Opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 4
Teun laat geen leeftijdsadequaat gedrag zien, wat ga je doen?

Opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 4

 • bol- Niveau 4
 • 3 Leerjaren
 • Locatie: Veghel Muntelaar en Oss Talentencampus
 • Contactpersoon: Imane Abbassi, imane.abbassi@leijgraaf.nl, tel: 088 017 7242

Deel deze pagina:

Ook interessant:

› ga naar het overzicht

Studie in cijfers

Maak een weloverwogen studiekeuze met objectieve informatie over deze opleiding en de arbeidsmarkt.

Download studie in cijfers

Afkortingen
 • bol betekent Beroeps Opleidende Leerweg. Dit betekent de hele week onderwijs volgen.

› Alle afkortingen en woorden

De opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 bij ROC de Leijgraaf is een bol-opleiding. Je gaat dus vijf dagen in de week naar school en loopt diverse stages tijdens de drie jaar durende opleiding. Je kunt de opleiding pedagogisch medewerker volgen in Veghel en in Oss. Wil jij van opvoeden en leiding nemen je beroep maken? Meld je dan direct aan voor deze opleiding.

Direct aanmelden

Ben jij een echte gespecialiseerd pedagogisch medewerker?

Het is een drukke boel vanochtend bij integraal kindcentrum 'de blokhut'. Baby's kruipen lekker door de groep, enkele peuters zijn al met je collega buiten en racen daar op hun fietsjes. Ze gaan helemaal op in hun spel. Ouders nemen afscheid van hun kind en willen je snel nog laten weten waar je vandaag rekening mee moet houden. De ouder van Jaap blijft nog wat langer op de groep. Hiermee heb jij een afspraak om kennis, ervaring en inzichten over het welbevinden en de ontwikkeling van Jaap te bespreken. Je hebt namelijk bij Jaap een taalachterstand gesignaleerd.

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker ben jij aanspreekpunt voor ouders, collega's en externe betrokkenen bij begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsvragen en/of opvoedingsvraagstukken.
Je hebt een afwisselend takenpakket. De ene keer bedenk en voer je ontwikkelingsgerichte activiteiten met de kinderen uit en een ander moment geef jij nieuwe collega's werkbegeleiding of bereid je de vergadering voor. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt niet alleen dagelijkse opvang aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar, maar begeleid kinderen ook op hun weg naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid, je biedt je kinderen een plak waar ze zich veilig en gewenst voelen, waar ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Werken binnen kindcentra betekent ook nadenken over opvoeden en over je handelen. Je bent iedere dag met kinderen in de weer, hebt contact met collega's en ouders. Omdat je met kinderen werkt, is het van belang je bewust te zijn van de manier waarop je met hen omgaat. Je bouwt een opvoedingsrelatie op maar zorgt tegelijkertijd voor professionele afstand.

Bezig zijn met jonge kinderen heeft altijd al mijn interesse gehad. Vooral het werken met kinderen met opvallend gedrag spreekt me aan. En ik vind het erg leuk om collega's daarin te ondersteunen. Ik wist niet dat er zoveel kwam kijken binnen een organisatie.  De opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (Kinderopvang) op De Leijgraaf is een logische keuze.

Anouk, aankomend pedagogisch werker

Ontwikkel jezelf tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker

De opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang duurt 3 jaar. In die periode werk je aan verschillende kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn korte, kernachtige omschrijvingen van wat je moet kunnen om in je beroep goed te kunnen functioneren. Werkprocessen geven aan welke activiteiten horen bij een bepaalde kerntaak. Tijdens de lessen en in de stage ontwikkel jij je hierin en zul je hierin ook gaan groeien. Uiteraard met de nodige begeleiding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan observeren en signaleren van problemen, creativiteit toepassen en het communiceren met ouders.

Interesses en vaardigheden

Je kiest voor het beroep van de gespecialiseerd pedagogisch medewerker, omdat je graag in een kindcentra met jonge en oudere kinderen (met opvallend gedrag) werkt. Je geniet van hun aanwezigheid, het contact dat je met hen hebt en de ontwikkeling die ze doormaken. Je vindt het leuk om leiding te nemen en weet van aanpakken.

Daarnaast ben je:

 • Creatief
 • Ondernemend
 • Flexibel
 • Betrokken
 • Communicatief

En kun je:

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Overzicht houden en bewaren
 • Snel schakelen

Je kiest de opleiding pedagogisch medewerker als je van opvoeden en leiding nemen je beroep wilt maken.

De opleiding in het kort - Zelf de regie over je leren nemen

Zelf regie over je eigen leren nemen is iets wat niet vanzelf gaat. Je hebt hiervoor inzicht nodig in je eigen kwaliteiten. Wat kan ik goed, waar ligt mijn kracht? Wat is moeilijker voor mij? Welke hulp heb ik nodig om een beginnend beroepsbeoefenaar te worden?

