fbpx

12 juni 2020

Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ICT ontvangt opnieuw subsidie

Gepersonaliseerd leren met ict

De MBO Onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ is een duurzame samenwerking tussen partners uit het mbo en het hoger onderwijs (hbo en universiteit). Via het NRO had het consortium subsidie ontvangen voor de eerste twee jaar. Het Ministerie van OCW heeft besloten om het project in ieder geval voor nog twee jaar te subsidiëren. In de komende twee jaar richten de partners zich niet alleen op de ontwikkeling van onderwijs waarbij de leerbehoeften en belangen van studenten centraal staat, maar ook op het daadwerkelijk implementeren van dit onderwijs.

“Met deze nieuwe financiële impuls zijn we in staat de ontwikkelde didactische werkvormen daadwerkelijk te gaan implementeren. Hiermee dragen we bij aan kwalitatief toekomstbestendig onderwijs” aldus John Schobben, practor Innovatiesucces in het mbo en beleidsadviseur bij De Leijgraaf. “De onderzoekswerkplaats laat zien hoe we vanuit verschillende onderwijssectoren kunnen samenwerken aan kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling rond gepersonaliseerd leren met ict.” vult Pierre Gorissen, associate lector leren met ict bij de HAN, aan.

De onderzoekswerkplaats

De onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict is een samenwerking van een consortium van Tilburg University, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (iXperium/Centre of Expertise Leren met ict), IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir, de practoraten Mediawijsheid en Innovatiesucces in het mbo en vijf mbo-instellingen: Mediacollege Amsterdam, Rijn IJssel, Graafschap College, Summa College en De Leijgraaf.

Filter

0
088-0170000