De Leijgraaf weer plekken van ontmoeting en inspiratie gaan worden.

Met vriendelijke groet,

Peer van Summeren
College van Bestuur
De Leijgraaf

Start nieuwe schooljaar: denk je hier even aan? (21 juli 2021)

Na de zomervakantie start je met je opleiding op De Leijgraaf. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten. Natuurlijk hopen we samen een goede start te maken. Daarom informeren we je over enkele belangrijke zaken.

Zelftesten voor nieuwe studenten
Het coronavirus is nog steeds aan de orde van de dag. Om onze studenten, docenten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, is het belangrijk om zelftesten af te nemen. We vragen je dan ook een zelftest te doen voordat je na de zomervakantie op school komt.

Let op: heb je klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting, moet je in quarantaine vanwege contact met iemand die besmettelijk was of heb je een melding ontvangen via de coronamelder-app? Gebruik dan geen zelftest, maar laat je testen op een GGD-locatie.

Preventief testen: samen sterk voor het onderwijs
Een zelftest is een preventief middel. Het betekent dat een eventuele besmetting eerder duidelijk wordt, wat de kans op verspreiding verkleint. Zo doen we er samen ons best voor dat het onderwijs door kan blijven gaan.

Ook als je gevaccineerd bent, blijft zelftesten belangrijk. De vaccinatie zorgt ervoor dat je minder klachten hebt bij een besmetting met het virus, maar je kunt het nog steeds overdragen op anderen.

Daarbij blijven ook in het onderwijs de basisregels van kracht:

 • Blijf thuis bij klachten. Vanaf maandag 30 augustus gebruik telefoonnummer voor ziekmeldingen: 088 017 0000;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Was regelmatig je handen;
 • Draag een mondkapje op plaatsen waar de 1,5 meter afstand houden niet lukt.

Op vakantie naar het buitenland?
Ben je op vakantie naar het buitenland geweest? Bekijk dan of je na terugkomst in quarantaine moet op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

Startpunt
Op Startpunt vind je altijd de meest recente informatie, jouw rooster en informatie vanuit jouw opleiding. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw coach.

Mocht het zijn dat er in de komende periode nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren wij jou hierover via Startpunt en Leijgraaf.nl. Houd deze pagina’s dus goed in de gaten!

Filter

0
088-0170000