Maatschappelijke zorg - bbl, niveau 4
Denk jij dat Lisette klaar is om zelfstandig te gaan wonen?

Maatschappelijke zorg - bbl, niveau 4

 • Bbl - niveau 4
 • Leslocatie: Oss
 • 3 leerjaren
 • Contactadres: infomz@leijgraaf.nl

Deel deze pagina:

Ook interessant:

› ga naar het overzicht

Afkortingen
 • bol betekent Beroeps Opleidende Leerweg. Dit betekent de hele week onderwijs volgen.

› Alle afkortingen en woorden

Ben jij geschikt voor de Maatschappelijke Zorg?
Het is een drukte van jewelste in de woongroep. Eén van je cliënten klemt woedend zijn handen om zijn bord, een ander raakt in paniek en weer een ander vraagt om hulp. Jij blijft rustig en lost elke situatie kalm en beheerst op. Dat heb je geleerd tijdens de opleiding Maatschappelijke Zorg op De Leijgraaf. Je takenpakket is breed; je begeleidt cliënten individueel of in een groep bij het wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Ook voer je coördinerende taken uit en organiseer je activiteiten. Zo draag je bij aan een vertrouwde, veilige en prettige leefomgeving en dagbesteding. Ook schrijf je een ondersteuningsplan, onderhoud je contact met familieleden van cliënten en begeleid je stagiaires. Dat doe je zowel zelfstandig als met collega’s en je neemt initiatief.

Ik probeer mijn cliënten zoveel mogelijk alles zelf te laten doen en sta klaar als ze mijn hulp nodig hebben. En als iets lukt dan zie je ze glunderen. Het zijn vaak kleine stappen voor een buitenstaander, maar voor hen zijn het overwinningen.” Bram, volgde de opleiding Maatschappelijke Zorg aan De Leijgraaf

Ontwikkel jezelf

Tijdens de opleiding Maatschappelijke Zorg werk je aan het ontwikkelen van professioneel gedrag. Om dat gedrag te ontwikkelen heb je kennis nodig, leer je vaardigheden en ontwikkel je je beroepshouding. Dit is belangrijk voor je beroep, maar ook voor jou als persoon. Tijdens de opleiding ga je werken aan dat professionele gedrag en dat doe je vooral tijdens het werk. Je wordt op dat gedrag beoordeeld. Voorbeelden zijn: begeleidt op methodische wijze, motiveert de cliënt om zich te ontwikkelen, gaat tijdens de persoonlijke verzorging discreet om met de privacy van de cliënt.

Interesses en vaardigheden

 • Je hebt inlevingsvermogen.
 • Je hebt een grote mate van zelfstandigheid.
 • Je werkt goed onder druk.
 • Je kan mensen goed motiveren.
 • Je sluit aan bij wat cliënten nodig hebben en bij wat zij kunnen.
 • Je vindt het leuk om samen met anderen de verantwoordelijkheid te dragen voor cliënten.

De opleiding in het kort

Als je in de Maatschappelijke Zorg werkt, doe je dat in de thuisbegeleiding (ambulant), in de dagbesteding (semimuraal) of in de woonbegeleiding (intramuraal). Je werkt dan bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast kun je aan de slag bij welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen en asielzoekerscentra. Verder ben je onder andere inzetbaar in overige verzorgende/begeleidende functies binnen het sociaal - agogisch werk.

De doelgroep waarmee je werkt bestaat uit cliënten van alle leeftijden en niveaus. Dit kunnen cliënten zijn met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of cliënten met één of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen, zoals een ouderdomsziekte, psychiatrische ziekte en/of stoornis, een verslaving, dak - of thuisloos zijn, een psychosociaal of gedragsprobleem. De opleiding Maatschappelijke Zorg heeft zes uitstroomprofielen:

 • Begeleider gehandicaptenzorg niveau 3
 • Begeleider specifieke doelgroepen niveau 3
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
 • Agogisch medewerker GGZ niveau 4
 • Thuisbegeleider niveau 4
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4

Werken in de sociaal-agogische sector betekent dat je direct contact hebt met cliënten. Je persoonlijkheid speelt een belangrijke rol. Jouw kwaliteiten zijn van groot belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet je als beroepskracht maatschappelijke zorg: betrokken, empatisch (inlevend), assertief, representatief en integer zijn. 

Leslocaties op onderstaande locaties wordt de opleiding aangeboden

 

 Een baan in de maatschappelijke zorg is niet voor iedereen weggelegd. We proberen studenten zo vroeg mogelijk te laten ontdekken of het bij ze past of niet. Je moet het kunnen en je moet er 100% voor willen gaan. Anders red je het niet.

Marleen Vogels, docent

Bbl: leren in de praktijk

We kunnen je veel vertellen over het vak Maatschappelijke Zorg en de diverse uitstroomprofielen, maar je moet het vooral in de praktijk leren en ervaren. Misschien leer jij gemakkelijker vanuit het werken in de praktijk? Dan is een bbl-opleiding meer iets voor je. Je werkt dan minimaal 20 uur voor een erkend leerbedrijf. Voordat je aan een bbl-opleiding begint, moet je eerst solliciteren bij een erkend leerbedrijf. 

