Sluiting locaties De Leijgraaf

Bij De Leijgraaf houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten. We hebben hierover direct contact met de nodige instanties.

Klik hier voor meer informatie

31 maart 2020

Laatste nieuws over het coronavirus

Je vindt hier de laatste informatie gericht aan onze studenten en hun ouders. Daarnaast is er op www.leijgraaf.nl/coronavirus een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden gepubliceerd.

Online onderwijs en verlenging sluiting schoollocaties (1 april 2020)

Het kabinet heeft gisteren bekendgemaakt dat de scholen nog tot tenminste 28 april gesloten blijven. Deze datum valt in onze meivakantie. Dit betekent dat onze studenten tot (in elk geval) de meivakantie online onderwijs volgen en dat de schoollocaties gesloten blijven. Mogelijk worden hierna de maatregelen nog verder verlengd, dat maakt het kabinet te zijner tijd bekend.
Op het moment dat er meer duidelijkheid is, informeren wij u hierover op deze pagina.

Alle examens uitgesteld (24 maart 2020)

Vandaag heeft De Leijgraaf besloten dat er vanaf dinsdag 24 maart tot en met maandag 6 april geen enkel fysiek examen meer wordt afgenomen. We vinden namelijk dat we jouw gezondheid en de gezondheid van onze docenten niet kunnen garanderen op het moment dat we de examens wel laten doorgaan.

We begrijpen dat dit besluit vragen kan oproepen. Helaas kunnen we op dit moment niet meer informatie geven dan we in dit bericht doen. Wanneer er meer bekend is, brengen we jullie daarvan op de hoogte.

Mocht je naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met je coach. Op mijn.leijgraaf.nl publiceren we altijd de recente ontwikkelingen, houd deze pagina dus goed in de gaten!

Vavo-examens uitgesteld (23 maart 2020)

Vandaag heeft De Leijgraaf besloten dat we de vavo schoolexamens per direct tot nader bericht uit te stellen. We vinden namelijk dat we jouw gezondheid en de gezondheid van onze docenten niet kunnen garanderen op het moment dat we de examens wel laten doorgaan.

We begrijpen dat dit besluit vragen kan oproepen. Helaas kunnen we op dit moment niet meer informatie geven dan we in dit bericht doen. Wanneer er meer bekend is, brengen we jullie daarvan op de hoogte.

Aangepaste maatregel bol-student Zorg & Welzijn (19 maart 2020)

De ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector rondom het coronavirus gaan snel. We merken dat zorginstellingen op dit moment verschillende, en soms per dag wisselende, wensen hebben. We begrijpen dat dit voor jou verwarrend kan werken, daarom sturen we je bij deze meer informatie. 

Onderwijs Zorg & Welzijn

In de afgelopen week is De Leijgraaf achter de schermen hard aan het werk geweest om online-onderwijs mogelijk te maken. Het uitgangspunt is dat jij hieraan deelneemt. Ook blijven stages gewoon doorgaan. Ben je van mening dat stagelopen bij jouw stagebedrijf te risicovol is? Neem dan contact op met je stagebegeleider. 

Beroep op bol-studenten 

Doordat er nu veel mensen nodig zijn in de zorg, kan het zijn dat er een beroep op jou wordt gedaan om buiten je stage extra uren te maken bij een zorginstelling. Mocht je hierop willen ingaan, dan hebben wij hier geen bezwaar tegen. Breng hiervan wel altijd jouw coach op de hoogte en let op de volgende aandachtspunten: 

 • Het online-onderwijs loopt door, het moet voor jou mogelijk blijven om deze verplichte lessen te blijven volgen. 
 • Je hoéft niet meer stage-uren te maken dan in de overeenkomst is aangegeven, dit mag wel. 
 • Je kunt alleen extra uren maken bij de instelling waar je stageloopt. Dit is altijd op vrijwillige basis, je bent niet verplicht dit te doen. 
 • Ga je extra stage-uren maken? Zorg er dan voor dat een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten tussen jou en de zorginstelling in verband met eventuele aansprakelijkheid.

