Maatschappelijke Zorg - bol/bbl, niveau 4
Denk jij dat Lisette klaar is om zelfstandig te gaan wonen?

Maatschappelijke Zorg - bol/bbl, niveau 4

 • Bol - niveau 4
 • Leslocatie: Veghel (bol) en Oss (bol en bbl)
 • 3 Leerjaren
 • Contactadres: infomz@leijgraaf.nl, tel: 088 017 0000

Deel deze pagina:

Ook interessant:

› ga naar het overzicht

Studie in cijfers

Maak een weloverwogen studiekeuze met objectieve informatie over deze opleiding en de arbeidsmarkt.

Download studie in cijfers BOL

Download studie in cijfers BBL

Afkortingen
 • bol betekent Beroeps Opleidende Leerweg. Dit betekent de hele week onderwijs volgen.
 • bbl betekent Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit is een combinatie van werken en leren.

› Alle afkortingen en woorden

Ben jij geschikt voor de maatschappelijke zorg?
Het is een drukte van jewelste in de woongroep. Eén van je cliënten klemt woedend zijn handen om zijn bord, een ander raakt in paniek en weer een ander vraagt om hulp. Jij blijft rustig en lost elke situatie kalm en beheerst op. Dat heb je geleerd tijdens de opleiding Maatschappelijke Zorg op De Leijgraaf. Je takenpakket is breed; je begeleidt cliënten individueel of in een groep bij het wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Ook voer je coördinerende taken uit en organiseer je activiteiten. Zo draag je bij aan een vertrouwde, veilige en prettige leefomgeving en dagbesteding. Ook schrijf je een ondersteuningsplan, onderhoud je contact met familieleden van cliënten en begeleid je stagiaires. Dat doe je zowel zelfstandig als met collega’s en je neemt initiatief.

Ik probeer mijn cliënten zoveel mogelijk alles zelf te laten doen en sta klaar als ze mijn ondersteuning nodig hebben. En als iets lukt dan zie je ze glunderen. Het zijn vaak kleine stappen voor een buitenstaander, maar voor hen zijn het overwinningen.” Bram, volgde de opleiding Maatschappelijke Zorg aan De Leijgraaf

Ontwikkel jezelf
Tijdens de opleiding Maatschappelijke Zorg werk je aan verschillende 'competenties'. Dit is een combinatie van de kennis die je opdoet, de vaardigheden die je leert en je houding. Dit is belangrijk voor je baan, maar ook voor jou als persoon. Tijdens de opleiding ga je werken aan deze competenties, je gaat ze ontwikkelen. Dat doe je vooral tijdens je werk. Voorbeelden van competenties zijn: oplossingen bedenken, met veranderingen omgaan, informatie verzamelen, verslag uitbrengen en uitleggen, samenwerken.

Interesses en vaardigheden

 • Je hebt inlevingsvermogen.
 • Je hebt een grote mate van zelfstandigheid.
 • Je werkt goed onder druk.
 • Je kan mensen goed motiveren.
 • Je sluit aan bij wat cliënten nodig hebben en bij wat zij kunnen.
 • Je vindt het leuk om samen met anderen de verantwoordelijkheid te dragen voor cliënten.

De opleiding in het kort

Als je in de Maatschappelijke Zorg werkt, doe je dat in de thuisbegeleiding, in de dagbesteding, of in de woonbegeleiding. Je werkt dan bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast kun je aan de slag bij welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen en asielzoekerscentra. Verder ben je onder andere inzetbaar in overige verzorgende/begeleidende functies binnen het sociaal - agogisch werk.

De doelgroep waarmee je werkt bestaat uit cliënten van alle leeftijden en niveaus. Dit kunnen cliënten zijn met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of cliënten met één of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen, zoals een ouderdomsziekte, psychiatrische ziekte en/of stoornis, een verslaving, dak - of thuisloos zijn, een psychosociaal of gedragsprobleem. De opleiding Maatschappelijke Zorg heeft zes uitstroomprofielen:

 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
 • Agogisch medewerker GGZ niveau 4
 • Thuisbegeleider niveau 4
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4

Werken in de sociaal-agogische sector betekent dat je direct contact hebt met cliënten. Je persoonlijkheid speelt een belangrijke rol. Jouw kwaliteiten zijn van groot belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet je als beroepskracht maatschappelijke zorg: betrokken, empatisch (inlevend), assertief, representatief en integer zijn.

