fbpx

Klachten

Bij de Leijgraaf pakken we klachten zo dicht mogelijk bij de bron op. Daarom vragen we je om eerst een signaal af te geven. Dit kan bij je docent, coach of onderwijsmanager.

Als het vervolgens niet lukt om het probleem op te lossen, kan je via een brief of e-mail een klacht indienen bij het College van Bestuur. Dit kan voor alle klachten op hetzelfde adres:

De Leijgraaf
T.a.v. College van Bestuur
Postbus 420
5460 AK VEGHEL

Je kunt ook mailen naar: klacht@leijgraaf.nl.

Uitzondering op een klacht

De enige uitzondering hierop is ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag (zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld) kan je terecht bij het Centraal Meldpunt Incidenten (CMI). Het CMI is bereikbaar via cmi@leijgraaf.nl of via een vertrouwenspersoon van de school.

Soorten klachten

Na het indienen van je klacht ontvang je binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. De procedure die we daarna volgen, hangt af van het soort klacht. Je kunt de verschillende regelingen opvragen via klacht@leijgraaf.nl. We kennen de volgende soorten klachten:

  • Klachten over examens
  • Meldingen van ongewenst gedrag
  • Klachten over algemene zaken.

Bij het indienen van een klacht

Bij het indienen van een klacht moet je in ieder geval het volgende vermelden:

  • Zet je voor- en achternaam, adres en telefoonnummer in de mail of brief.
  • Geef in de kop aan dat het om een klacht gaat.
  • Geef aan wie je bent: een student, een ouder, een begeleider, een medewerker of iemand anders.
  • Ben je een student? Geef dan ook aan in welke klas je zit, de studierichting die je volgt en wat je studentennummer is.
  • Geef aan waarover je een klacht hebt.
  • Geef aan of je de situatie al besproken hebt en met wie (of wie jou heeft aangesproken).

Filter

0
088-0170000