Onze maatregelen blijven gericht op het beschermen van de gezondheid en veiligheid van cliënten, patiënten, bewoners van zorg- en welzijnsorganisaties én onze studenten en medewerkers. Wij hopen jou hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met jouw coach. 

Kluisjes leeghalen en examinering (16 maart 2020)

In dit bericht informeren wij jou over de laatste ontwikkelingen rondom de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Daarnaast wijzen we je graag op de informatie die terug te vinden op mijn.leijgraaf.nl, zoals bijvoorbeeld een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.

Kluisjes

Heb jij nog persoonlijke spullen of materialen in jouw kluisje die je nodig hebt voor thuisstudie? Dan zijn onze locaties op dinsdag 17 maart en woensdag 18 maart geopend. Het is de bedoeling dat je alleen je kluisje leegmaakt en daarna weer naar huis gaat. Bekijk in de verdeling hieronder wanneer jij welkom bent.

 • Begint jouw achternaam met A t/m M? Dan kun je jouw kluisje legen op dinsdag 17 maart of woensdag 18 maart tussen 08.30 uur en 09.30 uur.
 • Begint jouw achternaam met N t/m Z? Dan kun je jouw kluisje legen op dinsdag 17 maart of woensdag 18 maart tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

Let op: zorg er voor dat je jouw kluissleutel bij je hebt. Wij kunnen de kluisjes niet openen!

Examinering
Examens worden opgeschort tot er nadere richtlijnen komen vanuit het ministerie van OCW. Vooruitlopend op dit besluit, gaan wij ervan uit dat de vavo-examens deze week doorgaan. Vavo-Studenten bereiden zich voor op het examen, woensdag 18 maart wordt er een definitief besluit genomen of de examens van donderdag 19 maart doorgaan. Vavo-studenten worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. 

Sluiting alle De Leijgraaf-locaties (16 maart 2020)

We hebben vandaag besloten om ons onderwijs op alle locaties van De Leijgraaf van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april uit te stellen. Je hoeft maandag dus niet naar school te komen.  

We hebben dit besloten omdat: 

 • De gezondheid van studenten én medewerkers voor ons belangrijk is 
 • Er zoveel onzekerheid, onrust en onduidelijkheid over het coronavirus is. 

Wat betekent dit voor jou? 

 • Je hoeft vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april niet naar school te komen. 
 • Per opleiding bekijken we hoe we op afstand contact met je kunnen houden, zodat je geen of zo min mogelijk achterstand oploopt. Je ontvangt uiterlijk woensdag 18 maart een mail met uitleg over deelname aan het online-onderwijs. Hou mijn.leijgraaf.nl en je schoolmail goed in de gaten! We verwachten dat je de komende tijd gewoon meedoet aan het online lesprogramma. De lessen zijn dus verplicht. Tenzij je ziek bent natuurlijk. Dan moet je je ziekmelden bij het STIP via telefoonnummer 088 017 89 01. 
 • Stages gaan gewoon door zolang je welkom blijft bij je stagebedrijf. Als je stagebedrijf aangeeft dat je uit voorzorg niet meer welkom bent, dan respecteren we dat. Neem dan hierover contact op met je bpv-begeleider. 
 • Waar mogelijk gaan examens gewoon door. We doen er alles aan om je zo snel mogelijk te informeren over de examens van jouw opleiding. 

Vragen? 

Informatie over nieuwe ontwikkelingen is te vinden op mijn.leijgraaf.nl. De meeste informatie staat bij ‘veel gestelde vragen’. Houd deze pagina dus in de gaten. Heb je andere vragen? Dan kun je contact opnemen met je coach. 

