fbpx

8 september 2020

Minister Hugo de Jonge bezoekt Leefgoed in gemeente Meierijstad

Minister Hugo de Jonge was maandag 7 september op bezoek bij LeefGoed voor een werkbezoek aan het complex van de zusters Franciscanessen in het centrum van Veghel (het zogenaamde Kloosterkwartier), waar hij door wethouder Rik Compagne welkom werd geheten.

Op deze plek ontstaat op dit moment een unieke woonomgeving voor wonen, werken, leren en (be)leven. LeefGoed is een concept waar verbinden, ontmoeten, en ondersteunen samenkomen (in een eigentijdse versie van het gedachtengoed van de zusters). Dit is ook de plek waar op dit moment 11 organisaties, waaronder De Leijgraaf, initiatieven ontplooien om op innovatieve wijze samen te werken om zorg en ondersteuning sneller, beter en efficiënter te organiseren en waar bewoners actief betrokken worden bij hun leefomgeving. Door deze brede samenwerking binnen LeefGoed kan het sociaal maatschappelijk werk in Veghel (nog) beter functioneren.’

Na een welkom waren er enkele korte toespraken en werd de film LeefGoed getoond. Aansluitend vond de rondleiding langs de verschillende initiatieven binnen LeefGoed plaats en ging Hugo de Jonge in gesprek met de initiatiefnemers. Dit leverde ook een hilarisch beeld op van de minister, de wethouder en een partner van LeefGoed, zittend op kinderstoeltjes, in een enerverend gesprek over zaken die op dit moment spelen binnen het zorg- en welzijnsdomein.

De minister was onder de indruk van de mooie maatschappelijke ontwikkelingen, die hij tijdens dit werkbezoek zag en hij gaf het belang hiervan ook aan. Voor hem staat LeefGoed model voor deze aanpak, die hij met grote interesse zal volgen.

Filter

0
088-0170000