Allemaal vragen waar je mee aan de slag gaat. Je hebt een coach die je hierbij helpt. Samen met andere studenten zit je in een stamgroep die een aantal keren per week, samen met de coach, bij elkaar komt. Je coach helpt je om van gestuurd naar zelfstandig leren jezelf te ontwikkelen. Dit zal hij/zij doen door je vragen te stellen zodat je zelfinzicht gaat groeien.

Concreet betekent dit dat je bij een aantal leergebieden keuzes kunt maken bv als je goed bent in Nederlands en minder goed in rekenen dan volg je extra rekenlessen. Het aantal keuzes die je kunt maken neemt toe naarmate je verder in je opleiding komt. Keuzes die aansluiten bij jouw leervraag en manier van leren.

De opleiding Pedagogisch Werk duurt 3 jaar en start met een basisjaar waarin pedagogische vaardigheden en thematisch onderwijs centraal staan. Leerlingen die verder willen in de kinderopvang of als onderwijsassistent zullen in leerjaar 1 bij elkaar in een groep zitten. Na leerjaar 1 stroom je door naar een van onderstaande profielen:

Het onderwijs wordt op verschillende manieren aangeboden. Centraal staat dat alle lessen/opdrachten rondom praktijksituaties ontworpen zijn. Zo kun je binnen de opleiding colleges en workshops volgen, maar ook deelnemen aan opdrachten en/of projecten die aansluiten bij beide beroepen.

Alle vaardigheden en kennis die je op school leert, kun je na ongeveer 9 lesweken toepassen in de praktijk, oftewel de stage. In leerjaar 1 loop je 2 dagen in de week stage binnen beide werkvelden. De overige twee jaren loop je stage in de kinderopvang óf in het (basis)onderwijs. Dit hangt af van je profielkeuze.

Excellentietraject

Als, tijdens de eerste 10 weken van het schooljaar, blijkt dat je individuele mogelijkheden hebt om sneller door de opleiding te gaan dan bieden we je een excellentietraject aan. 
Deze mogelijkheid is er voor de opleiding maatschappelijke zorg niveau 4, de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 en de opleiding onderwijsassistent niveau 4.

Voor nadere informatie kun je terecht bij Imane Abbassi, imane.abbassi@leijgraaf.nl.

Profiel Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang - bol - niveau 4

Na het basisjaar Pedagogisch Werk kun je kiezen voor het profiel gespecialiseerd pedagogisch medeweker kinderopvang niveau 4. De opleiding duurt dan nog twee jaar. Een belangrijke taak voor een professional in de kinderopvang is de zorg voor een veilig en pedagogisch klimaat waarin kinderen groeien en zich optimaal ontwikkelen. Tijdens de opleiding leer je op school en tijdens je stage onder andere hoe je de omstandigheden waaronder een kind opgroeit gunstig kunt beïnvloeden. Daarnaast leer je ook om doelgericht, professioneel en probleemoplossend te werken.

Als collega's vragen hebben of ondersteuning nodig hebben ben jij het eerste aanspreekpunt. Er wordt dan ook voldoende aandacht besteed aan het eigen maken van interactievaardigheden. Er worden colleges, workshops en projecten aangeboden waarbij je leert én oefent hoe jij kinderen zo goed mogelijk kan begeleiden bij hun ontwikkeling, gedragsproblemen of een handicap. Naast pedagogische vakken krijg je ook algemene vakken als Nederlands, Engels en rekenen. Je kunt je energie en creativiteit ook actief inzetten binnen de vakken drama, muziek en beeldende vorming. Wat je geleerd hebt op school ga je uitvoeren in de praktijk, je stage. In je stage word je begeleid door een praktijkbegeleider zodat jij kunt groeien in je beroepshouding- en vaardigheden. Je kunt stagelopen binnen een integraal kindcentrum, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voor- tussen- of buitenschoolse opvang.

Stageplekken

Wij zoeken voor jou een passende stageplek. Je moet hierbij denken aan het reguliere onderwijs, speciale basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij de opleiding Pedagogisch Werk bestaat de mogelijkheid om ook in het buitenland stage te lopen, waaronder Malta, Spanje en Portugal.

Voor erkende leerbedrijven raadpleeg je het S-BB. Het S-BB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt, bpv - en doelmatigheid informatie.  

Leslocaties op onderstaande locaties wordt de opleiding aangeboden

De praktijk speelt een grote rol in de opleiding. We kunnen onze studenten veel leren in de klas, maar uiteindelijk moeten ze wel zelf in een groep kunnen staan. Dan is het belangrijk om alvast praktijkervaring in je bagage te hebben. En je staat er tijdens je stage niet alleen voor natuurlijk, je wordt vanuit De Leijgraaf altijd goed begeleid.

Saskia de jong, docent

Opleiding kinderopvang - pedagogisch medewerker afgerond. En dan?

Met een diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang - bol - niveau 4 kun je gaan werken of doorstromen naar hbo studies zoals Pedagogisch management kinderopvang, Pedagogiek of Social Studies. Nu de arbeidsmarkt steeds verder aantrekt, is binnen de kinderopvangorganisaties een zichtbare stijging van het aantal vacatures ontstaan. Het perspectief op een baan is zodoende groot.

