Sluiting locaties De Leijgraaf

Bij De Leijgraaf houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten. We hebben hierover direct contact met de nodige instanties.

Klik hier voor meer informatie

Praktische informatie

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen over De Leijgraaf. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Aanmelden

Hoe meld ik me aan?

Aanmelden voor een opleiding kan hier of tijdens een bezoek aan een Open Dag of één van de Open Avonden.

Onze opleidingen

Welke niveaus zijn er?

Het mbo-onderwijs bestaat uit 4 niveaus:

 • Entree onderwijs
 • Niveau 2: medewerker/basisberoepsbeoefenaar.
 • Niveau 3: zelfstandig medewerker/zelfstandig beroepsbeoefenaar/vakopleiding.
 • Niveau 4: middenkaderfunctionaris/gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot hbo).

Afhankelijk van je diploma of kwalificaties stroom je in op een bepaald niveau.

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Bij een bol-opleiding breng je de meeste tijd door op school en loop je stages. Bij een bbl-opleiding ben je werkzaam bij een erkend werkleerbedrijf en ben je gemiddeld een dag per week op school voor aanvullende theorie.

Welke interessegebieden zijn er?

Dit zijn de interessegebieden die er binnen De Leijgraaf zijn:

 • Commercieel, financieel, secretarieel & ondernemerschap
 • Transport en logistiek
 • Veiligheid
 • Horeca & food
 • Toerisme & recreatie
 • Zorg & Welzijn
 • Opvoeding & onderwijs
 • Sport & gezondheid
 • Bouw, hout & meubel
 • Elektro-, proces & installatietechniek
 • Laboratoriumtechniek
 • Autotechniek
 • Metaaltechniek
 • Mechatronica
 • ICT

Kan ik bij De Leijgraaf ook her- en bijscholen?

Dat kan. De Leijgraaf biedt beroepsopleidingen, bedrijfsopleidingen, bbl-opleidingen voor volwassenen en deeltijdopleidingen aan. Ook bieden we trajecten voor volwassenen aan.

Hoe zit het met doorstromen?

In principe kun je op elk niveau doorstromen naar een hoger niveau. Heb je een niveau 4-diploma dan kun je doorstromen naar een hbo-opleiding. Meer informatie over doorstromen vind je op deze website per opleiding.

Ik heb geen diploma. Kan ik toch een opleiding bij jullie volgen?

Ook zonder diploma kun je bij De Leijgraaf aan een opleiding kunt beginnen. Die opleiding noemen we een Entree-opleiding.

Wil je graag je vmbo-t of havo diploma halen? Of alleen enkele certificaten? Of ben je misschien nét niet geslaagd voor je vmbo-t of havo? Dan bieden wij voor jou vavo aan.

Ik heb extra begeleiding nodig, kan dat?

Bij De Leijgraaf sta jij als student centraal. Heb je extra begeleiding nodig dan krijg je die. Dat loopt via je coach op school. Hij of zij zal je doorverwijzen naar een van onze deskundige teams.

Heb ik na mijn opleiding wel werk?

De opleidingen van De Leijgraaf worden ontwikkeld vanuit de vraag van de werkgevers in de regio. Samen met hen bekijken we naar welke beroepen in de toekomst vraag is. De kans is dus groot dat je na het behalen van je diploma een baan in de regio vindt.

Hoeveel kans is er op werk bij de opleiding die ik wil gaan volgen?

Veel studenten en hun ouders vragen zich terecht af wat de kans op werk is voor een bepaald beroep. Het antwoord op die vraag kan de uiteindelijke keuze voor een opleiding beïnvloeden. Zeker in economisch onzekere tijden wil weten dat je na je opleiding kans maakt op een baan.

Op internet vind je diverse onderzoeken en websites die inzicht proberen te geven in de arbeidsmarkt van nu en de toekomst. Dat inzicht is altijd een inschatting: er zijn veel factoren van invloed en de ontwikkelingen gaan soms erg snel. Goed om te weten is dat sommige (niveau 4) opleidingen meer gericht zijn op doorstroom naar het hbo (loopbaanperspectief) dan op de arbeidsmarkt.

Bij De Leijgraaf vind je geen pretopleidingen. Wij hebben alleen opleidingen die aansluiten op de vraag van werkgevers uit de regio. Onze opleidingen zijn voor een groot deel samengesteld met bedrijven en instellingen uit Noordoost-Brabant. Dat biedt leerlingen geen garantie op een baan, maar het vergroot wel de kans op het vinden van een passende baan.

Voor de laatste informatie over kansen op de arbeidsmarkt voor mbo-studenten, is er de site www.kansopwerk.nl. Op de site wordt het arbeidsmarktperspectief per beroep en per regio weergegeven.

