fbpx

Subsidies en regelingen

De Leijgraaf staat voor een hechte samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Immers: de regio is ons klaslokaal! Wist u dat u als werkgever kunt profiteren van verschillende financiële regelingen?

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert werkgevers tot het aanbieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor u als werkgever, in de kosten die u maakt om een leerling, deelnemer of student te begeleiden. Deze regeling vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Website Subsidieregeling Praktijkleren

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Als werkgever kunt u vaak een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van uw brancheorganisatie. Een O&O-fonds wordt gevuld via bijdragen uit de loonsom van aangesloten bedrijven. Deze sectorale fondsen zijn veelal aan één of meer cao’s gekoppeld. U kunt via uw brancheorganisatie contact opnemen met het kenniscentrum van uw sector.

Website Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

De SBB ondersteunt leerbedrijven en scholen bij het opleiden van jonge vakmensen in de praktijk. De SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie. De website geeft een overzicht van beschikbare subsidies en fondsen.

Website SBB

Compleet overzicht

Een compleet overzicht van alle subsidies en fiscale voordelen vindt u op de website van het onafhankelijke Leren en Werken.

Website Leren en Werken

Filter

0
088-0170000