fbpx

6 november 2019

Leesconferentie: Met kleine stapjes de weg naar het lezen weer vinden

Op dinsdag 5 november organiseerde De Leijgraaf de Conferentie leesbevordering en leesplezier. De conferentie was bedoeld om aandacht te hebben voor de leesproblematiek onder jongeren. Kees Broekhof van Sardes (Onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector) liet aan de hand van onderzoek, teksten uit jeugdboeken en praktijkvoorbeelden, zien wat de waarde is van vrij lezen in het mbo.

In diverse workshops hebben aanwezigen over succesverhalen op andere mbo-scholen gehoord en hebben zij praktische tips gekregen om direct te kunnen toepassen. Ook was er een workshop vormgegeven als escaperoom, waardoor aanwezigen konden ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn. Een gezamenlijke aanpak (die al voorzichtig in gang is gezet) met het voorgezet onderwijs, bibliotheken en gemeenten is echt nodig. Mooie initiatieven hebben laten zien dat met kleine stapjes de weg naar het lezen weer gevonden kan worden.

Filter

0
088-0170000