Mbo-verpleegkundige - bbl, niveau 4
Wat kun jij voor een ander betekenen?

Mbo-verpleegkundige - bbl, niveau 4

 • bbl - Niveau 4
 • 4 Leerjaren
 • Locatie: Oss
 • Contactadres: werving&intakeV&VBBL@leijgraaf.nl of 088 017 0000

Ben jij een echte verpleegkundige?

Op kamer 18 ligt meneer Langeveld. Hij heeft een hersenaandoening waardoor hij zorg nodig heeft. Als verpleegkundige ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zorg zoals beschreven in het verpleegplan. Dat heb jij samen met mijnheer Langeveld, zijn arts en de familie opgesteld. Jij kent zijn situatie en weet precies wat wel en wat niet kan. Ook weet je precies hoe je dat moet aanpakken omdat je bij ROC de Leijgraaf bent opgeleid tot verpleegkundige. In die functie help je mijnheer Langeveld en anderen die tijdelijk of langer verpleegkundige hulp nodig hebben. Jouw mensenkennis, zelfstandigheid, teamgeest en sociale vaardigheden zijn daarbij belangrijk. Ook ondersteun je in het regelen van de hulpverlening en heb je contact met de patiënten, je collega's en andere hulpverleners.

Ik ben blij dat ik genoeg praktijkervaring opdoe. De praktijk kan echt pittig zijn, maar gelukkig word ik goed begeleid op De Leijgraaf en tijdens mijn werk. Nu ik mijn weg heb gevonden kan ik de patiënten echt bijstaan en kijk ik nergens meer van op.

Sanne, aankomend verpleegkundige

Ontwikkel jezelf

De opleiding Verpleegkundige duurt 4 jaar. Binnen het onderwijs van BBL V&V is 'maatwerk' een centraal uitgangspunt.

Met het vernieuwde onderwijs wil de opleiding aansluiten op de nieuwe kwalificatiedossiers en je opleiden tot beroepsbeoefenaar die 'toekomstproof' is, dat wil zeggen: over de vaardigheden beschikken om flexibel in te spelen op de veranderingen in de zorg.

Daarbij is het belangrijk dat je als leerling meer de regie over het eigen leerproces in handen neemt (van sturing naar zelfsturing).

Belangrijke aspecten van het onderwijs zijn verder dat de leerling

 • Adaptief onderwijs volgt dat aansluit op zijn individuele leerroute en planning
 • In samenwerking met zijn studieloopbaan begeleiders en de BPV zijn individuele leerroute bepaalt
 • Leervaardigheden ontwikkelt die hem in staat stellen kennis te verwerven en toe te passen.
 • Leert van ervaringen en het reflecteren daarop
 • Leert- en zich ontwikkelt tot beroepsbeoefenaar- door samen te werken met anderen.

Interesses en vaardigheden

 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je beschikt over respect en inlevingsvermogen.
 • Je bent geduldig.
 • Je neemt makkelijk initiatief.
 • Je werkt goed onder druk.
 • Je hebt gevoel voor collegialiteit.

De opleiding in het kort

De opleiding duurt 4 jaar* en bestaat uit theorie en praktijk. De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en uit keuzedelen. Je leert hoe je cliënten op een methodische manier zorg en ondersteuning biedt. Je leert problemen en behoeften bij cliënten signaleren. In overleg met een team bedenk je een plan van aanpak, waarbij de cliënt zoveel als mogelijk de eigen regie behoud. Dit plan voer je uit en evalueer je. Je ontwikkelt vaardigheden om de zorg te regisseren. Er is ook aandacht voor begeleiding bij wonen en vrijetijdsbesteding. Naast de schooldagen werk je gemiddeld 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Voordat je met de opleiding start moet je eerst solliciteren naar een werkplek als 'leerling verpleegkundige'. De werkgever meldt je vervolgens aan voor de opleiding. In de praktijk word je begeleid door een werkbegeleider. Op school heb je een studieloopbaanbegeleider.

*Het is mogelijk dat de leerling op basis van eerdere kwalificaties vrijstelling heeft.

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Je gaat 5 dagen in de week naar school voor theorie- en praktijklessen. Daarnaast loop je bepaalde periodes stage bij een bedrijf. Bbl is de beroepsbegeleidende leerweg. Je volgt de opleiding in deeltijd en gaat dan om de week 2 dagen naar school. Voordat je aan een bbl-opleiding begint, moet je eerst solliciteren bij een erkend leerbedrijf.

