fbpx

Privacy & disclaimer

Op deze site staan links naar externe websites. De Leijgraaf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van De Leijgraaf en op het Leijgraaf-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Leijgraaf.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Leijgraaf-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van De Leijgraaf niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat De Leijgraaf toestemming verleende als dat niet het geval is.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@leijgraaf.nl.

Persoonsgegevens

Als (toekomstige) student, werknemer en leerbedrijf vertrouw je ons persoonsgegevens toe. De Leijgraaf gaat zorgvuldig met jouw privacy en persoonsgegevens om. Daar willen we ook graag duidelijk over zijn.

Welke persoonsgegevens gebruiken we en waarom?

  • Als je bij De Leijgraaf studeert, gebruiken we jouw persoonsgegevens om jou als student goed en persoonlijk te kunnen begeleiden tijdens je studie en om aan de wettelijke eisen voor middelbaar beroepsonderwijs te voldoen. Zo moeten wij bijvoorbeeld melden bij DUO wie er staat ingeschreven en wie het diploma van een opleiding behaald heeft.
  • Als je bij De Leijgraaf werkt, gebruiken we jouw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving zoals salarisuitbetaling, fiscale eisen en afdracht pensioenen, voor de uitvoering van het interne personeelsbeleid en voor de personeelsadministratie.
  • Als je als leerbedrijf voor onze studenten fungeert worden jouw organisatie- en contactpersoonsgegevens opgeslagen voor toegang tot ons volgsysteem voor studenten en om aan de wettelijke eisen voor middelbaar beroepsonderwijs te voldoen. Zo moeten wij bijvoorbeeld aan DUO de stages van onze studenten melden en hebben wij deze gegevens nodig voor het opmaken van een stageovereenkomst.
  • Als je op onze website een formulier invult, zoals een contact- of sollicitatieformulier. Na een jaar verwijderen we jouw persoonsgegevens.

Filter

0
088-0170000