In verband met coronavirus nieuwe maatregel m.b.t. bbl-opleidingen zorg & welzijn (13 maart 2020)

Door de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector rondom het coronavirus en het belang om niet bij te dragen aan verdere verspreiding van het virus, heeft het College van Bestuur van De Leijgraaf besloten strakkere maatregelen te nemen met betrekking tot de beroepspraktijkvorming van zorg- en welzijnsopleidingen. De prioriteit ligt bij het beschermen van de gezondheid en veiligheid van cliënten, patiënten en bewoners van zorg- en welzijnsorganisaties en onze studenten en medewerkers. Met de nieuwe maatregelen kunnen we het aantal kruisbesmettingen van studenten tussen zorg- en welzijnsorganisaties en school minimaliseren en daarmee verdere verspreiding van het virus voorkomen. Tevens hebben we vanuit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties het verzoek ontvangen om de bbl-lesdagen te laten vervallen, zodat de studenten op hun lesdag ingezet kunnen worden in de beroepspraktijk.

Voor de bbl-opleidingen in het zorg & welzijn domein geldt vanaf nu dat: alle bbl-lessen binnen iedere opleiding en ieder niveau met ingang van vandaag tot en met 31 maart worden opgeschort. Dit geldt voor bbl-lessen op één van de locaties van De Leijgraaf en bbl-lessen op locatie van de instelling.

We werken momenteel aan een plan om de continuïteit en de kwaliteit van de lessen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alternatieve lesvormen, zoals digitaal leren op afstand.

Gezien de urgentie zullen bovengenoemde besluiten per direct ingaan. We zijn ons ervan bewust dat de uitwerkingen van dit besluit de nodige uitdagingen met zich mee brengen. In het belang van de volksgezondheid, ook van juist kwetsbare doelgroepen, vertrouwen we erop dat u begrip kunt opbrengen voor deze besluiten. Wij realiseren ons dat er bij u vragen leven betreffende afrondingen opdrachten, examinering, diplomering ed. Momenteel kunnen wij daar nog geen pasklare antwoorden op geven. Wij zullen komende tijd zoveel mogelijk communiceren over vervolgstappen zodra we die weten. 

Update coronavirus: lesuren, examens en stage (10 maart 2020)

We krijgen veel vragen binnen over het coronavirus in relatie tot ons onderwijs. Wij doen er alles aan om ons onderwijs door te laten gaan, anderzijds volgen we de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit zorgt soms voor lastige situaties.

Wat betekent dit voor jou?

Heb je (milde) klachten zoals een verkoudheid, hoestbuien en/of koorts? Dan moet je thuisblijven. In dat geval mis je lesuren en eventueel examens of stageuren. Heel vervelend natuurlijk. In dit geval gaan we in overleg samen op zoek naar een passende oplossing.

Let op: het is mogelijk dat je (stage)bedrijf andere richtlijnen heeft. In dat geval moet je die richtlijnen opvolgen. Werk je in de zorg? Op de website van het RIVM vind je meer informatie voor zorgprofessionals.

Lessen en opdrachten

Voor studenten die op school zijn, geldt dat het reguliere programma gewoon doorgaat voor zover dat mogelijk is. Voor (groeps)opdrachten geldt dat je probeert om die te maken, tenzij dit niet mogelijk is omdat de groep niet compleet is. Neem in dat geval contact op met de docent die de opdracht heeft gegeven. In overleg met hem/haar bekijk je dan hoe je de opdracht verder afmaakt.

Wat kun jij doen?

Zit je momenteel thuis met milde klachten, maar ben je wel in staat om thuis te werken? Ga dan waar mogelijk thuis aan de slag met je schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld opdrachten die je zelfstandig kunt uitvoeren. Op deze manier beperk je jouw achterstand.

Veelgestelde vragen

Op mijn.leijgraaf.nl hebben we een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd. Kijk voor aanvullende informatie ook op de pagina van het RIVM en van de Rijksoverheid.

Hou de komende week je mail en mijn.leijgraaf.nl goed in de gaten. Er gaan nog meer updates volgen.

Filter

0
088-0170000