Excellentietraject
Als, tijdens de eerste 10 weken van het schooljaar, blijkt dat je individuele mogelijkheden hebt om sneller
door de opleiding te gaan dan bieden we je een excellentietraject aan. 
Deze mogelijkheid is er voor de
opleiding maatschappelijke zorg niveau 4, pedagogisch werk niveau 4 en 
onderwijsassistenten niveau 4.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het team maatschappelijke zorg, infomz@leijgraaf.nl.

 Een baan in de Maatschappelijke Zorg is niet voor iedereen weggelegd. We proberen studenten zo vroeg mogelijk te laten ontdekken of het bij ze past of niet. Je moet het kunnen en je moet er 100% voor willen gaan. Anders red je het niet.

Marleen Vogels, docent

Bbl: leren in de praktijk

We kunnen je veel vertellen over het vak Maatschappelijke Zorg en de diverse uitstroomprofielen, maar je moet het vooral in de praktijk leren en ervaren. Misschien leer jij gemakkelijker vanuit het werken in de praktijk? Dan is een bbl-opleiding meer iets voor je. Je werkt dan minimaal 20 uur voor een erkend leerbedrijf. Voordat je aan een bbl-opleiding begint, moet je eerst solliciteren bij een erkend leerbedrijf. 

Voor erkende leerbedrijven raadpleeg je het S-BB. Het S-BB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt, bpv - en doelmatigheidinformatie. Je kunt ook zelf een stageplek zoeken. Bij sommige opleidingen kun je ook in het buitenland stagelopen. 

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Je gaat vijf dagen in de week naar school voor theorie- en praktijklessen. Daarnaast loop je bepaalde periodes stage bij een erkend leerbedrijf. Bbl betekent beroepsbegeleidende leerweg. Als je na je middelbare school zo snel mogelijk wilt werken of je bent al wat ouder en wilt een andere keuze maken in je loopbaan, dan kies je hiervoor. Je moet dan wel 18 jaar of ouder zijn. Je volgt de opleiding in deeltijd. Eén dag per week volg je theorie op ROC de Leijgraaf en de overige 3 of 4 dagen ben je werkzaam in een instelling. Er wordt in de bbl van je verwacht dat je al goed kunt plannen, samenwerken en zelfstandig kunt werken.

Klaar met de opleiding. En dan?

De opleiding Maatschappelijke Zorg geeft jou een goede basis. Je kunt aan de slag als woonbegeleider en/of activiteitenbegeleider in bijvoorbeeld de ouderenzorg, psychiatrie of maatschappelijke opvang. Dat kan in een zorginstelling zijn, een dagopvang, maar ook een asielzoekerscentrum behoort tot de mogelijkheden. Of je bezoekt als ambulant begeleider cliënten daar waar ze verblijven: bijvoorbeeld in de dagopvang of thuis. Je kunt ook verder leren. Met het diploma kun je doorstromen naar een hbo-opleiding zoals Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek of Creatieve Therapie.

Check hier wat je kansen zijn op de arbeidsmarkt 

 

Opleidingsgegevens

Leerweg: bol/bbl

Crebocode: 23181 

Niveau: 4 Beroepsrichting: Mens & Maatschappij
Aantal leerjaren: 3 Locaties: Veghel (bol) en Oss (bol en bbl)
Contactadres infomz@leijgraaf.nl of 088 017 0000

Kosten

 • Wettelijk lesgeld voor de bol-opleiding (schooljaar 2018-2019) € 1.155,-.
 • Kosten voor extra geleverde zaken die door de school per schooljaar in rekening worden gebracht.
 • Wettelijk lesgeld voor de bbl-opleiding (schooljaar 2018-2019) € 582,-.
 • Eventuele reis- en verblijfskosten
  tijdens de beroepspraktijkvorming (bpv).
 • De regelgeving van het Ministerie van OC&W lesgeldverplichting geldt vanaf 18 jaar.
 • Kosten voor studieboeken variëren tussen € 350,- en € 550,-. Plus evt. kosten voor een laptop. Zie Leijdraad voor alle leermiddelen en wettelijke schoolkosten.
 • Vanaf 18 jaar kun je bij een bol-opleiding studiefinanciering aanvragen.
 • Je hebt bij de bbl-opleiding geen recht op studiefinanciering.
 • Tijdens je opleiding ga je stage lopen bij een leerbedrijf. Het kan zijn dat dit leerbedrijf een verklaring van goed gedrag (VOG) aan je vraagt. Deze verklaring kun je bij de gemeente waar je woont aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. 
 

