Onderwijsassistent bol niveau 4
Wat is jouw antwoord als Niels vraagt naar het verschil tussen een zoogdier en een reptiel?

Onderwijsassistent bol niveau 4

 • bol - Niveau 4
 • 3 Leerjaren
 • Locatie: Veghel Muntelaar en Oss Talentencampus
 • Contactpersoon: Imane Abbassi, imane.abbassi@leijgraaf.nl, tel: 088 017 7242

Deel deze pagina:

Ook interessant:

› ga naar het overzicht

Studie in cijfers

Maak een weloverwogen studiekeuze met objectieve informatie over deze opleiding en de arbeidsmarkt.

Download studie in cijfers

Afkortingen
 • bol betekent Beroeps Opleidende Leerweg. Dit betekent de hele week onderwijs volgen.

› Alle afkortingen en woorden

Ben jij een echte onderwijsassistent?

De les begint. De leerkracht legt uit wat de opdracht is en zet de klas aan het werk. Een drukke boel. Ondertussen neem jij een klein groepje leerlingen mee de gang op om ze te begeleiden bij hun leertaken. Dit zijn meestal kinderen met een specifieke begeleidings- of leervraag. Maar ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben op bepaalde gebieden kun jij verder helpen, uiteraard alles in overleg met de groepsleerkracht.
Om het werk van de leerkracht te verlichten, speel je als onderwijsassistent dus een belangrijke rol.
Je hebt een afwisselend takenpakket. Geen dag is hetzelfde in het onderwijs. Voor een prettige samenwerking met de groepsleerkracht, het schoolteam en ook met de ouders, zijn goede contactuele vaardigheden erg belangrijk. Je verdiept je verder in opvoedkundige en onderwijskundige zaken en je weet hoe een schoolorganisatie eruitziet.
Als onderwijsassistent ondersteun je de groepsleerkracht met de werkzaamheden en bij het uitvoeren van activiteiten in de klas of in de school. Samen zorg je voor een veilige, vertrouwde en stimulerende leeromgeving en signaleer je als een kind extra aandacht nodig heeft. Kortom, jouw werk ontlast de leerkracht en helpt de kinderen verder: een belangrijke en afwisselende taak.

In het begin vond ik het wel spannend, zo’n volle klas bij mijn stage. Maar ik heb tijdens de opleiding geleerd hoe ik daar mee moet omgaan. Dat geeft me veel vertrouwen. Nu weet ik hoe ik de kinderen kan helpen en dat ze op mij kunnen vertrouwen. 

Lotte, aanstaande onderwijsassistente

Ontwikkel jezelf

De opleiding Onderwijsassistent duurt 3 jaar. In die periode werk je aan verschillende kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn korte, kernachtige omschrijvingen van wat je moet kunnen om in je beroep goed te kunnen functioneren. Werkprocessen geven aan welke activiteiten horen bij een bepaalde kerntaak. Tijdens de lessen en in de stage ontwikkel jij je hierin en zul je hierin ook gaan groeien. Uiteraard met de nodige begeleiding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geven van aandacht en het tonen van begrip, instructies en procedures opvolgen en het toepassen van vakdeskundigheid.

Interesses en vaardigheden

Je kiest voor het beroep van de onderwijsassistent, omdat je graag in het onderwijs met kinderen en pubers werkt. Je legt graag dingen uit, geniet van hun aanwezigheid, het contact dat je met hen hebt en de ontwikkeling die ze doormaken.

Daarnaast ben je;

 • Creatief
 • Nauwkeurig
 • Betrokken
 • Communicatief

En kun je;

 • Je aandacht goed verdelen
 • Snel schakelen
 • Plannen en organiseren
 • Kinderen op een positieve manier benaderen
 • Kinderen motiveren

De opleiding in het kort - Zelf de regie over je leren nemen

Zelf regie over je eigen leren nemen is iets wat niet vanzelf gaat. Je hebt hiervoor inzicht nodig in je eigen kwaliteiten. Wat kan ik goed, waar ligt mijn kracht? Wat is moeilijker voor mij? Welke hulp heb ik nodig om een beginnend beroepsbeoefenaar te worden?

Allemaal vragen waar je mee aan de slag gaat. Je hebt een coach die je hierbij helpt. Samen met andere studenten zit je in eens stamgroep die een aantal keren per week, samen met de coach, bij elkaar komt. Je coach helpt je om van gestuurd naar zelfstandig leren jezelf te ontwikkelen. Dit zal hij/zij doen door je vragen te stellen zodat je zelfinzicht gaat groeien.