Ik wil stoppen met school. En nu?

Als je stopt met school heeft dit gevolgen voor je loopbaan. Jongeren met een diploma hebben twee keer zoveel kans op een baan als jongeren zonder diploma. Bovendien geeft een hogere opleiding meer kans op leuker werk én een beter salaris. Past de studie die je volgt niet bij je? We helpen je graag met het vinden van een andere opleiding.

Tot welke leeftijd moet ik verplicht naar school?

Als je nog geen startkwalificatie hebt, ben je tot 18 jaar verplicht om naar school te gaan. Een startkwalificatie is het minimale niveau dat nodig is om een baan te kunnen vinden. Een startkwalificatie is een diploma voor havo, vwo of minimaal een mbo niveau 2 diploma. Een vmbo-diploma geeft toegang tot het mbo, maar is géén startkwalificatie. Na het vmbo moet je nog een mbo-opleiding op minimaal niveau 2 afronden. Wanneer je geen startkwalificatie hebt en na de zomervakantie niet staat ingeschreven bij een vervolgopleiding, overtreedt je de leerplichtwet.

Waar kan ik de scholen van De Leijgraaf vinden?

De Leijgraaf heeft 3 regiocolleges: Cuijk, Oss en Meierijstad. In totaal hebben we acht leslocaties.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze doorgeven?

Wij doen ons best om het onderwijs en de algemene gang van zaken van onze school zo goed mogelijk te regelen. Dat biedt ons helaas niet altijd de garantie dat alles perfect gaat. Soms loopt het anders. Daarom is er de klachtenregeling. Klachten kunnen via e-mail worden doorgegeven op klacht@leijgraaf.nl. Meer informatie over de klachtenprocedure vind je hier.

Ik ben ziek. Waar kan ik me ziek melden?

Ziek melden kan via het Studenten Informatie Punt (STIP): 088 017 89 01, bereikbaar vanaf 8.00 uur. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kan alleen een van je ouders/verzorgers je ziek melden.

Moet ik me ook weer beter melden?

Beter melden gaat automatisch. Zodra je weer inlogt met de Leijgraafpas, word je automatisch beter gemeld. Tijdens stageperiodes meld je je af bij het stagebedrijf én bij STIP. Ben je weer beter, dan meld je dit ook weer bij STIP.

Volg je een bbl-opleiding? Meld je dan (ook tijdens eventuele lesweken) zowel op school als bij je werkgever ziek en later weer beter.

Ook voor een bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist, ziekenhuis, fysiotherapie, GGZ, enzovoort, moet je je afmelden bij STIP, vóór aanvang van de les waar je aan zou moeten deelnemen.

Ik wil graag bijzonder verlof aanvragen. Hoe doe ik dit?

Bij bijzonder verlof, zoals theorie- of rijexamen, begrafenis, jubileum, bruiloft of overige redenen, kun je je ook afmelden via het Studenten Informatie Punt (STIP): 088 017 89 01, bereikbaar vanaf 8.00 uur.

Heb ik recht op luxe verzuim?

Nee. Alle jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige jongeren mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we ‘luxe verzuim’. Bij luxe verzuim krijgen ouders van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

Ik ben in de afgelopen periode vaker ziek geweest. En nu?

Als je vaak ziek bent, kan de school vragen om een verklaring van een arts. Hiervoor kan de schoolarts van De Leijgraaf worden ingeschakeld.

Waarvoor kan ik terecht bij de vertrouwenspersoon?

Als De Leijgraaf werken we met elkaar aan een veilige school. Ongewenste intimiteiten, agressie, pesterijen, geweld of discriminatie willen wij voorkomen. Krijg je toch te maken met ongewenst gedrag op school? Ga dan naar de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon vangt je op en luistert naar je. Samen met jou kan hij of zij naar een oplossing zoeken. Je verhaal wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon via de mail of telefoon.

Mw. C. Wijers
Telefoon: 06-20148985
E-mail: carine.wijers@leijgraaf.nl

Mw. A. van Erp
Telefoon: 06-12989634
E-mail: anny.erp@leijgraaf.nl

Dhr. M. Wingens
Telefoon: 06-15052811
E-mail: mari.wingens@leijgraaf.nl

Externe vertrouwenspersoon:

Mw. L. Snaterse
Hooghuis Lyceum Oss
E-mail: lsnaterse@hethooghuis.nl

Kan ik de praktische informatie ook in een document terugvinden?

Zeker. De regels van onze school, waar we ons allemaal aan houden, staan in ons studentenstatuut. In de Leijdraad staat praktische informatie over De Leijgraaf. Lees deze gids door voordat je aan je studie begint. Hij helpt je al een beetje op weg op je nieuwe school.

Filter

0
088-0170000