fbpx

Organisatie

Bij De Leijgraaf staan we midden in de maatschappij. Daarom bieden we onderwijs in de breedste zin van het woord: van middelbaar beroepsonderwijs tot en met bedrijfsopleidingen, volwassenenonderwijs en inburgeringscursussen. Dat doen we vanuit drie betrokken regiocolleges: in Oss, Meierijstad en Cuijk. Dankzij deze indeling staan we in nauwe verbinding met onze directe omgeving en kunnen we daadkrachtig inspelen op wat daar leeft.

Missie

Als school hebben we een belangrijke opdracht: onze studenten optimaal voorbereiden op de rest van hun leven. Daarom bieden we ze alle kansen om zich te ontplooien, als beroepsprofessional én als mens. Om dat te bereiken, bieden we praktijkgericht onderwijs met een op de regio afgestemd portfolio. Daarmee leiden we onze studenten op voor een fijne baan en een mooie toekomst.

Visie

Écht iets leren, dat doe je in de praktijk, bij voorkeur op de plek waar je straks aan de slag gaat. Door van de regio ons klaslokaal te maken, stomen we onze studenten klaar voor een prachtige loopbaan in hun directe omgeving. Bovendien bieden we bedrijven en instellingen zo de beroepsprofessionals die ze nodig hebben.

Fusie

De Leijgraaf en het Koning Willem I College gaan per 1 augustus 2022 samen verder als Koning Willem I College. Lees hier meer.

Onze organisatie - Peer

Peer van Summeren

Raad van Bestuur

Dominique Majoor

Raad van Bestuur
Jos van Kessel

Jos van Kessel

Raad van Bestuur

Mireille van Vught

Directeur Bedrijfsvoering
Raymon vd Berg

Raymon van den Berg

Regiodirecteur
Onze organisatie - hans

Hans de Jong

Regiodirecteur
onze organisatie - Vincent

Vincent Bartels

Concern controller

Bestuur, organogram en raad van toezicht

Bestuur

De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn er twee business units met ieder een regiodirecteur. De ene regiodirecteur heeft de regio Meierijstad en de Bedrijfsopleidingen onder zijn hoede, de andere de regio’s Oss en Cuijk, evenals Educatie/Inburgering. De Raad van Toezicht controleert op afstand of we ons aan de code van ‘corporate governance’ houden.

Sinds de bestuurlijke fusie met het Koning Willem I College op 1 januari 2022, bestaat de Raad van Bestuur uit Peer van Summeren, Jos van Kessel en Dominique Majoor.

Organisatiestructuur

Bekijk organogram

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken en de daaraan verbonden vennootschappen. Dat toezicht vindt integraal plaats: op het gebied van onderwijs, HR, financiën en control, ICT, facilitair en communicatie. Het College van Bestuur bestuurt De Leijgraaf en daaraan verbonden vennootschappen.

Reglementen en profielschetsen

Bedrijfsplan 2019-2022

Daar stond hij. Vijftien jaar oud en vastbesloten om de wereld te veroveren. Met een gezonde dosis lef vroeg hij me hoe hij zijn droom kon realiseren: ondernemer worden. Een bedrijfsbezoek had zijn ogen geopend, een gastles had het definitieve zetje gegeven. ‘Ik weet nog niet hoe, zei hij, ‘maar dát wil ik ook: een eigen zaak.’ De twinkeling in zijn ogen sprak boekdelen: met de juiste begeleiding zou het hem lukken.

Als school hebben we een belangrijke opdracht: onze studenten voorbereiden op de rest van hun leven. Zodat ze, als werknemer én als mens, optimaal voorbereid zijn om hun dromen te realiseren in een regio die veel van hen vraagt. Ik overdrijf daarom niet als ik zeg dat we ons mede-verantwoordelijk voelen voor het geluk van onze studenten. En daarmee ook voor het geluk van de directe omgeving om ons heen.

Die rol kunnen we alleen spelen als we onze studenten én onze medewerkers sterk verbinden met onze omgeving, de directe regio in het bijzonder. Daar gaat het voor de meesten van hen immers gebeuren. Daar leggen we de komende jaren dus nog veel sterker dan voorheen onze focus. We brengen het onderwijs naar buiten en halen de praktijk naar binnen: de regio als klaslokaal.

Ik hoop dat ik u daar de komende jaren vaak ga zien. En dat u dan dezelfde ervaring heeft als ik. Want er is niets mooier dan de twinkeling in de ogen van een student met een droom.

Peer van Summeren
voorzitter College van Bestuur

Bekijk hier het bedrijfsplan.

Kwaliteitsplan

Bekijk hier het kwaliteitsplan.

Publicaties

We publiceren jaarlijks diverse documenten die inzicht bieden in wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen. Hieronder vindt u de laatste versies.

Statuten

Regelingen

Gezonde schoolkantine

Studenten en medewerkers zijn bewust bezig met een gezonde leefstijl en het maken van gezonde keuzes. Ook De Leijgraaf gaat mee in de ontwikkelingen waar gezond eten en drinken, met behoud van een zekere keuzevrijheid, gemakkelijk en vanzelfsprekend is. Het is belangrijk te laten zien dat gezond eten de normaalste zaak van de wereld is.

Onze visie
We vinden het belangrijk dat het aanbod bij de catering en in onze automaten gezond is en een gezonde uitstraling heeft. Op deze manier zorgen we voor een omgeving waar gezond eten gestimuleerd en steeds gemakkelijker wordt.

We bieden stapsgewijs een gezonder assortiment aan. Dit draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze studenten en medewerkers. Om deze reden werken we bij de catering volgens de richtlijnen ‘Gezondere schoolkantines‘, opgesteld door het Voedingscentrum.

Onze ambitie
De ambitie van de catering is het behalen van ‘De Zilveren Kantine‘. Een zilveren kantine geeft ruimte aan de betere keuzes. Zo bestaat het productaanbod bij de catering en in de automaten voor minimaal 60% uit betere keuzes, we bieden groente en/of fruit aan en de uitstraling verleidt tot een betere keuze.

De Leijgraaf werkt structureel aan een gezonde schoolkantine. We zien toe op de uitvoering van het beleid binnen de catering door periodiek het aanbod in kaart te brengen d.m.v. de kantinescan van het Voedingscentrum. De uitkomst rapporteren we aan de manager huisvesting en facilitair. Binnen de catering zijn er werkgroepen die zich bezighouden met vernieuwingen die passen binnen de richtlijnen van het Voedingscentrum.

ANBI

De Leijgraaf heeft een ANBI status. De wet Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 verplicht ons onderstaande informatie te publiceren:

  • Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost-Brabant
  • KVK nummer. 41084084
  • Het e-mailadres van de instelling; info@leijgraaf.nl
  • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving; Document statutenwijziging
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; zie hierboven
  • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling; Jaarverslag 2020
  • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling: Jaarverslag 2020
  • Standaardformulier publicatieplicht

Filter

0
088-0170000