Concreet betekent dit dat je bij een aantal leergebieden keuzes kunt maken bv als je goed bent in Nederlands en minder goed in rekenen dan volg je extra rekenlessen. Het aantal keuzes die je kunt maken neemt toe naarmate je verder in je opleiding komt. Keuzes die aansluiten bij jouw leervraag en manier van leren.
De opleiding Pedagogisch werk (PW) duurt 3 jaar en start met een basisjaar waarin pedagogische vaardigheden en thematisch onderwijs centraal staan. Leerlingen die verder willen in de kinderopvang of als onderwijsassistent zullen in leerjaar 1 bij elkaar in een groep zitten. Na leerjaar 1 stroom je door naar één van onderstaande profielen.

Het onderwijs wordt op verschillende manieren aangeboden. Centraal staat dat alle lessen/opdrachten rondom praktijksituaties ontworpen zijn. Zo kun je binnen PW colleges en workshops volgen, maar ook deel nemen aan opdrachten en/of projecten die aansluiten bij beide beroepen.

Alle vaardigheden en kennis die je op school leert, kun je na ongeveer 9 lesweken toepassen in de praktijk oftewel de stage. In leerjaar 1 loop je 2 dagen in de week stage binnen beide werkvelden. De overige twee jaren loop je stage in de kinderopvang óf in het (basis)onderwijs. Dit hangt af van de je profielkeuze:

Excellentietraject

Als, tijdens de eerste 10 weken van het schooljaar, blijkt dat je individuele mogelijkheden hebt om sneller door de opleiding te gaan dan bieden we je een excellentietraject aan.
Deze mogelijkheid is er voor de opleiding maatschappelijke zorg niveau 4, pedagogisch werk niveau 4 en
onderwijsassistenten niveau 4.

Voor nadere informatie kun je terecht bij Imane Abbassi, imane.abbassi@leijgraaf.nl.

Profiel Onderwijsassistent - bol - niveau 4
Als je na leerjaar 1 kiest voor het profiel Onderwijsassistent, dan duurt de opleiding nog 2 jaar.
Op ons ROC leer je vaardigheden die belangrijk zijn voor het onderwijs. 
Denk daarbij aan het contact maken met kinderen, observeren van kinderen, goede houding voor de klas, 
activiteiten organiseren en uitvoeren. Naast pedagogische vakken krijg je ook algemene vakken als 
Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen. Je kunt je energie en creativiteit ook actief inzetten binnen de vakken drama, muziek en beeldende vorming.

Wat je geleerd hebt op school ga je uitvoeren in de praktijk, tijdens je stage. Van je stagebegeleider ontvang je feedback zodat je weet op welke punten je je nog kan verbeteren. Je kunt stage lopen in het basisonderwijs, maar ook in het speciaal onderwijs of zelfs in het voortgezet onderwijs.
In het profiel Onderwijsassistent is er tevens aandacht voor vakinhoudelijke kennis om voldoende voorbereid te zijn op de doorstroom naar het hbo, bijvoorbeeld de Pabo of een lerarenopleiding.

Stageplekken

Wij zoeken voor jou een passende stageplek. Je moet hierbij denken aan het reguliere onderwijs, speciale basis onderwijs, of speciaal onderwijs. Bij de opleiding Pedagogisch werk bestaat de mogelijkheid om ook in het buitenland stage te lopen, waaronder Malta, Portugal en Spanje. 

Voor erkende leerbedrijven raadpleeg je het S-BB. Het S-BB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt, bpv - en doelmatigheid informatie.  

De praktijk speelt een grote rol in de opleiding. We kunnen onze studenten veel leren in de klas, maar uiteindelijk gaan ze zelf voor de klas staan. Dan is het belangrijk om alvast praktijkervaring in je bagage te hebben. Je staat er tijdens je stage niet alleen voor natuurlijk, je wordt vanuit De Leijgraaf altijd goed begeleid.

rosita verstappen, docent

Werken of doorstromen?

Met een diploma Onderwijsassistent kun je een baan vinden in het (basis/volwassen) onderwijs, maar ook in de kinderopvang of in een kindcentrum. Het grootste deel van de afgestudeerde onderwijsassistenten stroomt door naar het hbo, bijvoorbeeld de Pabo, een lerarenopleiding, Social Studies of Pedagogiek. 