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Je gaat vijf dagen in de week naar school voor theorie- en praktijklessen. Daarnaast loop je bepaalde periodes stage bij een erkend leerbedrijf. Bbl betekent beroepsbegeleidende leerweg. Als je na je middelbare school zo snel mogelijk wilt werken of je bent al wat ouder en wilt een andere keuze maken in je loopbaan, dan kies je hiervoor. Je moet dan wel 18 jaar of ouder zijn. Je volgt de opleiding in deeltijd. Eén dag per week volg je theorie op ROC de Leijgraaf en de overige 3 of 4 dagen ben je werkzaam in een instelling. Er wordt in de bbl van je verwacht dat je al goed kunt plannen, samenwerken en zelfstandig kunt werken.

Klaar met de opleiding. En dan?

De opleiding Maatschappelijke Zorg geeft jou een goede basis. Je kunt aan de slag als woonbegeleider en/of activiteitenbegeleider in bijvoorbeeld de ouderenzorg, psychiatrie of maatschappelijke opvang. Dat kan in een zorginstelling zijn, een dagopvang, maar ook een asielzoekerscentrum behoort tot de mogelijkheden. Of je bezoekt als ambulant begeleider cliënten daar waar ze verblijven: bijvoorbeeld in de dagopvang of thuis. Je kunt ook verder leren. Met het diploma kun je doorstromen naar een hbo-opleiding zoals Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek of Creatieve Therapie.

Check hier wat je kansen zijn op de arbeidsmarkt 

 

Opleidingsgegevens

Leerweg: bbl

Crebocode: 23181 

Niveau: 4  Beroepsrichting: Mens & Maatschappij
Aantal leerjaren: 3 Locaties: Oss
Contactadres: infomz@leijgraaf.nl of 088 017 0000

Kosten

 • Wettelijk lesgeld voor de bbl-opleiding (schooljaar 2018-2019) € 582,-.
 • Je hebt bij de bbl - opleiding geen recht op studiefinanciering.
 • Kosten voor studieboeken variëren tussen € 350,- en € 550,-. Plus evt. kosten voor een laptop. 

Toelatingeisen

Kies je voor de opleiding bbl, dan moet je voor minimaal 20 uur per week een leerarbeidsovereenkomst hebben.
 • Je hebt een vmbo-diploma met de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg.
 • Je hebt een mavo-diploma.
 • Je hebt een mbo diploma op niveau 2. 

Ben je 21 jaar of ouder dan kun je zonder diploma’s toch toegelaten worden. Aan de hand van een intredetoets en eventueel een kennismakingsgesprek wordt bepaald of je geschikt bent voor de opleiding.

Examinering

 • Gedurende je opleiding wordt er op verschillende manieren geëxamineerd.
 • Examens kunnen zowel op school als in de praktijk plaatsvinden.
 • Er wordt gebruik gemaakt van diverse examenvormen; o.a. theorie examens, proeven van bekwaamheid en assessments.
 • Tijdens de verschillende examens laat je zien dat je de benodigde competenties voor het beroep hebt ontwikkeld.
 • Naast de beroepsexamens ben je verplicht taal en rekenexamens af te leggen.
 • Heb je aan alle exameneisen voldaan dan ontvang je het diploma.
 • Specifieke informatie over examinering betreffende de opleiding krijg je tijdens de diverse informatiemomenten. 

Hoe meld je je aan?

Stap 1.

Vul het aanmeldingsformulier in. Het formulier kan opgevraagd worden via infomz@leijgraaf.nl. Dit formulier stuur je op samen met:

 • een kopie van je identiteitsbewijs (voor- en achterkant) of paspoort dat geldig is bij aanvang van het schooljaar.
 • een kopie van je behaalde diploma('s).

Voor een middenkaderopleiding moet je een kopie van je diploma met cijferlijst of van je overgangsrapport havo/vwo 3-4 inleveren.

Stap 2.

Nadat we jouw aanmelding hebben ontvangen, nodgen we je uit voor een kennismakingsgesprek.

LET OP:

Voor de bbl variant is het niet mogelijk je digitaal aan te melden. Een inschrijfformulier kan opgevraagd worden via e-mailadres infomz@leijgraaf.nl.

Vragen?

Wij wensen je veel succes bij het maken van je keuze. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar infomz@leijgraaf.nl. Wij helpen je graag verder. 

Heb je nog vragen? Neem contact op!

Wij wensen je veel succes bij het maken van een keuze. Mocht je toch extra informatie willen hebben of iemand willen spreken, neem contact op. Wij helpen je graag verder.

Stel een vraag via het formulier
of bel met Tel. 088 - 017 00 00

Direct aanmelden

Weet je al welke opleiding je wilt volgen? Dan kun je je al alvast aanmelden met het aanmeldformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.