Opleiding Kinderopvang niveau 3 bol - ROC de Leijgraaf
Raf heeft verhoging. Wat doe je, laat je zijn ouders komen?

Opleiding Kinderopvang niveau 3 bol - ROC de Leijgraaf

 • bol-Niveau 3
 • 3 Leerjaren
 • Locatie: Veghel Muntelaar en Oss Talentencampus
 • Contactpersoon: Imane Abbassi, imane.abbassi@leijgraaf.nl, tel: 088 017 7242

Deel deze pagina:

Ook interessant:

› ga naar het overzicht

Studie in cijfers

Maak een weloverwogen studiekeuze met objectieve informatie over deze opleiding en de arbeidsmarkt.

Download studie in cijfers

Afkortingen
 • bol betekent Beroeps Opleidende Leerweg. Dit betekent de hele week onderwijs volgen.

› Alle afkortingen en woorden

Ben jij een echte pedagogisch medewerker?

Het is een drukke boel vanochtend bij integraal kindcentrum 'de Blokhut'. Baby’s kruipen lekker door de groep, enkele peuters zijn al met je collega buiten en racen daar op hun fietsjes. Ze gaan helemaal op in hun spel. Ouders nemen afscheid van hun kind en willen je snel nog laten weten waar je vandaag rekening mee moet houden. Als alle ouders zijn vertrokken roep je enkele kinderen bij elkaar voor een leuk experiment met water. 

Direct aanmelden

Als pedagogisch medewerker in een kinderopvang maak je elke dag weer iets anders mee en ga je in op de ontwikkeling en behoeften van baby's, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar. Je vangt ze niet zomaar op. Je begeleidt kinderen op hun weg naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid, je biedt kinderen een plek waar ze zich veilig en gewenst voelen, waar ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Werken binnen kindcentra betekent ook nadenken over opvoeden en over je handelen. Je bent iedere dag met kinderen in de weer, hebt contact met collega's en ouders. Omdat je met kinderen werkt, is het van belang je bewust te zijn van de manier waarop je met hen omgaat. Je bouwt een opvoedingsrelatie op maar zorgt tegelijkertijd voor professionele afstand. Een belangrijke taak voor een professional in de kinderopvang is de zorg voor een veilig en pedagogisch klimaat waarin kinderen groeien en zich optimaal ontwikkelen.

Tijdens de opleiding leer je op school en in de stage o.a. hoe je de omstandigheden waaronder een kind opgroeit gunstig kunt beïnvloeden. Daarnaast houd je je veel bezig met het bedenken, organiseren en begeleiden van activiteiten. Dit doe je niet zomaar. Je stimuleert met activiteiten de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Ik wilde altijd al met kinderen werken. Hoe jonger hoe leuker. Je ziet dat de kinderen zulke grote stappen maken in de eerste paar jaar van hun leven. Ik vind het fijn om daar bij te mogen zijn. De opleiding Pedagogisch Medewerker (kinderopvang) op De Leijgraaf is een logische keuze.

Mandy, aankomend pedagogisch medewerker

Ontwikkel jezelf tot pedagogisch medewerker

De opleiding pedagogisch medewerker duurt 3 jaar. In die periode werk je aan verschillende kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn korte, kernachtige omschrijvingen van wat je moet kunnen om in je beroep goed te kunnen functioneren. Werkprocessen geven aan welke activiteiten horen bij een bepaalde kerntaak. Tijdens de lessen en in de stage ontwikkel jij je hierin en zul je hierin ook gaan groeien. Uiteraard met de nodige begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan observeren en signaleren van problemen, creativiteit toepassen en het communiceren met ouders.

Interesses en vaardigheden

Je kiest voor het beroep van pedagogisch medewerker, omdat je graag in een kindcentra met jonge en oudere kinderen werkt. Je hebt veel liefde voor kinderen, geniet van hun aanwezigheid, het contact dat je met hen hebt en de ontwikkeling die ze doormaken.

Daarnaast ben je:

 • Creatief
 • Flexibel
 • Geduldig
 • Communicatief

En kun je:

 • Plannen en organiseren
 • Overzicht houden en bewaren
 • Inleven in kinderen

Je kiest de opleiding kinderopvang - pedagogisch medewerker als je van opvoeden je beroep wilt maken.

De opleiding kinderopvang - pedagogisch medewerker in het kort

Zelf regie over je eigen leren nemen is iets wat niet vanzelf gaat. Je hebt hiervoor inzicht nodig in je eigen kwaliteiten. Wat kan ik goed, waar ligt mijn kracht? Wat is moeilijker voor mij? Welke hulp heb ik nodig om een beginnend beroepsbeoefenaar te worden?