Leslocaties op onderstaande locaties wordt de opleiding aangeboden

We onderhouden goede contacten met onze leerbedrijven. Dus wat betreft het combineren van werken en leren heeft ROC de Leijgraaf veel te bieden. Dat werkt in twee richtingen: naar onze studenten en naar onze leerbedrijven.

Maril, Docent verpleegkunde

Klaar met de opleiding. En dan?

Met het diploma Verpleegkundige op zak kun je aan de slag in ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeghuis en in de gehandicaptenzorg. In principe kun je met het diploma in alle werkvelden van de gezondheidszorg terecht. Je kunt je in de verschillende werkvelden ook nog verder specialiseren. Of je studeert verder: aan de opleiding hbo-verpleegkunde of een aanverwante hbo-opleiding.

Check hier wat je kansen zijn op de arbeidsmarkt 

Opleidingsgegevens

Leerweg: bbl Crebocode: 23182
Niveau: 4 Beroepsrichting: Mens & Maatschappij
Aantal leerjaren: 4 Locaties:  Oss
Contactadres:  werving&intakeV&VBBL@leijgraaf.nl of 088 017 0000

Kosten

 • Wettelijk lesgeld voor de bbl-opleiding (schooljaar 2018-2019) € 582,-.
 • Je hebt bij de bbl - opleiding geen recht op studiefinanciering. 
 • Kosten voor leermiddelen zijn € 298,-, plus laptop in het eerste jaar. In het 2e, 3e en 4e jaar is dat € 211 voor licenties. 

Toelatingseisen

Kies je voor de opleiding bbl, dan moet je voor minimaal 20 uur per week een leerarbeidsovereenkomst hebben.

 • Je hebt een vmbo-diploma met de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg.
 • Je hebt een mavo-diploma op D-niveau of hoger.
 • Wanneer je 21 jaar of ouder bent en onvoldoende vooropleiding hebt kun je toch toegelaten worden als je de intredetoets met voldoende resultaat hebt behaald.

Examinering

 • Er wordt gebruik gemaakt van diverse examenvormen; o.a. theorie examens, gedragsobservaties, verantwoordingsverslagen, productbeoordelingen en examengesprekken
 • Examens kunnen zowel op school als in de praktijk plaatsvinden.
 • Tijdens de verschillende examens laat je zien dat je de benodigde competenties voor het beroep hebt ontwikkeld.
 • Naast de beroepsexamens ben je verplicht taal en rekenexamens af te leggen.
 • Heb je aan alle exameneisen voldaan dan ontvang je het diploma.
 • Specifieke informatie over examinering betreffende de opleiding krijg je tijdens de diverse informatiemomenten.

Hoe meld je je aan?

Stap 1.

Vul het aanmeldingsformulier in. Het formulier ontvang je van je werkgever. Dit formulier stuur je op samen met:

 • een kopie van je identiteitsbewijs (voor- en achterkant) of paspoort dat geldig is bij aanvang van het schooljaar.
 • een kopie van je laatste overgangsbewijs en rapport- of schoolonderzoekcijfers van dit schooljaar.

Stap 2.

Nadat we jouw aanmelding hebben ontvangen, sturen we je een bevestigingsbrief. Je weet dan zeker dat jouw aanmelding door ons ontvangen is.

Stap 3. 

Je wordt uitgenodigd voor een "intake MBO". Deze intake geeft zicht op de volgende 7 aspecten.
1. Leerbaarheid
2. Leer efficiëntie
3. Sociale context
4. Functioneringsprofiel
5. Lezen
6. Rekenen
7. Taalverzorging

De resultaten van deze gegevens worden meegenomen in de begeleiding tijdens je opleiding. Team BBL V&V kiest ervoor de uitslag niet bindend te laten zijn als toelating voor de opleiding.

LET OP:

Digitaal aanmelden is niet mogelijk. 

Vragen?

Wij wensen je veel succes bij het maken van je keuze. Stuur een mail naar werving&intakeV&VBBL@leijgraaf.nl met je persoonlijke gegevens (o.a. naam, telefoonnummer) en de vraag zodat wij deze van antwoord kunnen voorzien.

Heb je nog vragen? Neem contact op!

Wij wensen je veel succes bij het maken van een keuze. Mocht je toch extra informatie willen hebben of iemand willen spreken, neem contact op. Wij helpen je graag verder.

Stel een vraag via het formulier
of bel met Tel. 088 - 017 00 00

Direct aanmelden

Weet je al welke opleiding je wilt volgen? Dan kun je je al alvast aanmelden met het aanmeldformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.