Check hier wat je kansen zijn op de arbeidsmarkt 

Opleidingsgegevens

Leerweg: bol Crebocode: 25485
Niveau: 4 Beroepsrichting: Mens & Maatschappij
Aantal leerjaren: 3 Locaties: Veghel, Muntelaar en Oss, Talentencampus

Kosten

 • Wettelijk lesgeld voor de bol-opleiding (schooljaar 2018-2019) € 1.155,-.
 • Kosten voor extra geleverde zaken die door de school per schooljaar in rekening worden gebracht.
 • De regelgeving van het Ministerie van OC&W lesgeldverplichting geldt vanaf 18 jaar.
 • Eventuele reis- en verblijfskosten tijdens de beroepspraktijkvorming. (bpv).
 • Vanaf 18 jaar kun je bij een bol-opleiding studiefinanciering aanvragen.
 • Kosten voor studieboeken variëren tussen € 350,- en € 550,-. Plus evt. kosten voor een laptop. Zie Leijdraad voor alle leermiddelen en wettelijke schoolkosten.

Toelatingeisen

 • Je hebt een vmbo-diploma met kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg.
 • Je hebt een overgangsbewijs havo of vwo 3-4.
 • Je hebt een diploma Helpende zorg en welzijn.
 • We leren je graag kennen, een kennismakingsgesprek hoort tot de toelatingsprocedure.

Ben je 21 jaar of ouder dan kun je zonder diploma’s toch toegelaten worden. Aan de hand van een intredetoets en eventueel een intakegesprek wordt bepaald of je geschikt bent voor de opleiding.

Examinering

 • Gedurende je opleiding wordt er op verschillende manieren geëxamineerd.
 • Examens kunnen zowel op school als in de praktijk plaatsvinden.
 • Er wordt gebruik gemaakt van diverse examenvormen; o.a. theorie examens, gedragsobservaties en productiebeoordelingen.
 • Tijdens de verschillende examens laat je zien dat je de benodigde kerntaken voor het beroep hebt ontwikkeld.
 • Naast de beroepsexamens ben je verplicht taal en rekenexamens af te leggen.
 • Heb je aan alle exameneisen voldaan dan ontvang je het diploma.
 • Specifieke informatie over examinering betreffende de opleiding krijg je tijdens de diverse informatiemomenten. 

Hoe meld je je aan?

Stap 1.

Je kunt je aanmelden door middel van het aanmeldformulier op onze website. Zorg dat je je BSN nummer bij de hand hebt voor je begint. Je kan ook inloggen via je DIGID. 

Stap 2.

Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld ontvang je op het e-mailadres dat je hebt ingevuld een bevestiging van je aanmelding (vul hier je eigen e-mailadres in, niet die van je ouders!). 

Stap 3.

Vervolgens ontvang je bericht via je opgegeven e-mailadres dat je bij De Leijgraaf bent geplaatst. Je krijgt direct ook een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en een verzoek om het digitale doorstroomdossier in te vullen. Dit doorstroomdossier dient ingevuld bij ons binnen te zijn voordat je je kennismakingsgesprek hebt. 

Stap 4.

Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we samen met jou kijken of de gekozen opleiding de meest geschikte is om je einddoel te bereiken. Tevens bespreken wij of je extra ondersteuning of begeleiding nodig hebt om je kansen op succes te vergroten. We vragen je om je laatste overgangsrapport of cijferlijst en eventuele behaalde diploma's mee te brengen. Na afloop van je kennismakingsgesprek ontvang je de bevestiging van je definitieve plaatsing in de opleiding en de onderwijsovereenkomst waarin we dat vastleggen. Ook ontvang je een studiekeuzeadvies met betrekking tot de gekozen opleiding (ben je 18 jaar of ouder, dan ontvang je deze zaken via de mail en kan je de onderwijsovereenkomst digitaal ondertekenen). 

Stap 5.

Rond juni van dit schooljaar ontvang je een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst met je nieuwe klas, je coach en de opleiding. We vragen je dan een kopie mee te brengen van het door jou behaalde vmbo-diploma en bijbehorende cijferlijst. Mocht je voor meerdere opleidingen bij De Leijgraaf hebben aangemeld dan ontvang je de uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken voor de tweede en de volgende opleiding nadat de gesprekkencyclus voor de eerste opleiding is afgerond.

Wil je niet online aanmelden? 
Je kunt je ook aanmelden tijdens één van onze Open Dagen of de speciale Open-Avonden. Of vraag het aanmeldformulier aan.

Heb je nog vragen? Neem contact op!

Wij wensen je veel succes bij het maken van een keuze. Mocht je toch extra informatie willen hebben of iemand willen spreken, neem contact op. Wij helpen je graag verder.

Stel een vraag via het formulier
of bel met Tel. 088 - 017 00 00

Direct aanmelden

Weet je al welke opleiding je wilt volgen? Dan kun je je al alvast aanmelden met het aanmeldformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.