Sluiting locaties De Leijgraaf

Bij De Leijgraaf houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten. We hebben hierover direct contact met de nodige instanties.

Klik hier voor meer informatie

Practoraat ‘Innovatiesucces in het mbo’

Practorale rede John Schobben, 30 januari 2020

Op 30 januari wordt het practoraat ‘Innovatiesucces in het mbo’ formeel gestart.

In de voorbereiding zijn op basis van een startdocument (mei 2019) gesprekken gevoerd met 25 referenten binnen én buiten de sector. Ook zijn drie best practices uit mbo, hbo en niet bekostigd onderwijs bezocht en bevraagd en heeft, naast analyse van relevante literatuur, een versnellingskamer veel input gegenereerd.

De eerste bevindingen worden in de practorale rede van John Schobben gepresenteerd maar er is ook volop gelegenheid om te sparren en tips mee te geven aan het practoraat.

Wij stellen uw aanwezigheid hierbij bijzonder op prijs.

Peer van Summeren
Voorzitter College van Bestuur

Programma

  • 14.30u ontvangst, inloop
  • 15.00u presentatie John Schobben
  • 16.00u Meet & Greet de mensen van het practoraat en de referenten (creatieve tip-sessie)
  • 17.00u borrel
  • 18.00u afsluiting

Locatie

Let op! De practorale rede vindt plaats in Dome-X (Kanaalstraat 12B, 5347 KM Oss). In verband met de organisatie horen we graag of u aanwezig bent. We hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Filter

0
088-0170000