Allemaal vragen waar je mee aan de slag gaat. Je hebt een coach die je hierbij helpt. Samen met andere studenten zit je in eens stamgroep die een aantal keren per week, samen met de coach, bij elkaar komt. Je coach helpt je om van gestuurd naar zelfstandig leren jezelf te ontwikkelen. Dit zal hij/zij doen door je vragen te stellen zodat je zelfinzicht gaat groeien.

Concreet betekent dit dat je bij een aantal leergebieden keuzes kunt maken. Als je bijvoorbeeld goed bent in Nederlands en minder goed in rekenen dan volg je extra rekenlessen. Het aantal keuzes die je kunt maken neemt toe naarmate je verder in je opleiding komt. Keuzes die aansluiten bij jouw leervraag en manier van leren.

De opleiding pedagogisch werk (PW) duurt 3 jaar en start met een basisjaar waarin pedagogische vaardigheden en thematisch onderwijs centraal staan. Leerlingen die verder willen in de kinderopvang of als onderwijsassistent zullen in leerjaar 1 bij elkaar in een groep zitten. Na leerjaar 1 stroom je door naar een van onderstaande profielen:

Het onderwijs wordt op verschillende manieren aangeboden. Centraal staat dat alle lessen/opdrachten rondom praktijksituaties ontworpen zijn. Zo kun je binnen de opleiding colleges en workshops volgen, maar ook deelnemen aan opdrachten en/of projecten die aansluiten bij beide beroepen.

Alle vaardigheden en kennis die je op school leert, kun je na ongeveer 9 lesweken toepassen in de praktijk, oftewel de stage. In leerjaar 1 loop je 2 dagen in de week stage binnen beide werkvelden. De overige twee jaren loop je stage in de kinderopvang óf in het (basis)onderwijs. Dit hangt af van je profielkeuze.

Profiel Pedagogisch medewerker kinderopvang - bol - niveau 3

Na het basisjaar Pedagogisch werk kun je kiezen voor het profiel pedagogisch medeweker kinderopvang niveau 3. De opleiding duurt dan nog twee jaar. Tijdens de opleiding leer je op school en in de stage om doelgericht, professioneel en probleemoplossend te werken. Ouders, maar ook collega’s moeten bij je terecht kunnen met vragen. Er wordt dan ook voldoende aandacht besteed aan het eigen maken van interactievaardigheden.

Je leert hoe jij kinderen zo goed mogelijk kan ondersteunen bij hun ontwikkeling en hoe je hen kan begeleiden bij het leren omgaan met elkaar.

Naast pedagogische vakken krijg je ook algemene vakken als Nederlands, Engels en rekenen. Je kunt je energie en creativiteit ook actief inzetten binnen de vakken drama, muziek en beeldende vorming. Wat je geleerd hebt op school ga je uitvoeren in de praktijk, je stage. In je stage word je begeleid door een praktijkbegeleider zodat jij kunt groeien in je beroepshouding- en vaardigheden.

Stageplekken

Wij zoeken voor jou een passende stageplek. Je moet hierbij denken aan een integraal kindcentrum, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voor - tussen - of buitenschoolse opvang. Bij de opleiding Pedagogisch werk bestaat de mogelijkheid om ook in het buitenland stage te lopen, waaronder Malta, Spanje en Portugal.

Voor erkende leerbedrijven raadpleeg je het S-BB. Het S-BB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt, bpv - en doelmatigheidinformatie. 

Leslocaties op onderstaande locaties wordt de opleiding aangeboden

De praktijk speelt een grote rol in de opleiding. We kunnen onze studenten veel leren in de klas, maar uiteindelijk moeten ze wel zelf in een groep kunnen staan en medewerkers kunnen aansturen. Dan is het belangrijk om alvast praktijkervaring in je bagage te hebben. En je staat er tijdens je stage niet alleen voor natuurlijk, je wordt vanuit De Leijgraaf altijd goed begeleid.

Saskia de jong, docent

Opleiding pedagogisch medewerker afgerond. En dan?

Met een diploma Pedagogisch werk, profiel Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3, kun je gaan werken in een kindcentrum, bij een kinderdagverblijf, voor, - tussen, - en buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal. Je kunt ook als gastouder aan de slag.