Toelatingeisen

bol:

 • Je hebt een vmbo-diploma met kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg.
 • Je hebt een overgangsbewijs havo-3 naar havo-4.
 • Je hebt een diploma Helpende zorg en welzijn of een ander diploma niveau 2.
 • We leren je graag kennen; in een kennismakingsgesprek bespreken we of de opleiding maatschappelijke zorg het beste bij jouw opleidingskeuze past. 

bbl:

Kies je voor de opleiding bbl, dan moet je voor minimaal 20 uur per week een leerarbeidsovereenkomst hebben.
 • Je hebt een vmbo-diploma met de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg.
 • Je hebt een mavo-diploma.
 • Je hebt een mbo diploma op niveau 2. 

Ben je 21 jaar of ouder dan kun je zonder diploma’s toch toegelaten worden. Aan de hand van een intredetoets en eventueel een intakegesprek wordt bepaald of je geschikt bent voor de opleiding.

Examinering

 • Gedurende je opleiding wordt er op verschillende manieren geëxamineerd.
 • Examens kunnen zowel op school als in de praktijk plaatsvinden.
 • Er wordt gebruik gemaakt van diverse examenvormen; o.a. theorie examens, praktijkexamens en assessments.
 • Tijdens de verschillende examens laat je zien dat je het vereiste professioneel gedrag voor het beroep hebt ontwikkeld.
 • Naast de beroepsexamens ben je verplicht taal- en rekenexamens af te leggen.
 • Heb je aan alle exameneisen voldaan dan ontvang je het diploma.
 • Specifieke informatie over examinering betreffende de opleiding krijg je tijdens de diverse informatiemomenten. 

Hoe meld je je aan?

Stap 1.

Je kunt je aanmelden door middel van het aanmeldformulier op onze website. Zorg dat je je BSN nummer bij de hand hebt voor je begint. Je kan ook inloggen via je DIGID. 

Stap 2.

Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld ontvang je op het e-mailadres dat je hebt ingevuld een bevestiging van je aanmelding (vul hier je eigen e-mailadres in, niet die van je ouders!). 

Stap 3.

Vervolgens ontvang je bericht via je opgegeven e-mailadres dat je bij De Leijgraaf bent geplaatst. Je krijgt direct ook een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en een verzoek om het digitale doorstroomdossier in te vullen. Dit doorstroomdossier dient ingevuld bij ons binnen te zijn voordat je je kennismakingsgesprek hebt. 

Stap 4.

Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we samen met jou kijken of de gekozen opleiding de meest geschikte is om je einddoel te bereiken. Tevens bespreken wij of je extra ondersteuning of begeleiding nodig hebt om je kansen op succes te vergroten. We vragen je om je laatste overgangsrapport of cijferlijst en eventuele behaalde diploma's mee te brengen. Na afloop van je kennismakingsgesprek ontvang je de bevestiging van je definitieve plaatsing in de opleiding en de onderwijsovereenkomst waarin we dat vastleggen. Ook ontvang je een studiekeuzeadvies met betrekking tot de gekozen opleiding (ben je 18 jaar of ouder, dan ontvang je deze zaken via de mail en kan je de onderwijsovereenkomst digitaal ondertekenen). 

Stap 5.

Rond juni van dit schooljaar ontvang je een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst met je nieuwe klas, je coach en de opleiding. We vragen je dan een kopie mee te brengen van het door jou behaalde vmbo-diploma en bijbehorende cijferlijst. Mocht je voor meerdere opleidingen bij De Leijgraaf hebben aangemeld dan ontvang je de uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken voor de tweede en de volgende opleiding nadat de gesprekkencyclus voor de eerste opleiding is afgerond.

Wil je niet online aanmelden? 
Je kunt je ook aanmelden tijdens één van onze Open Dagen of de speciale Open-Avonden. Of vraag het aanmeldformulier aan.

Heb je nog vragen? Neem contact op!

Wij wensen je veel succes bij het maken van een keuze. Mocht je toch extra informatie willen hebben of iemand willen spreken, neem contact op. Wij helpen je graag verder.

Stel een vraag via het formulier
of bel met Tel. 088 - 017 00 00

Direct aanmelden

Weet je al welke opleiding je wilt volgen? Dan kun je je al alvast aanmelden met het aanmeldformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.