fbpx

Internationale Schakelklas

ISK staat voor Internationale Schakelklas. Het doel van de ISK is om het taalniveau Nederlands van cursisten te verhogen en hen voor te bereiden op een opleiding bij het reguliere onderwijs of richting werk.

Ze volgen verschillende vakken:

 • Nederlands
 • Maatschappijoriëntatie
 • Rekenen/wiskunde
 • Engels
 • Koken/huishoudkunde
 • Muziek
 • Omgangskunde
 • Drama
 • Budgetteren
 • Sport
 • Handvaardigheid
 • Beroepenoriëntatie

Het hoofdvak is Nederlands, waarbij we met diverse methodes werken aan de vier taalvaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Cursisten leren ook hoe de Nederlandse samenleving werkt.

ISK-traject

Cursisten volgen lessen van maandag tot en met vrijdag (09.00 – 15.00 uur). Op woensdagmiddag zijn ze vrij. Huiswerk maken is onderdeel van het traject (de docent bespreekt het met de cursisten).

Afhankelijk van niveau en vorderingen, duurt een ISK-traject één of twee jaar.

Bij De Leijgraaf staan de cursisten centraal. We vinden het belangrijk dat ze zich prettig voelen en dat ze tevreden zijn over de lessen en docenten. Om dit te realiseren bieden we:

 • Een plan, afgestemd op persoonlijke mogelijkheden, niveau en kennis
 • Een manier van lesgeven waarbij de cursist afwisselend werkt met de docent, aan de computer en samen met andere deelnemers.

Cursisten kunnen op meerdere moment per jaar starten (afhankelijk van de groepsgrootte op dat moment). Momenteel zijn er twee ISK-groepen, met 20 deelnemers per groep. 

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch: 088 – 017 89 27 of per e-mail: sci@leijgraaf.nl. De cursist ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek bepalen we het taalniveau en leggen we uit wat de cursist kan verwachten van een ISK-traject bij De Leijgraaf. Ook bepalen we in welke groep de cursist het beste past.

De volgende routes zijn mogelijk na het volgen van de Internationale Schakelklas:

Filter

0
088-0170000