Opleidingsgegevens

Leerweg: bol Crebocode: 25486
Niveau: 3 Beroepsrichting: Mens & Maatschappij
Aantal leerjaren: 3 Locaties: Veghel, Muntelaar en Oss, Talentencampus

Kosten

 • Wettelijk lesgeld voor de bol-opleiding (schooljaar 2018-2019) € 1.155,-.
 • Kosten voor extra geleverde zaken die door de school per schooljaar in rekening worden gebracht.
 • De regelgeving van Ministerie van OC&W lesgeldverplichting geldt vanaf 18 jaar.
 • Eventuele reis- en verblijfskosten tijdens de beroepspraktijkvorming (bpv).
 • Vanaf 18 jaar kun je bij een bol-opleiding studiefinanciering aanvragen.
 • Kosten voor studieboeken variëren tussen € 350,- en € 550,-. Plus evt. kosten voor een laptop. Zie Leijdraad voor alle leermiddelen en wettelijke schoolkosten.
 • Tijdens je opleiding ga je stage lopen bij een leerbedrijf. Dit leerbedrijf zal een verklaring van goed gedrag (VOG)  aan je vragen. Bij de voorbereiding op je stage zal je een docent je hier verder over informeren.

  Deze verklaring kun je bij de gemeente waar je woont aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
 

Toelatingseisen

 • Je hebt een vmbo-diploma met de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg.
 • Je hebt een overgangsbewijs havo of vwo 3-4.
 • Je hebt een diploma Helpende Zorg & Welzijn.
 • We leren je graag kennen, een kennismakingsgesprek hoort tot de toelatingsprocedure.

Examinering

 • Gedurende je opleiding wordt er op verschillende manieren geëxamineerd.
 • Examens kunnen zowel op school als in de praktijk plaatsvinden.
 • Er wordt gebruik gemaakt van diverse examenvormen; o.a. theorie examens, gedragsobservaties en productiebeoordelingen.
 • Tijdens de verschillende examens laat je zien dat je de benodigde kerntaken voor het beroep hebt ontwikkeld.
 • Naast de beroepsexamens ben je verplicht taal en rekenexamens af te leggen.
 • Heb je aan alle exameneisen voldaan dan ontvang je het diploma.
 • Specifieke informatie over examinering betreffende de opleiding krijg je tijdens de diverse informatiemomenten. 

Hoe meld je je aan?

Stap 1.

Je kunt je aanmelden door middel van het aanmeldformulier op onze website. Zorg dat je je BSN nummer bij de hand hebt voor je begint. Je kan ook inloggen via je DIGID. 

Stap 2.

Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld ontvang je op het e-mailadres dat je hebt ingevuld een bevestiging van je aanmelding (vul hier je eigen e-mailadres in, niet die van je ouders!). 

Stap 3.

Vervolgens ontvang je bericht via je opgegeven e-mailadres dat je bij De Leijgraaf bent geplaatst. Je krijgt direct ook een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en een verzoek om het digitale doorstroomdossier in te vullen. Dit doorstroomdossier dient ingevuld bij ons binnen te zijn voordat je je kennismakingsgesprek hebt. 

Stap 4.

Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we samen met jou kijken of de gekozen opleiding de meest geschikte is om je einddoel te bereiken. Tevens bespreken wij of je extra ondersteuning of begeleiding nodig hebt om je kansen op succes te vergroten. We vragen je om je laatste overgangsrapport of cijferlijst en eventuele behaalde diploma's mee te brengen. Na afloop van je kennismakingsgesprek ontvang je de bevestiging van je definitieve plaatsing in de opleiding en de onderwijsovereenkomst waarin we dat vastleggen. Ook ontvang je een studiekeuzeadvies met betrekking tot de gekozen opleiding (ben je 18 jaar of ouder, dan ontvang je deze zaken via de mail en kan je de onderwijsovereenkomst digitaal ondertekenen). 

Stap 5.

Rond juni van dit schooljaar ontvang je een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst met je nieuwe klas, je coach en de opleiding. We vragen je dan een kopie mee te brengen van het door jou behaalde vmbo-diploma en bijbehorende cijferlijst. Mocht je voor meerdere opleidingen bij De Leijgraaf hebben aangemeld dan ontvang je de uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken voor de tweede en de volgende opleiding nadat de gesprekkencyclus voor de eerste opleiding is afgerond.

Wil je niet online aanmelden? 
Je kunt je ook aanmelden tijdens één van onze Open Dagen of de speciale Open-Avonden. Of vraag het aanmeldformulier aan.

Heb je nog vragen? Neem contact op!

Wij wensen je veel succes bij het maken van een keuze. Mocht je toch extra informatie willen hebben of iemand willen spreken, neem contact op. Wij helpen je graag verder.

Stel een vraag via het formulier
of bel met Tel. 088 - 017 00 00

Direct aanmelden

Weet je al welke opleiding je wilt volgen? Dan kun je je al alvast aanmelden met het aanmeldformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.