Opleidingsgegevens

Leerweg: bol Crebocode: 25484
Niveau: 4 Beroepsrichting: Mens & Maatschappij
Aantal leerjaren: 3 Locaties: Veghel, Muntelaar en Oss, Talentencampus

Kosten

 • Wettelijk lesgeld voor de bol-opleiding (schooljaar 2018-2019) € 1.155,-.
 • Kosten voor extra geleverde zaken die door de school per schooljaar in rekening worden gebracht.
 • De regelgeving van Ministerie van OC&W lesgeldverplichting geldt vanaf 18 jaar.
 • Eventuele reis- en verblijfskosten tijdens de beroepspraktijkvorming (bpv).
 • Vanaf 18 jaar kun je bij een bol-opleiding studiefinanciering aanvragen.
 • Kosten voor studieboeken variëren tussen € 350,- en € 550,-. Plus evt. kosten voor een laptop. Zie Leijdraad voor alle leermiddelen en wettelijke schoolkosten.
 • Tijdens je opleiding ga je stage lopen bij een leerbedrijf. Dit leerbedrijf zal een verklaring van goed gedrag (VOG)  aan je vragen. Bij de voorbereiding op je stage zal je een docent je hier verder over informeren.

  Deze verklaring kun je bij de gemeente waar je woont aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
 

Toelatingseisen

 • Je hebt een vmbo-diploma met de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg.
 • Je hebt een overgangsbewijs havo of vwo 3-4.
 • Je hebt een diploma Helpende Zorg & Welzijn.
 • We leren je graag kennen, een kennismakingsgesprek hoort tot de toelatingsprocedure.

Examinering

 • Gedurende je opleiding wordt er op verschillende manieren geëxamineerd.
 • Examens kunnen zowel op school als in de praktijk plaatsvinden.
 • Er wordt gebruik gemaakt van diverse examenvormen; o.a. theorie examens, gedragsobservaties en productiebeoordelingen.
 • Tijdens de verschillende examens laat je zien dat je de benodigde kerntaken voor het beroep hebt ontwikkeld.
 • Naast de beroepsexamens ben je verplicht taal en rekenexamens af te leggen.
 • Heb je aan alle exameneisen voldaan dan ontvang je het diploma.
 • Specifieke informatie over examinering betreffende de opleiding krijg je tijdens de diverse informatiemomenten. 

 

Hoe meld je je aan?

Stap 1.

Je kunt je aanmelden door middel van het aanmeldformulier op onze website. Zorg dat je je BSN nummer bij de hand hebt voor je begint. Je kan ook inloggen via je DIGID. 

Stap 2.

Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld ontvang je op het e-mailadres dat je hebt ingevuld een bevestiging van je aanmelding (vul hier je eigen e-mailadres in, niet die van je ouders!). 

Stap 3.

Vervolgens ontvang je bericht via je opgegeven e-mailadres dat je bij De Leijgraaf bent geplaatst. Je krijgt direct ook een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en een verzoek om het digitale doorstroomdossier in te vullen. Dit doorstroomdossier dient ingevuld bij ons binnen te zijn voordat je je kennismakingsgesprek hebt. 

Stap 4.

Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we samen met jou kijken of de gekozen opleiding de meest geschikte is om je einddoel te bereiken. Tevens bespreken wij of je extra ondersteuning of begeleiding nodig hebt om je kansen op succes te vergroten. We vragen je om je laatste overgangsrapport of cijferlijst en eventuele behaalde diploma's mee te brengen. Na afloop van je kennismakingsgesprek ontvang je de bevestiging van je definitieve plaatsing in de opleiding en de onderwijsovereenkomst waarin we dat vastleggen. Ook ontvang je een studiekeuzeadvies met betrekking tot de gekozen opleiding (ben je 18 jaar of ouder, dan ontvang je deze zaken via de mail en kan je de onderwijsovereenkomst digitaal ondertekenen). 

Stap 5.

Rond juni van dit schooljaar ontvang je een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst met je nieuwe klas, je coach en de opleiding. We vragen je dan een kopie mee te brengen van het door jou behaalde vmbo-diploma en bijbehorende cijferlijst. Mocht je voor meerdere opleidingen bij De Leijgraaf hebben aangemeld dan ontvang je de uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken voor de tweede en de volgende opleiding nadat de gesprekkencyclus voor de eerste opleiding is afgerond.

Wil je niet online aanmelden? 
Je kunt je ook aanmelden tijdens één van onze Open Dagen of de speciale Open-Avonden. Of vraag het aanmeldformulier aan.

Heb je nog vragen? Neem contact op!

Wij wensen je veel succes bij het maken van een keuze. Mocht je toch extra informatie willen hebben of iemand willen spreken, neem contact op. Wij helpen je graag verder.

Stel een vraag via het formulier
of bel met Tel. 088 - 017 00 00

Direct aanmelden

Weet je al welke opleiding je wilt volgen? Dan kun je je al alvast aanmelden met het aanmeldformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.