Verzorgende individuele gezondheidszorg (IG) - bbl, niveau 3
Hoe ga jij om met mensen tijdens situaties die elke dag weer anders zijn?

Verzorgende individuele gezondheidszorg (IG) - bbl, niveau 3

 • bbl - Niveau 3
 • 3 Leerjaren
 • Leslocatie: Talentencampus Oss
 • Contactadres: werving&intakeV&VBBL@leijgraaf.nl of 088 017 0000

Deel deze pagina:

Ook interessant:

› ga naar het overzicht

Afkortingen
 • bbl betekent Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit is een combinatie van werken en leren.

› Alle afkortingen en woorden

Ben jij een echte verzorgende individuele gezondheidszorg (IG)?

Mevrouw Janssen is nieuw in het verzorgingstehuis waar jij werkt. Alles is nieuw en vreemd voor haar, en ze voelt zich niet op haar gemak. Jij begeleidt haar en regelt wat nodig is om haar verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Voor mevrouw Janssen ben jij erg belangrijk. Dat is geen probleem voor jou. Je weet precies hoe je dat moet aanpakken omdat je bij ROC de Leijgraaf bent opgeleid tot verzorgende individuele gezondheidszorg. Je vindt het leuk om mensen te helpen in moeilijke situaties.

Ik sta graag klaar voor mensen die hulp nodig hebben. Ik kan er niet goed tegen als mensen aan hun lot overgelaten worden. Daarom heb ik gekozen voor de opleiding Verzorgende-IG.

Sanne, aankomend verzorgende-ig

Ontwikkel jezelf

De opleiding Verzorgende individuele gezondheidszorg duurt 3 jaar* en bestaat uit praktijk en theorie. Binnen het onderwijs van BBL V&V is 'maatwerk' een centraal uitgangspunt.

Met het vernieuwde onderwijs wil de opleiding aansluiten op de nieuwe kwalificatiedossiers en je opleiden tot beroepsbeoefenaar die 'toekomstproof' is, dat wil zeggen: over de vaardigheden beschikken om flexibel in te spelen op de veranderingen in de zorg.

Daarbij is het belangrijk dat je als leerling meer de regie over het eigen leerproces in handen neemt (van sturing naar zelfsturing).

*Het is mogelijk dat de leerling op basis van eerdere kwalificaties vrijstelling heeft, of op basis van persoonlijke capaciteiten en talenten de opleiding geïntensiveerd volgt. Wat van invloed kan zijn op de opleidingsduur.

Belangrijke aspecten van het onderwijs zijn verder dat de leerling

 • Adaptief onderwijs volgt dat aansluit op zijn individuele leerroute en planning
 • In samenwerking met zijn studieloopbaan begeleiders en de BPV zijn individuele leerroute bepaalt
 • Leervaardigheden ontwikkelt die hem of haar in staat stellen kennis te verwerven en toe te passen
 • Leert van ervaringen en het reflecteren daarop
 • Leert- en zich ontwikkelt tot beroepsbeoefenaar - door samen te werken met anderen

 Interesses en vaardigheden

 • Je kunt goed met mensen omgaan.
 • Je hebt interesse in andere mensen.
 • Je hebt geduld en kunt goed luisteren.
 • Je kunt problemen oplossen.
 • Je staat stevig in je schoenen.

De opleiding in het kort

Ben jij een echte verzorgende individuele gezondheidszorg (IG)? Jij wilt niet de hele dag in de schoolbank zitten. Je vindt het leuk om mensen te helpen in moeilijke situaties. Daarom wil je zo snel mogelijk aan de slag en mensen in moeilijke persoonlijke situaties helpen. Dan is de bbl opleiding Verzorgende IG perfect voor jou. Je leert en werkt tegelijkertijd voor minstens 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf, bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis. Voor de bewoners van het verzorgingstehuis ben jij belangrijk. Jij begeleidt bewoners en maakt hun verblijf zo aangenaam mogelijk. Dat leer je in de praktijk. Je praktijkuren vul je op De Leijgraaf aan met gemiddeld 1 dag theorie per week.

Vezorgende individuele gezondheidszorg (IG) bbl niveau 3

De opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) kan ook in bbl gevolgd worden. De opleiding duurt 3 jaar* en bestaat uit theorie en praktijk. De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en uit keuzedelen. Je gaat gemiddeld 1 dag per week naar school. Daarnaast werk je minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Voordat je met de opleiding start, moet je eerst solliciteren naar een werkplek als 'leerling verzorgende'. Jouw werkgever meldt je vervolgens aan voor de opleiding. In de praktijk word je begeleid door een werkbegeleider. Op school heb je een studieloopbaanbegeleider.

*Het is mogelijk dat de leerling op basis van eerdere kwalificaties vrijstelling heeft, of op basis van persoonlijke capaciteiten en talenten de opleiding geïntensiveerd volgt. Wat van invloed kan zijn op de opleidingsduur

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Je gaat 5 dagen in de week naar school voor theorie- en praktijklessen. Daarnaast loop je bepaalde periodes stage bij een bedrijf. Bbl is de beroepsbegeleidende leerweg. Je volgt de opleiding in deeltijd en gaat dan om de week 2 dagen naar school. Voordat je aan een bbl-opleiding begint, moet je eerst solliciteren bij een erkend leerbedrijf.

