fbpx

30 april 2021

Mogelijke fusie De Leijgraaf en het Koning Willem I College

Sinds eind vorig jaar doen De Leijgraaf en het Koning Willem I College onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst. Zoals het er nu naar uitziet ontstaat er één nieuwe school: het (nieuwe) Koning Willem I College.

We hebben je hier al eerder over geïnformeerd en via dit bericht willen we jouw ouders/verzorgers hier ook in meenemen. Daarnaast vertellen we jullie graag meer over belangrijke ontwikkelingen, zoals een leven lang ontwikkelen en het nationaal programma onderwijs. Wil je deze brief daarom ook aan je ouders of verzorgers laten lezen? 

Waarom fuseren?

De Leijgraaf en het Koning Willem I College bieden beide beroepsonderwijs van goede kwaliteit. We richten ons op de regio Noordoost Brabant, waar veel sociale en economische kansen zijn. Ons onderwijs draagt bij aan jouw ontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal jongeren de komende jaren flink afneemt. Wij willen voorkomen dat dit effect heeft op het beroepsonderwijs in de regio Noordoost Brabant. Met de fusie gaan we ervoor zorgen dat je uit nog meer opleidingen kunt kiezen dan nu, je een optimale begeleiding blijft krijgen en dat het onderwijs in de buurt blijft.

Wanneer gaan we fuseren?

Na een positief besluit van de minister willen we vanaf januari 2022 starten met de fusie. In de tussentijd blijven we onderwijs bieden zoals we altijd al deden. In de afgelopen jaren werkten De Leijgraaf en het Koning Willem I College al samen op verschillende gebieden. In de komende periode breiden we dit steeds verder uit.

Een leven lang ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen is een belangrijk onderwerp dat op alle mbo scholen leeft. De arbeidsmarkt verandert snel. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen hiervoor in de plaats. In sectoren zoals de zorg, het onderwijs, de ICT en techniek is inmiddels een flink tekort in menskracht ontstaan. En sinds de uitbraak van het coronavirus is leren en ontwikkelen extra belangrijk geworden. Door het coronavirus is er namelijk werk verdwenen of verschoven. Het is dus noodzakelijk dat werkzoekenden zorgen dat ze breed inzetbaar zijn, zodat ze in hun eigen sector kunnen blijven werken of naar een andere sector kunnen overstappen. De Leijgraaf en het Koning Willem I College bieden nu al mogelijkheden zodat je een leven lang kunt ontwikkelen. Dit gaan we samen voortzetten. Want een samenleving die nooit stilstaat, vraagt om experts die daar op in kunnen spelen.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Een ander belangrijk thema dat De Leijgraaf en het Koning Willem I College nu al samen afstemmen is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit is een landelijk programma dat er op gericht is om vertragingen en achterstanden die ontstaan zijn door de coronacrisis aan te pakken. We trekken in de komende periode samen op om te komen tot een ‘nieuw normaal’, waarbij de lessen die we geleerd hebben in deze coronatijd, bijvoorbeeld rondom het leren op afstand, gebruiken om ons onderwijs verder te verbeteren.

Veel gestelde vragen en antwoorden

We kunnen ons heel goed voorstellen dat jij of je ouders/verzorgers vragen hebben over deze informatie. Je kunt hiervoor mailen naar communicatie@leijgraaf.nl. De meest gestelde vragen en antwoorden vind je op Startpunt. Zo hopen we je steeds op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Jos van Kessel, voorzitter College van Bestuur Koning Willem I College
Dominique Majoor, lid College van Bestuur Koning Willem I College
Peer van Summeren, voorzitter College van Bestuur De Leijgraaf

Filter

0
088-0170000