fbpx

29 september 2021

Vragen en antwoorden fusie

Sinds eind vorig jaar doen De Leijgraaf en het Koning Willem I College onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst. Op 12 oktober 2021 kregen we akkoord van de Minister van Onderwijs: de fusie gaat door! Dat betekent dat we per 1 januari 2022 één stichting met één bestuur en twee organisaties zijn. Dat noemen we de bestuurlijke fusie. Vanaf schooljaar 2022 – 2023 voegen we de organisaties samen. Wil je weten wat dit voor jou betekent?

Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over de fusie. Regelmatig wordt deze lijst aangevuld met nieuwe informatie.

Gaat de fusie door?
Jazeker, de fusie gaat door! Op 12 oktober 2021 kregen we akkoord van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wat was een doorslaggevende factor voor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om akkoord te gaan met de fusie?
De organisatie neemt weliswaar toe in omvang, maar het onderwijs blijft bij de nieuwe organisatie kleinschalig en zoveel mogelijk in de regio georganiseerd. “Ik hecht veel waarde aan de menselijke maat. Ik wil dan ook oproepen om te doen wat nodig is om de menselijke maat stevig te verankeren in de nieuwe organisatie, zodat leerlingen en studenten zich thuis voelen op een school en deel uitmaken van een kleine groep. Op basis van de fusieaanvraag heb ik er alle vertrouwen in dat de nieuwe organisatie hierin zal slagen,” aldus de minister van OCW.

Wanneer is de fusie?
Per 1 januari 2022 vormen we één stichting met één bestuur en twee organisaties. Dat noemen we de bestuurlijke fusie. Vanaf schooljaar 2022 – 2023 voegen we de organisaties samen. In de praktijk betekent dit, dat nu en volgend studiejaar veel dingen nog hetzelfde blijven voor studenten. Als je bent ingeschreven bij De Leijgraaf, dan verandert alleen de naam van de school in Koning Willem I College.

Wanneer hangt er Koning Willem I College op de gevel?
Vanaf het schooljaar 2022 – 2023 is de organisatorische fusie een feit. Dat betekent dat we vanaf dat moment de naam Koning Willem I College voor beide organisaties gebruiken. Ook introduceren we dan de nieuwe huisstijl.

Als jullie Koning Willem I College gaan heten dan is het toch gewoon een overname?
Nee, het is zeker geen overname. Omdat er gekeken wordt naar de sterke punten van beide organisaties. Deze sterke punten zijn het uitgangspunt van de nieuwe organisatie. Samen worden we dus alleen maar sterker.

Als ik nu kies voor een opleiding bij De Leijgraaf of het Koning Willem I College, wat verandert er dan?
In het eerste studiejaar 2022 – 2023 verandert alleen de naam van De Leijgraaf in Koning Willem I College. Het onderwijs en de locaties blijven hetzelfde.

Als ik in 2022 aan een opleiding bij jullie begin, kan ik dan de opleiding op deze locatie afronden?
Dat is afhankelijk van de opleiding en de keuzes die tijdens het samenvoegen van de organisaties gemaakt worden. Wel is zeker dat als je een opleiding start, je jouw opleiding kunt afmaken. Vooralsnog zal dit zijn op de locatie waar jij jouw opleiding begonnen bent.

Kijk op www.kw1c.nl of www.leijgraaf.nl voor het opleidingsaanbod.

Het uitgangspunt is dat de student centraal staat. Dit betekent onder andere dat we onderwijs bieden in de buurt van de student en in dat deel van de regio waar ook de bedrijven en organisaties van het vakgebied zitten. Zoals de locatie Cuijk waar veel laboratoria zitten en we ons laboratoriumonderwijs aanbieden. 

Welke opleidingen worden er op welke locatie aangeboden en blijft dat zo?
Het opleidingsaanbod en locaties vind je op www.kw1c.nl en www.leijgraaf.nl. Of deze locaties blijven daarop kunnen we op dit moment geen antwoord op geven. In de loop van de komende jaren wordt dit duidelijker. We moeten diverse dingen afwegen. Wat zeker is, is dat je je opleiding kunt afronden.

Blijven alle locaties bestaan?
Wij blijven onderwijs aanbieden in Den Bosch, Oss, Veghel en Cuijk.

Wat is het verschil tussen dezelfde opleidingen bij het Koning Willem I College en bij De Leijgraaf?
In grote lijnen zijn het dezelfde opleidingen. Er zijn wel kleine verschillen, bijvoorbeeld in de manier waarop de leerstof wordt aangeboden.

Wat zijn de voordelen van de fusie?
Omdat we een grotere organisatie zijn kunnen we de kwaliteit van het onderwijs eerder en eenvoudiger verbeteren. Een grote organisatie biedt potentiële medewerkers vaak ook meer kansen en mogelijkheden, we kunnen docenten meer opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Onze studenten krijgen zo goed onderwijs gegeven door gekwalificeerde docenten. 

Ook blijven we natuurlijk graag in gesprek. Nog vragen of onduidelijkheden? Je kan ons bereiken via communicatie@leijgraaf.nl  

Filter

0
088-0170000