 

Leslocaties op onderstaande locaties wordt de opleiding aangeboden

Het belangrijkste als je voor de opleiding kiest is dat je mensen echt wilt helpen. Dat je ze wilt stimuleren en dat je klaarstaat als dat nodig is. Dat kan best zwaar zijn maar voor je cliënten ben je wel heel belangrijk. Dat contact is heel fijn om te hebben.

mirjan heesakkers, docent

Klaar met de opleiding. En dan?

Met het diploma Verzorgende-IG kun je aan de slag in de thuiszorg, in een verzorgings- of verpleeghuis en de gehandicaptenzorg. Eigenlijk kun je met het diploma overal in de gezondheidszorg terecht. Maar je kunt ook verder leren als je dat wilt. Je kunt doorstromen naar de opleiding Verpleegkunde (niveau 4). Er is een mogelijkheid om een extra verdieping te doen in Welzijnswerk. Hiervoor ontvang je een apart bewijs.

Check hier wat je kansen zijn op de arbeidsmarkt 

Opleidingsgegevens

Leerweg: bbl Crebocode: 23187
Niveau: 3 Beroepsrichting: Mens & Maatschappij
Aantal leerjaren: 3 Locaties: Oss 
Contactadres:  werving&intakeV&VBBL@leijgraaf.nl of 088 017 0000

Kosten

 • Wettelijk lesgeld voor de bbl-opleiding (schooljaar 2018-2019) € 582,-.
 • Je hebt bij de bbl opleiding geen recht op studiefinanciering. 
 • Kosten leermiddelen zijn € 255,- plus laptop in het eerste jaar. In het tweede jaar is dat tenminste € 211 voor licenties. 
 • De regelgeving van het Ministerie van OC&W lesgeldverplichting geldt vanaf 18 jaar.
 

Toelatingseisen

Kies je voor de opleiding verzorgende-IG bbl, dan moet je voor minimaal 20 uur per week een 
leerarbeidsovereenkomst bij een zorginstelling hebben.

 • Je hebt een vmbo-diploma met twee vakken op C-niveau (waaronder Nederlands), de rest B-niveau.
 • Je hebt een vmbo-diploma met de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg.
 • Je hebt een mavo-diploma.
 • Diploma Helpende Zorg & Welzijn.
 • Wanneer je 21 jaar of ouder bent en onvoldoende vooropleiding hebt kun je toch toegelaten worden als je de intredetoets met voldoende resultaat hebt behaald.

Examinering

 • Er wordt gebruik gemaakt van diverse examenvormen; onder andere theorie examens, gedragsobservaties, verantwoordingsverslagen, productbeoordelingen en examengesprekken.
 • Examens kunnen zowel op school als in de praktijk plaatsvinden.
 • Tijdens de verschillende examens laat je zien dat je de benodigde competenties voor het beroep hebt ontwikkeld.
 • Naast de beroepsexamens ben je verplicht taal- en rekenexamens af te leggen.
 • Heb je aan alle exameneisen voldaan dan ontvang je het diploma.
 • Specifieke informatie over examinering betreffende de opleiding krijg je tijdens de diverse informatiemomenten. 

Hoe meld je je aan?

Stap 1.

Vul het aanmeldingsformulier in. Het formulier ontvang je van je werkgever. Dit formulier stuur je op samen met:

 • een kopie van je identiteitsbewijs (voor- en achterkant) of paspoort dat geldig is bij aanvang van het schooljaar.
 • een kopie van je diploma's/getuigschriften en cijferlijssten.

Stap 2.

Nadat we jouw aanmelding hebben ontvangen, sturen we je een bevestigingsbrief. Je weet dan zeker dat jouw aanmelding door ons ontvangen is.

Stap 3.

Je wordt uitgenodigd voor een "intake MBO". Deze intake geeft zicht op de volgende 7 aspecten.
1. Leerbaarheid
2. Leer efficiëntie
3. Sociale context
4. Functioneringsprofiel
5. Lezen
6. Rekenen
7. Taalverzorging

De resultaten van deze gegevens worden meegenomen in de begeleiding tijdens je opleiding. Team BBL V&V kiest ervoor de uitslag niet bindend te laten zijn als toelating voor de opleiding.

LET OP:

Digitaal aanmelden is niet mogelijk. 

Vragen?

Wij wensen je veel succes bij het maken van je keuze. Stuur een mail naar werving&intakeV&VBBL@leijgraaf.nl met je persoonlijke gegevens (o.a. naam, telefoonnummer) en de vraag zodat wij deze van antwoord kunnen voorzien.

Heb je nog vragen? Neem contact op!

Wij wensen je veel succes bij het maken van een keuze. Mocht je toch extra informatie willen hebben of iemand willen spreken, neem contact op. Wij helpen je graag verder.

Stel een vraag via het formulier
of bel met Tel. 088 - 017 00 00

Direct aanmelden

Weet je al welke opleiding je wilt volgen? Dan kun je je al alvast aanmelden met het aanmeldformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.